Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ὁ γάϊδαρος καὶ τὸ πηγάδι....
Συγγραφέας: Ἄγνωστος συγγραφεύς
Κατηγορία:Στιγμιότυπα
Θέμα: Σωτηρία, Καλό-κακό
Πηγή/Έκδοση:Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο
Χρ.Έκδοσης:2011
Ἐννόημα
! Μετὰ ἀπὸ λίγο ὁ ἰδιοκτήτης του, κοίταξε μέσα στὸ πηγάδι καὶ βλέπει ὅτι ὁ γάϊδαρος τίναζε τὸ χῶμα ἀπὸ πάνω του καὶ πατοῦσε πάνω σὲ αὐτὸ γιὰ νὰ ἀνέβει ψηλά.
 
Ὁ γάϊδαρος καὶ τὸ πηγάδι....
Ἄγνωστος συγγραφεύς
 Μιὰ φορὰ ἦταν ἕνας χωρικὸς ποὺ εἶχε ἕναν γάϊδαρο. Μιὰ μέρα ὁ γάϊδαρος ἔπεσε κατὰ λάθος σὲ ἕνα πηγάδι.... ἄρχισε νὰ γκαρίζει πολὺ δυνατὰ καὶ ὁ χωρικὸς ποὺ τὸν ἄκουσε πῆγε νὰ τὸν βοηθήσει νὰ βγεῖ....

Ἔριξε σχοινιὰ γιὰ νὰ τὸν τραβήξει ἀλλὰ στάθηκε ἀδύνατο. Σκέφτηκε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τὸν βγάλει ἔξω κ ἀποφάσισε νὰ μὴν προσπαθήσει παραπάνω ἀλλὰ νὰ τὸν θάψει μέσα σ’ αὐτό, γιὰ νὰ μὴν ἀκούει καὶ τὰ γκαρίσματά του.

Ἔτσι φώναξε ὅλους τοὺς γείτονές του νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ ρίξει χῶμα στὸ πηγάδι γιὰ νὰ θάψει τὸ ζωντανὸ μιὰ ὥρα ἀρχύτερα.
Ὁ γάϊδαρος μόλις κατάλαβε τί συνέβαινε ἄρχισε νὰ γκαρίζει ἀκόμα πιὸ σπαρακτικά. Ὡστόσο μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα τὰ γκαρίσματα σταμάτησαν. Οἱ χωρικοὶ συνέχισαν νὰ ρίχνουν χῶμα..............

Μετὰ ἀπὸ λίγο ὁ ἰδιοκτήτης του, κοίταξε μέσα στὸ πηγάδι καὶ βλέπει ὅτι ὁ γάϊδαρος τίναζε τὸ χῶμα ἀπὸ πάνω του καὶ πατοῦσε πάνω σὲ αὐτὸ γιὰ νὰ ἀνέβει ψηλά.

Ἔτσι εἶχε φτάσει σχεδὸν στὴν ἐπιφάνεια κι ἔδωσε ἕνα τελευταῖο σάλτο καὶ ἔτρεξε ἐλεύθερος μακρυά............... 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πῶς ἰσορροποῦμε;

(Ἁπλοποιημένη μορφὴ κειμένου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου περὶ τῶν βασικῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ καλύτερος καθρέφτης, ὁ καθρέφτης τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔρχονται τὰ προβλήματα, τὰ ψυχικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ, ἐκεῖ ρίχνουμε τὴν ματιά μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τὴν ἰσορροπία μας· τὶ μᾶς φταίει.)

Ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης