Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Πικρὲς Ἀλήθειες


 τοῦ Μητροπολίτου Σιατίστης ΠαύλουΜιὰ καὶ κάποιοι μᾶς σπρώχνουν νὰ μποῦμε στὸ χορό, ἂς μποῦμε.

Ἡ πατρίδα μας ζεῖ πρωτοφανεῖς συνθῆκες κατάρρευσης, ἐξαθλίωσης, καταστροφῆς.

Ὁ λαὸς μας ὁδηγεῖται σὲ μιὰ ἐξουθενωτικὴ φτώχεια, ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα ἀπίστευτο ἐξευτελισμό.

Φτώχεια ὁ λαὸς μας ἔζησε καὶ στὸ παρελθόν, ἀλλὰ τότε αὐτὴ ἡ φτώχεια μᾶς ἔκανε περήφανους γιατί ἦταν καρπὸς ἀντίστασης.

Σήμερα ὁ λαὸς μας ζεῖ μιὰ κατάσταση ντροπῆς καὶ εὐτελισμοῦ.

Ἡ Πατρίδα μας ἔγινε περίγελως τοῦ κόσμου. Ποιὸς φταίει; Πρῶτος καὶ χειρότερος ἡ πολιτικὴ ἐξουσία αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Μιὰ ἐξουσία ποὺ κατέστρεψε τὸ τόπο μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ συνεχίσει ἀδιατάρακτα τὴ νομή της.

Μήπως οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶντες δὲν ἤξεραν καλὰ μαθηματικά, καλὴ οἰκονομία, καλὴ λογιστική; Τὰ ἤξεραν ὅλα.

Τὰ ἔβλεπαν ὅλα καὶ ὅμως συνέχισαν τὴν πορεία πρὸς τὴν καταστροφὴ προκειμένου νὰ νέμονται τὴν ἐξουσία.

Ὑπῆρξαν ἤ ἀνίκανοι ἤ διεφθαρμένοι ἤ καὶ τὰ δύο μαζί.

Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι δὲν ἀγάπησαν αὐτὸν τὸν τόπο. Δὲν νοιάστηκαν γιὰ τὸ λαὸ παρὰ μόνο γιὰ τὶς μεθόδους ἐξαπάτησής του. Δὲν σεβάστηκαν αὐτὸ τὸν τόπο.

Παρακολουθήσαμε τέτοιες ἀπίστευτες στιγμὲς στὶς τηλεοράσεις μας τὸν τελευταῖο καιρὸ ποὺ ἔδειξαν περίτρανα ὅτι δὲν τοὺς ἔννοιαζε ἡ σωτηρία αὐτοῦ τοῦ τόπου παρὰ μόνο πῶς θὰ κρατήσουν ἤ πῶς θὰ ἀποκτήσουν τὴν ἐξουσία.

Παρακακολουθήσαμε τὴν ἰδιοκτησιακὴ ἀντίληψη ποὺ ἔχουν γιὰ τὸ κράτος, καθὼς ὁ προσωπικός τους πλουτισμὸς εἶναι πιὸ πολὺ σημαντικὸς ἀπὸ τὴ σωτηρία τῆς χώρας.

Σήμερα μᾶς ὑποβάλλουν σὲ ἀπίστευτες στερήσεις, ὁδηγοῦν τοὺς πολίτες σὲ ἀπόγνωση, ἐξοντώνουν τοὺς ἀσθενέστερους, ποτὲ τοὺς ἑαυτούς τους, γιὰ νὰ σώσουν δῆθεν τὴν χώρα.

Μᾶς κουνοῦν ἀπειλητικὰ τὸ χέρι. Ποιοὶ θὰ μᾶς σώσουν; αὐτοὶ ποὺ μᾶς κατέστρεψαν;

Αὐτοὶ ποὺ λεηλάτησαν αὐτὸν τὸν τόπο; Καὶ γιατί δὲν μᾶς ἔσωσαν τόσα χρόνια; Τώρα ἔγιναν ἱκανοί;

Ἀλλὰ γιὰ ποιὸ λόγο νὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα, ὅταν θὰ ἔχουν ἀφανίσει τὸ λαό της; Μήπως καὶ πάλι γιὰ τὴν πάρτη τους.

Ὁ «πολὺς» ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης εἶπε τὴ χαρακτηριστικὴ φράση «Μαζὶ τὰ φάγαμε».

Πρόκειται γιὰ πολὺ σημαντικὴ ὁμολογία, ἀλλὰ καὶ ἀποκάλυψη μιᾶς νοοτροπίας.

