Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ὠδὴ σὲ μία ἐπιτραπέζια λάμπα
Συγγραφέας: Δημουλᾶ Κική
Κατηγορία:Ποίηση
Θέμα: Προφήτης
Πηγή/Έκδοση:Τὸ λίγο τοῦ κόσμου, ἐκδόσεις Στιγμὴ
Χρ.Έκδοσης:1994
Ἐννόημα
! Ἐγώ,/ἔτσι ποὺ πέρασαν τὰ χρόνια,/ἔτσι ποὺ ἤρθανε τὰ πράγματα,/ Προφήτη τὸν ὁρίζω./Γιατί Προφήτη τὸν χρειάζομαι,/ἔτσι ποὺ χάθηκαν τὰ χρόνια,/ἔτσι ποὺ στέκουνε τὰ πράγματα.
 
Ὠδὴ σὲ μία ἐπιτραπέζια λάμπα
Δημουλᾶ Κική(Στὴ μνήμη τοῦ θείου μου Παναγιώτη Καλαμαριώτη)


Παλιὰ ἐπιτραπέζια λάμπα,

δουλεμένη ἀπὸ τεχνίτη Ἀνατολίτη

μὲ φαντασία καὶ πρόβλεψη.

Τὴν ἒφερ' ἕνας θεῖος μου δικαστὴς ἀπὸ τὴ Σμύρνη

καὶ στὸ φῶς της

δεθήκανε οἱ νόμοι μὲ τὶς πράξεις τῶν ἀνθρώπων.Ἡ πεῖρα της μεγάλη στὰ ἐλαφρυντικά,

στὸ τί βρασμὸς ψυχῆς, τί προμελέτη.

Τόσα χτυπήματα στὸ στῆθος ἀπὸ ζηλοτυπία,

βεντέτες γιὰ μιὰ μεσοτοιχία,

γιὰ μιὰ κατσίκα ποὺ μηρύκασε ξένο χορτάρι.

Γνώρισε πάμπολλους προτέρους ἔντιμους βίους

κι ἐρωτεύτηκε ἐνόχους.Καημένε θεῖε,

πῶς τὰ πᾶς μ' αὐτὸν τὸ νέο νομοθέτη

καὶ τοὺς νόμους του –

ὕλη ἀδίδακτη ὁ θάνατος.

Τῆς ὕπαρξής σου δὲν πῆγες συνήγορος.

Ἀλλ' εἶναι ἡ ζωὴ

ἀπ' τὶς χαμένες ὑποθέσεις,

ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς δυνατοὺς νομομαθεῖς,

ὅπως ἤσουν. 
Κληρονομιά μου τώρα ἡ λάμπα.

Δουλεμένη μὲ φαντασία

καὶ προπαντὸς μὲ πρόβλεψη.Τὸ φῶς της, γιὰ νὰ 'ρθει νὰ σταθεῖ

σὰν ἄλλος ἕνας κουρασμένος ἀναγνώστης

τοῦ ἴδιου μ' ἐμένανε βιβλίου

ἢ σὰν διαιτητὴς ἀνάμεσα στὸ ἄγραφο χαρτί,

ποὺ νικητὴς πάλι βγαίνει ἀπόψε

καὶ νικημένα ὅσα σκόπευα νὰ γράψω,

πηδάει μέσ' ἀπὸ πλούσια φύλλα φοινικιᾶς.

Κι αὐτὸ ὑποκινεῖ βλάστηση.

Κάτω ἀπ' τὴ φοινικιὰ

στέκει, σκυφτὸς καὶ μειλίχιος, ἕνας γέροντας.

Εἶχε καὶ φλέβα πείρας ὁ τεχνίτης:

μόνο φῶς, μόνο φύλλα φοινικιᾶς,

φόβων καὶ καιρῶν ἀντίπαλοι δὲν γίνονται.

Ἡ μοναξιὰ φοβᾶται μόνο τὸν ἄνθρωπο δίπλα σου.Καλὰ λοιπὸν ποὺ εἶναι ἐδῶ αὐτὸς ὁ γέροντας.

Ἀνατολίτη τὸν δείχνει ἡ κελεμπία, τὸ σαρίκι

καὶ τὸ μαυριδερὸ ἄσαρκο πρόσωπο.

Τὸ χέρι του, ἁπλωμένο σὲ σένα,

δὲν ξέρεις ἂν σὲ καλεῖ νὰ πλησιάσεις,

ἂν ἀπαιτεῖ, ἐξηγεῖ, ὁδηγεῖ ἢ προβλέπει.

Ὅλ' αὐτὰ ἕνας τεχνίτης μπορεῖ νὰ τὰ χωρέσει

στὴν ἴδια κίνηση,

ὅπως κι ἡ ζωὴ τὰ χωράει ὅλα στὸ ἕνα της πέρασμα.

Μπορεῖ νὰ εἶναι μουεζίνης

κι ἐτούτη τὴ στιγμὴ νὰ ἐξηγεῖ στὸ θεό του

τί λείπει ἀπὸ τὸν ἕναν κόσμο.

Μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπαίτης.

Ἢ νυχτοφύλακας

τῆς προεκτεινόμενης πέρ' ἀπ' τὴ λάμπα τροπικότητας.

Ἴσως ρήτορας ξεπεσμένος σὲ εἴδη διακοσμητικά,

ἀσκητής,

ὁδοιπόρος ποὺ πέτυχε ἴσκιο ἀναπάντεχο

στὴν προεκτεινόμενη πέρ' ἀπ' τὴ λάμπα ἔρημο.

Ποιὸς ξέρει; Κανένας περιηγητής,

Ποὺ ἔχασε τὸ δρόμο

ἀλλὰ καὶ τὸ νόημα τῆς περιηγήσεώς του.

Καὶ τώρα, ὑψώνοντας τὸ χέρι, μὲ ρωτάει

ποιὸς εἶν' ὁ δρόμος καὶ ποιὸ τὸ νόημά του.

Ἐμένα ρωτάει

ποιὸς εἶν' ὁ δρόμος καὶ ποιὸ τὸ νόημά του;Νυχτοφύλακας ἢ ἐπαίτης,

περιηγητής, ρήτορας,

μωαμεθανὸς ἢ ἄπατρις,

ἐμένα δὲν μὲ νοιάζει.

Ἐγώ,

ἔτσι ποὺ πέρασαν τὰ χρόνια,

ἔτσι ποὺ ἤρθανε τὰ πράγματα,

Προφήτη τὸν ὁρίζω.

Γιατί Προφήτη τὸν χρειάζομαι,

ἔτσι ποὺ χάθηκαν τὰ χρόνια,

ἔτσι ποὺ στέκουνε τὰ πράγματα.Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.