Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐξομολόγηση τοῦ Γέρ. Φιλοθέoυ Ζερβάκου
Συγγραφέας: Ζερβᾶκος Φιλόθεος (Ἀρχιμανδρίτης (+))
Κατηγορία: Ἅγιοι-Ἁγιαζόμενοι
Θέμα: Ἁμαρτία, Ἐξομολόγηση, Μετάνοια, Ἐξομολογούμενος
Πηγή/Έκδοση:www.pemptousia.gr
Χρ.Έκδοσης:1908
Ἐννόημα
! Δὲν ἀγαπῶ τὸ Θεὸ μὲ ὅλη μου τὴν ψυχή, τὴν καρδιὰ καὶ τὴ διάνοια. Δὲν ἔχω ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ δὲν φυλάγω τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσα στὸ Βάπτισμα καὶ στὴν κουρά μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἀγγέλων, τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἀνθρώπων.
 
! Δὲν ἔχω μετάνοια ἀληθινή, οὔτε πένθος, οὔτε δάκρυα. Δὲν ἐξομολογοῦμαι καθαρὰ καὶ μὲ συντριβὴ καρδιᾶς· οὔτε ἔχω συναίσθηση ὅτι ἡ ἐξομολόγησή μου γίνεται ἐνώπιον τοῦ Παντογνώστη Θεοῦ, ποὺ εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ γνωρίζει τὰ πάντα, καὶ τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου.
 
! Ἁμαρτάνω μὲ λόγια καὶ ἔργα, μὲ τὴ θέλησή μου καὶ χωρὶς αὐτή, μὲ γνώση ἢ ἄγνοια, μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴ διάνοια· εἶμαι ἀμελὴς καὶ ὀκνηρὸς καὶ γι’ αὐτὸ ἔχω πολλὲς φορὲς κακὲς καὶ αἰσχρὲς ἐπιθυμίες, ἄτοπους, αἰσχρούς, ἀκάθαρτους, ὑπερήφανους καὶ βλάσφημους λογισμούς.
 
Ἐξομολόγηση τοῦ Γέρ. Φιλοθέoυ Ζερβάκου
Ζερβᾶκος Φιλόθεος (Ἀρχιμανδρίτης (+))


Ἐξομολόγηση τοῦ Γέροντος Φιλοθέoυ (Ζερβάκου) τὸ 1908

Βρέθηκε στὸ ἀρχεῖο του μετὰ τὴν κοίμησή του

1. Δὲν ἀγαπῶ τὸ Θεὸ μὲ ὅλη μου τὴν ψυχή, τὴν καρδιὰ καὶ τὴ διάνοια. Δὲν ἔχω ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ δὲν φυλάγω τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσα στὸ Βάπτισμα καὶ στὴν κουρά μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἀγγέλων, τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἀνθρώπων.

2. Δὲν προσεύχομαι καὶ δὲ μελετῶ μὲ προσοχή.
Στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ἀγρυπνίες, ἀκόμη καὶ στὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, παρίσταμαι στὸ Ναὸ χωρὶς φόβο, προσοχὴ καὶ εὐλάβεια. Πολλὲς φορὲς ἔχω ἀπρεπεῖς, αἰσχρούς, ἀκάθαρτους καὶ βλάσφημους λογισμούς.

3. Δὲν ἔχω μετάνοια ἀληθινή, οὔτε πένθος, οὔτε δάκρυα. Δὲν ἐξομολογοῦμαι καθαρὰ καὶ μὲ συντριβὴ καρδιᾶς· οὔτε ἔχω συναίσθηση ὅτι ἡ ἐξομολόγησή μου γίνεται ἐνώπιον τοῦ Παντογνώστη Θεοῦ, ποὺ εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ γνωρίζει τὰ πάντα, καὶ τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου.

4. Στὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας προσέρχομαι ἀναξίως, χωρὶς τὴν πρέπουσα ἑτοιμασία, χωρὶς φόβο Θεοῦ, πίστη καὶ ἀγάπη.

5. Δὲν ἀγαπῶ τὸν πλησίον ὅπως τὸν ἑαυτό μου.

6. Δὲν ἔχω ἀγάπη οὔτε τὸν πρέποντα σεβασμὸ στὸν πνευματικό μου πατέρα καὶ στοὺς προεστῶτες τοῦ Μοναστηριοῦ. Δὲν ἔχω τέλεια ὑπακοὴ καὶ ἐκκοπὴ τοῦ θελήματός μου.

7. Εἶμαι ὑπερήφανος, ἀντίλογος, κενόδοξος, ἀνθρωπάρεσκος, φίλαυτος, φλύαρος· ἀργολογῶ, πολυλογῶ, ἀστεΐζομαι καὶ γελῶ γιὰ ἀνόητα πράγματα, καταλαλῶ, κατακρίνω, κατηγορῶ, ψεύδομαι, συκοφαντῶ, θυμώνω, ὀργίζομαι καὶ μνησικακῶ.

8. Δὲν ἔχω ἐγκράτεια, ὑπομονή, πραότητα, ταπείνωση. Εἶμαι κοιλιόδουλος, γαστρίμαργος, λαθροφάγος, ἰδιόρρυθμος, ἀκατάστατος.

9. Ἁμαρτάνω μὲ ὅλες μου τὶς αἰσθήσεις (ὅραση, ἀκοή, γεύση, ὄσφρηση καὶ ἁφή).

10. Ἁμαρτάνω μὲ λόγια καὶ ἔργα, μὲ τὴ θέλησή μου καὶ χωρὶς αὐτή, μὲ γνώση ἢ ἄγνοια, μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴ διάνοια· εἶμαι ἀμελὴς καὶ ὀκνηρὸς καὶ γι’ αὐτὸ ἔχω πολλὲς φορὲς κακὲς καὶ αἰσχρὲς ἐπιθυμίες, ἄτοπους, αἰσχρούς, ἀκάθαρτους, ὑπερήφανους καὶ βλάσφημους λογισμούς.

Γι’ αὐτὲς τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἐξομολογήθηκα, πάτερ, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ γιὰ ἄλλες ἀναρίθμητες ποὺ ἀπὸ λήθη ἢ ἄγνοια παρέλειψα νὰ ἐξομολογηθῶ, ζητῶ ἀπὸ τὸ Θεὸ συγχώρηση.


 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.