Τῆς νοοτροπίας ποὺ ἤθελε τὸ Κράτος ἰδιοκτησία δική τους. Καὶ ἐπειδὴ θεώρησαν τὸ Κράτος ἰδιοκτησία τους γι’αὐτὸ τὸ λεηλάτησαν καὶ τὰ ἔφαγαν μαζὶ μὲ τὴν παρέα τους, ἀλλὰ ὄχι μαζὶ μὲ τὸ λαό.

Ναὶ κύριοι «τὰ φάγατε» μαζὶ μὲ ἐκείνους ποὺ θεωρήσατε τὴν Πατρίδα μας σὰν ἰδιοκτησία δική σας.

Πρέπει νὰ εἴμαστε εὐνουχισμένοι γιὰ νὰ τοὺς ἀνεχόμεθα, πρέπει νὰ εἴμαστε εὐνουχισμένοι γιὰ νὰ τοὺς φοβόμαστε, πρέπει νὰ εἴμαστε μαζοχιστὲς γιὰ νὰ τοὺς ἀκοῦμε, πρέπει νὰ εἴμαστε ἠλίθιοι γιὰ νὰ περιμένουμε κάτι καλὸ ἀπὸ αὐτούς.

Τὸ βράδυ τῶν Χριστουγέννων ἡ δημοσιογραφικὴ ἀλητεία τῶν Ἀθηνῶν ὀργίασε περιγράφοντας ἀνύπαρκτα σενάρια γιὰ ἐνδεχόμενα διαφυγῆς τοῦ Ἡγουμένου τοῦ Βατοπεδίου.

Ὅλη ἡ χολὴ καὶ ὅλη ἡ λάσπη τῶν ἐξηρτημένων καὶ ἀσυνείδητων δημοσιογράφων. Ὄχι, κύριοι.

Ἂν ἡ δικαιοσύνη λειτουργοῦσε ἀληθινὰ ἐσεῖς θὰ εἴσασταν μέσα γιὰ τὴν χρόνια παραπλάνηση καὶ ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν προσπάθεια τρομοκράτησής του, γιὰ τὴ συνειδητὴ προσπάθειά σας νὰ τσακίσετε τὴν ἐλπίδα του.

Μάθαμε πλέον τὶς ὁβιδιακὲς μεταμορφώσεις σας. Μὲ περισπούδαστο δῆθεν ὕφος καὶ ἐπιχειρήματα στηρίζετε τὸ πολιτικὸ κατεστημένο αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τὰ συμφέροντα τῶν ὀλίγων.

Γεμάτοι εἰρωνία γιὰ ὅσους ἔχουν διαφορετικὴ ἄποψη.

Ὅταν νοιώσατε ὅτι κινδυνεύετε, σὰν τοὺς ποντικοὺς πρὶν βουλιάξει τὸ καράβι, ἐπιχειρήσατε νὰ διαχωρίσετε τάχα τὸν ἑαυτό σας.

Ὅταν εἴδατε τὴν ὀργὴ τοῦ λαοῦ προσπαθήσατε νὰ σταθεῖτε ἀπέναντι. Κάνατε τὸν «σκληρὸ» ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας.

Παίξατε τὸ θέατρό σας μὲ τοὺς στὴν οὐσία στενούς σας φίλους καὶ συνεργάτες.

Κάνετε τοὺς αὐστηροὺς δῆθεν κριτὲς τοῦ κατεστημένου, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶστε οἱ βασικοὶ στυλοβάτες του, οἱ σκληροί του βραχίονες, ἐσεῖς ποὺ δὲν ἀφήσατε κανένα τίμιο ἄνθρωπο νὰ φανερώσει τὴν διαφοροποίησή του.

Ὑπήρξατε οἱ πιὸ στενοὶ συνεργάτες καὶ προπαγανδιστὲς ἐκείνων ποὺ ἐπιχείρισαν καὶ ἐπιχειροῦν νὰ πλήξουν τὴν γλώσσα, τὴν ἱστορία καὶ τὴν πίστη αὐτοῦ τοῦ λαοῦ γιὰ νὰ κάμψουν τελικὰ τὸ φρόνημά του, παράλληλα μὲ τὴν προσπάθειά σας γιὰ τὸν ἐκμαυλισμὸ του μέσα ἀπὸ ποικίλες διόδους.

Πολεμήσατε μὲ λύσσα τὴν Ἐκκλησία γιατί ἦταν καὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς ἀντίπαλός σας, γιατί ἦταν καὶ εἶναι πέρα ἀπὸ ἐπὶ μέρους λάθη ἀνθρώπων ἡ μοναδικὴ ἀντίσταση.

