Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Τὸ μολύβι
Συγγραφέας: Ἄγνωστος συγγραφεύς
Κατηγορία:Στιγμιότυπα
Θέμα: Πίστη, Θεός, Μετάνοια, Ψυχή, Ἐπίγνωση, Δοκιμασίες
Πηγή/Έκδοση:Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο
Χρ.Έκδοσης:2014
Ἐννόημα
! Πρώτη ἰδιότητα: Μπορεῖς νά κάνεις μεγάλα πράγματα, ἀλλά δέν πρέπει νά ξεχνᾶς ποτέ ὅτι ὑπάρχει ἕνα Χέρι τό ὁποῖο καθοδηγεῖ τά βήματά σου. Αὐτό τό χέρι τό λέμε "Θεό" καί Ἐκεῖνος πρέπει νά σέ καθοδηγεῖ πάντα σύμφωνα μέ τό θέλημά Του.
 
! Δεύτερη ἰδιότητα: Πότε-πότε πρέπει νά σταματάω νά γράφω καί νά χρησιμοποιῶ τήν ξύστρα. Αὐτό κάνει τό μολύβι νά ὑποφέρει λίγο, ἀλλά στό τέλος εἶναι πιό μυτερό. Ἔτσι, μάθε νά ὑπομένεις ὁρισμένες δοκιμασίες γιατί θά σέ κάνουν καλύτερο ἄνθρωπο.
 
! Τρίτη ἰδιότητα: Τό μολύβι μᾶς ἐπιτρέπει πάντα νά χρησιμοποιοῦμε γόμα γιά νά σβύνουμε τά λάθη. Κατάλαβε ὅτι τό νά διορθώνουμε κάτι πού κάναμε δέν εἶναι ἀπαραίτητα κακό, ἀλλά σημαντικό γιά νά παραμένουμε στό δρόμο τοῦ δικαίου.
 
! Τέταρτη ἰδιότητα: Αὐτό πού ἔχει στήν οὐσία σημασία στό μολύβι δέν εἶναι τό ξύλο ἤ τό ἐξωτερικό του σχῆμα, ἀλλά ὁ γραφίτης πού περιέχει. Ἔτσι, νά φροντίζεις πάντα αὐτό πού συμβαίνει μέσα σου.
 
! Ἡ πέμπτη ἰδιότητα τοῦ μολυβιοῦ: Ἀφήνει πάντα ἕνα σημάδι. Ἔτσι, λοιπόν, νά ξέρεις ὅτι ὅ,τι κάνεις στή ζωή σου θά ἀφήσει ἴχνη καί νά προσπαθεῖς νά ἔχεις ἐπίγνωση τῆς κάθε σου πράξης.
 
Τὸ μολύβι
Ἄγνωστος συγγραφεύςΤό παιδί κοιτοῦσε τή γιαγιά του πού ἔγραφε ἕνα γράμμα. Κάποια στιγμή τή ρώτησε:

- Γράφεις μιὰ ἱστορία ποὺ συνέβη σέ μᾶς; Καί μήπως εἶναι μία ἱστορία γιά μένα;

Ἡ γιαγιά σταμάτησε νά γράφει, χαμογέλασε καί εἶπε στόν ἐγγονό της:

- Ὄντως γράφω γιά σένα, Ὡστόσο, αὐτό πού εἶναι πιό σημαντικό κι ἀπό τίς λέξεις εἶναι τό μολύβι πού χρησιμοποιῶ. Θά ἤθελα, ὅταν μεγαλώσεις, νά γίνεις σάν κι αὐτό.

Τό παιδί, περίεργο, κοίταξε τό μολύβι καί δέν εἶδε τίποτα τό ἰδιαίτερο.

- Ἀφοῦ εἶναι τό ἴδιο μέ ὅλα τά μολύβια πού ἔχω δεῖ στή ζωή μου!

- Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό τόν τρόπο τόν ὁποῖο βλέπεις τά πράγματα. Τό μολύβι ἔχει πέντε ἰδιότητες, τίς ὁποῖες ἄν καταφέρεις νά διατηρήσεις, θά εἶσαι πάντα ἕνας ἄνθρωπος πού θά βρίσκεται σέ ἁρμονία μέ τόν κόσμο.

Πρώτη ἰδιότητα: Μπορεῖς νά κάνεις μεγάλα πράγματα, ἀλλά δέν πρέπει νά ξεχνᾶς ποτέ ὅτι ὑπάρχει ἕνα Χέρι τό ὁποῖο καθοδηγεῖ τά βήματά σου. Αὐτό τό χέρι τό λέμε "Θεό" καί Ἐκεῖνος πρέπει νά σέ καθοδηγεῖ πάντα σύμφωνα μέ τό θέλημά Του.

Δεύτερη ἰδιότητα: Πότε-πότε πρέπει νά σταματάω νά γράφω καί νά χρησιμοποιῶ τήν ξύστρα. Αὐτό κάνει τό μολύβι νά ὑποφέρει λίγο, ἀλλά στό τέλος εἶναι πιό μυτερό. Ἔτσι, μάθε νά ὑπομένεις ὁρισμένες δοκιμασίες γιατί θά σέ κάνουν καλύτερο ἄνθρωπο.

Τρίτη ἰδιότητα: Τό μολύβι μᾶς ἐπιτρέπει πάντα νά χρησιμοποιοῦμε γόμα γιά νά σβύνουμε τά λάθη. Κατάλαβε ὅτι τό νά διορθώνουμε κάτι πού κάναμε δέν εἶναι ἀπαραίτητα κακό, ἀλλά σημαντικό γιά νά παραμένουμε στό δρόμο τοῦ δικαίου.

Τέταρτη ἰδιότητα: Αὐτό πού ἔχει στήν οὐσία σημασία στό μολύβι δέν εἶναι τό ξύλο ἤ τό ἐξωτερικό του σχῆμα, ἀλλά ὁ γραφίτης πού περιέχει. Ἔτσι, νά φροντίζεις πάντα αὐτό πού συμβαίνει μέσα σου.

Τέλος, ἡ πέμπτη ἰδιότητα τοῦ μολυβιοῦ: Ἀφήνει πάντα ἕνα σημάδι. Ἔτσι, λοιπόν, νά ξέρεις ὅτι ὅ,τι κάνεις στή ζωή σου θά ἀφήσει ἴχνη καί νά προσπαθεῖς νά ἔχεις ἐπίγνωση τῆς κάθε σου πράξης.


 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.