Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Τὶ βγάζεις;Τὶ κερδίζεις;
Συγγραφέας: Ἄγνωστος συγγραφεύς
Κατηγορία:Στιγμιότυπα
Θέμα: Παράδεισος, Ἀγώνας Πνευματικός
Πηγή/Έκδοση:Περιοδικὸ Λυχνία, Ἱ. Μ. Νικοπόλεως καῖ Πρεβέζης, τεῦχος Ἀπριλίου
Χρ.Έκδοσης:2007
Ἐννόημα
! Τό μεγαλύτερο πού μπορεῖς καί σύ, νά κερδίσεις, βασιλιά μου, εἶναι νά πᾶς στόν παράδεισο· ἄν κάνεις ἔργα καλά. Γιατί, ἄν δέν φροντίζεις νά κάνεις καλά ἔργα, θά πᾶς καί σύ στήν κόλαση! Τό ἴδιο καί ἐγώ μέ τήν δική μου δουλιά! Μπορεῖς νά μοῦ εἰπεῖς τί περισσότερο μπορεῖς νά κερδίσεις σύ στήν ζωή σου ἀπό ἐμένα;
 
Τὶ βγάζεις;Τὶ κερδίζεις;
Ἄγνωστος συγγραφεύςἝνας βασιλιάς πέρασε ἐπίσημα ἀπό ἕνα ἔρημο λόγγο. Ἐκεῖ εἶδε ἕνα φτωχό ἄνθρωπο πού ἔβοσκε λίγες γίδες. Καί ἀπόρησε. Γιατί τόν εἶδε ἤρεμο καί εἰρηνικό.

Ἐρωτάει λοιπόν ὁ βασιλιάς:

-Πῶς εἶσαι ἤρεμος καί εἰρηνικός, ζώντας καί δουλεύοντας σέ τέτοια ἄγρια μέρη; Τί κερδίζεις ἀπό τήν δουλειά σου;

Ὁ βασιλιάς τά ἔβλεπε ὅλα μέ κριτήριο ἕνα ὑλικό κέρδος!

Ἀπάντησε ὁ τσοπάνης:

-Ὅ,τι καί σύ μέ τήν δική σου, βασιλιά μου!

Ἀπόρησε πάλι ὁ βασιλιάς. Καί ζήτησε ἐξηγήσεις:

-Μά ξέρεις τί λές, καλέ μου ἄνθρωπε; Ξέρεις τί κερδίζω ἐγώ;

Ἀπάντησε ὁ τσοπάνης:

-Τό μεγαλύτερο πού μπορεῖς καί σύ, νά κερδίσεις, βασιλιά μου, εἶναι νά πᾶς στόν παράδεισο· ἄν κάνεις ἔργα καλά. Γιατί, ἄν δέν φροντίζεις νά κάνεις καλά ἔργα, θά πᾶς καί σύ στήν κόλαση! Τό ἴδιο καί ἐγώ μέ τήν δική μου δουλιά! Μπορεῖς νά μοῦ εἰπεῖς τί περισσότερο μπορεῖς νά κερδίσεις σύ στήν ζωή σου ἀπό ἐμένα;

Τά λόγια τοῦ φτωχοῦ τσοπάνη ξύπνησαν τόν βασιλιά. Καί τόν ἔκαμα νά σκέπτεται πιό καλά.

Θά κάμουν τάχα καί ἐμᾶς; 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.