Σκηνοθετήσατε σκάνδαλα καὶ ὅταν κληθήκατε νὰ τὰ ἀποδείξετε, δὲν προσφέρατε καμμία ἀπόδειξη. Συκοφαντήσατε μὲ πάθος τὴν Ἐκκλησία.

Τὴν κατηγορήσατε ὅτι δὲν πληρώνει φόρους, ποιοί; ἐσεῖς οἱ ἀληθινοὶ φοροφυγάδες καὶ ὅταν κάποιοι ἁρμόδιοι κρατικοὶ ὑπάλληλοι σᾶς διαβεβαίωσαν ὅτι ἡ Ἐκκλησία πληρώνει φόρους ἐσεῖς συνεχίσατε τὴ συκοφαντία σὲ πεῖσμα τῆς ἀλήθειας γιὰ νὰ ἀποδείξετε τὸ μέγεθος τῆς διαφθορᾶς σας. Τρομοκρατηθήκατε ὅταν κυκλοφόρησε τὸ κείμενο τῆς Ἱεραρχίας πρὸς τὸ λαό.

Ὁ λόγος; Τὸν εἶπε κάποιος ἀπὸ σᾶς συνειδητὰ ἤ ἀσυνείδητα σὲ πρωϊνὴ ἐκπομπή: «ἐγὼ συμφωνῶ μὲ ὅσα λέει τὸ φυλλάδιο. Εἶναι ὅλα ἀλήθεια! ἀλλὰ γιατί νὰ τὰ λέει ἡ Ἐκκλησία;»

Δὲν σᾶς ἐνδιέφερε καὶ δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει ἂν εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ γιατί νὰ τὴν λέει ἡ Ἐκκλησία.

Συνασπισθήκατε, συνεδριάσατε καὶ ὀργανώσατε, ἐξηρτημένοι καναλάρχες καὶ σιτιζόμενοι στὰ πρυτανεῖα τῆς ἐξουσίας δημοσιογράφοι, τὴν σπίλωση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ποιμένων της γιὰ νὰ τσακίσετε τὴν ἐλπίδα τοῦ λαοῦ.

Κλείνετε μονίμως τὰ μάτια στὸ τεράστιο ἔργο ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας, χάρις στὸ ὁποῖο ὁ λαὸς δὲν ξεσηκώθηκε ἀκόμη γιὰ νὰ καταργήσει καὶ ἐσᾶς καὶ τὰ ἀφεντικά σας.

Κάνετε πὼς δὲν τὸ βλέπετε. Μιλᾶτε γιὰ ἀμύθητη ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ἐνῶ ξέρετε τὴν ἀλήθεια.

Σᾶς εἶπε ἐπανειλημένα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι ψεύθεσθε, ὅτι κατακρεουργεῖτε τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐσεῖς δὲν εἴχατε τὸ θάρρος νὰ τὸν καλέσετε γιὰ νὰ τὸν διαψεύσετε.

Γιατί ἤ Ἐκεῖνος ψευδόταν ἤ ἐσεῖς. Ἡ ὅλη Του παρουσία σᾶς χαλάει τὴ συνταγὴ γιατί σᾶς ἐκθέτει. Ἐσεῖς ὅμως συνεχίζετε δόλια. Ξέρετε καλὰ τὸ μάθημα.

Προσπαθεῖτε νὰ πατάξετε τοὺς ποιμένες γιὰ νὰ σκορπίσετε τὰ πρόβατα καὶ νὰ τὰ παραδόσετε στοὺς λύκους τῶν ὁποίων εἶσθε πειθήνια ὄργανα.

Ἔχετε σπουδάσει καλὰ τὴν παροιμία «συκοφάντει-συκοφάντει καὶ κάτι μένει».

Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ἐνοχλήθηκε καὶ ὁ θλιβερὸς ὑπουργὸς καὶ ζήτησε τὸν χωρισμὸ κράτους καὶ ἐκκλησίας καὶ τὴν διακοπὴ τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου.

Ἄμεσος ὁ ἐκβιασμός. Φθηνοὶ τρομοκράτες ποὺ νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ ἀπειλήσουν τὴν ἀλήθεια. Ἐκβιασμὸς ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ φασιστικὴ ἀντίληψη, ὅτι τὸ κράτος εἶσθε ἐσεῖς.

Καὶ παρὰ τὰ ὅσα χρωστάει στενὸ συγγενικό του πρόσωπο στὸ Δημόσιο, ὁ κύριος εἶναι ἀκόμη ὑπουργός.

Ὅλο αὐτὸ τὸ κατεστημένο ἐπικάθισε σὰν καρκίνος στὰ σπλάχνα τοῦ λαοῦ καὶ τὸν κατατρώγει. Ὑπονόμευσε τὴ ζωὴ καὶ τὸ μέλλον του.

Ἀλλὰ ἡ ὥρα τοῦ τέλους γι’ αὐτὴ τὴν πολυεξαρτόμενη ἐξουσία ποὺ ἀντὶ νὰ διακονεῖ δυναστεύει καὶ ἀπειλεῖ δὲν εἶναι μακρυά. Ἡ ὥρα τῆς ἀνατροπῆς δὲν θὰ ἀργήσει.

Ὅσο κι’ ἂν προσπαθεῖτε νὰ ὑποδαυλίσετε τὰ ἔνστικτα τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ παρουσιάσετε τοὺς εὐεργέτες του, τὴν Ἐκκλησία του δηλαδή, σὰν ἐκμεταλλευτές, ἡ ὀργὴ τοῦ λαοῦ θὰ ξεσπάσει ἐπάνω σὲ ὅλους σας, τώρα ποὺ ἀρχίζουν νὰ καταλαβαίνουν τὸ παιχνίδι σας.

Ζηλώσατε τὴ δόξα τοῦ Νέρωνος. Καταστρέψατε τὴν Ἑλλάδα καὶ τώρα φοβισμένοι δείχνετε τὴν Ἐκκλησία.

Ζεῖ ὅμως Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ ἐσεῖς εἶσθε ἤδη νεκροὶ καὶ σεσηπότες. Θὰ συνεχίσουμε ὅμως πολὺ σύντομα. 
Τα σχόλιά σας
Ποτέ Πάντος δεν είναι Αργά για Αλλαγή Σημασία Έχει ο Αγώνας, Πραγματικός Αγώνας του Καθενός μας, Όχι η Απάθεια και η Αδιαφορία.

Χρυσάνθη., 8 Ιανουαρίου 2012
Κύριε Αργυρόπουλε , Αν δεν το προσέξατε ο μητροπολίτης αναφέρεται και σε επι μέρους λάθη ανθρώπων της Εκκλησίας.Δεν μου δίνει εντύπωση ανθρώπου που θεωρεί οτι έχει το αλάθητο.Δεν το κάνει όμως θέμα,γιατί δεν είναι αυτό το θέμα του.Βλέπετε απευθύνεται σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν θέσεις ηγετικές στον Πολιτικό Χώρο.Διακρίνω, ένταση ή και θυμό αν προτιμάτε στον λόγο του αλλά αυτό ξέρετε δεν είναι απαραιτήτως κακό. Το να επιτιθέμεθα και να καταδικάζουμε όποιον είναι ένστολος, φοράει ράσο,κουστούμι,ή κελεμπία λέγεται φανατισμός και ανοησία.Το να αγιοποιούμε τους ανθρώπους χωρίς να γνωρίζουμε τα βάθη της καρδιάς τους και ενω βρίσκονται εν ζωή είναι επίσης φανατισμός και ανοησία.Κανείς δεν ξέρει και ίσως δεν μάθει ποτέ.Το να κατανοούμε τις αδυναμίες,να συμπονούμε,και να συμπαθούμε τους συνανθρώπους μας (όπως τον εαυτούλη μας) ακόμα και όταν είναι ικανοί να μας βγάλουν απο τα ρούχα μας ή τα ράσα μας είναι ανθρώπινο ,πολύ ανθρώπινο.Αλλά δυστυχώς χάσαμε τον Άνθρωπο και περιμένουμε όλοι μας κάποιον να μας σπρώξει στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ.Αντι να λυπόμαστε και να κλαίμε με το μαύρο δάκρυ για την κατάντια των ανθρώπων που έχουν πάθει το μεγαλύτερο κακό ζηλεύουμε την ψευτοευημερία τους,την ανοησία,το θράσος ,την αδύναμη δύναμη τους και αντι να είμαστε μιμητές του Χριστού έχουμε γίνει μιμητές πονηρών κοιλαράδων και καλοπερασάκηδων.Και ξέρετε εμείς είμαστε και καταφέρνουμε να γινόμαστε ακόμα χειρότεροι τους γιατί εμείς γνωρίζουμε ,όσα αυτοί δεν μπορούν ούτε να φανταστούν οτι υπάρχούν,αλλά πολύ συχνά δεν κάνουμε τίποτα άλλο εκτός απο κηρύγματα.

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 7 Ιανουαρίου 2012
Ο Καθένας μας Μπορεί να Έχει την Δική του Γνώμη Πάνω σε Αυτή την Ιστορία.Όλες οι Γνώμες Όλες οι Απόψεις Πρέπει να είναι Σεβαστές.Όμως θα Πρέπει και ο Καθένας μας να Κάνει την Αυτοκριτική του.Και Πρώτα από Όλους να Κάνουνε την Αυτοκριτική τους Πρόσωπα που Έχουνε Αυτό που Λέμε Δημόσια Προβολή που Έχουνε Εξουσία.Με Απλά Λόγια που είναι Δημόσια Πρόσωπα, Επώνυμοι.

Βιολέτα., 6 Ιανουαρίου 2012
το αρθρο εμπεριεχει μονο κατηγωρο και καμιαν αυτοκριτικη. καμια σχεση λοιπον με χριστιανικο πνευμα και ελληνικη παιδεια. κριμα για ολους οσους δωσανε συγχαρητηρια για ενα τετοιο αρθρο απο εναν εκκλησιαστικο ηγετη

χρηστος αργυροπουλος, 5 Ιανουαρίου 2012
Όλγα για Εμένα Απλά είναι Ένας Άνθρωπος Όπώς Όλοι μας!Ο θεός θα Δείξει το τι θα είναι και στην Υπόλοιπη Ζωή του και Αυτό Ισχύει για Όλους τους Ανθρώπους!Εάν Δεν Δείς το Τέλος Ενός Ανθρώπου δεν Πρέπει να τον Μακαρίζεις Αυτό Είναι Πολύ Σοφό το Λέγανε και οι Αρχαίοι Έλληνες Μηδέν Πρός Τέλους Μακάριζεν!Τον Γέροντα Ειλικρινά σου το Λέω τον Συμπαθώ από Καρδιάς και Αυτό το Απόδειξα Έμπραχτα Δεν θα Κάνω Διαφήμιση το τι Έκανα !Σε Ευχαριστώ Πάντος για Αυτά που μου Είπες Ήταν Ενδιαφέροντα.Ας Σηκώσει τον Σταυρό του και ο Καθένας μας τον Δικό του Σταυρό Γιατί Όλοι Έχουμε και Ιδιαίτερα Όσοι Κάνουνε Πραγματική, Αληθινή Χριστιανική Ζωή!Δεν Ήθελα να Επανέλθω για Αυτό το Θέμα Έπρεπε Όμως να Απαντήσω Αφού Απευθύνθηκες Προς Εμένα. Καλά και Αληθινά Φώτα. Μέσα μας Πάνω από Όλα Αυτό Αξίζει και Μένει!

Κυριακή Καραμολέγκου, (Πιο Φιλικά Κική)., 5 Ιανουαρίου 2012
Κείμενο - φωτιά. Ζει Κύριος ο Θεός ημών. Θέλω να ελπίζω πως όλες αυτές οι ανομίες, τα εγκλήματα, οι πνευματικές αρρώστιες και όλη αυτή η τρέλα και το χορό του διαβόλου είναι οι τελευταίες γκριμάτσες του ψυχορραγούντα που ετοιμάζεται για την κόλαση. Ο Γέροντας Εφραίμ περιστέρα δεν είναι, ούτε παγώνα είναι, είναι ένας άγιος και αθώος μάρτυρας που όλη η μεριμνά του ήτανε να προστατέψει την Μονή και να βοηθάει μέρα-νύχτα τους ανθρώπους. Του έδωσε ο Θεός δέκα τάλαντα και ο γέροντας θα επιστρέφει πολλαπλάσια. Αυτοί που λένε πως ανακατεύτηκε πολύ με τα κοσμικά, αν θα τους έδωσε ο Θεός το ένα και μοναδικό τάλαντο θα το κρύβανε στην γη. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Και καλό είναι να μάθουμε και λίγη ευγένεια, όταν μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους, με ποιο δικαίωμα ονομάζετε τον γέροντα έτσι απλά «Εφραίμ»; Εσύ Κική μπορείς να με ονομάζεις Όλγα, είμαστε προφανώς και συνομήλικη, έτσι και υπογράφω, ο γέροντας για σένα τι είναι; Από την λεπτομέρεια ξεκινάει όλα. Και πάλι, ζει Κύριος ο Θεός ημών. Και ας λένε όλοι ό τι θέλουν. Τα αποτελέσματα θα τα δούνε. Και μακάρι να τα δούνε εδώ, σε αυτή την ζωή. Επειδή αν θα τα δούνε στην άλλη θα είναι αργά.

Όλγα Κίτσου, 5 Ιανουαρίου 2012
Αποστολή θα Συμφωνήσω με τα Λεγόμενά σου.Η Ψυχή του Ανθρώπου Όντως είναι Μία Άβυσσος.Θα Πρέπει Όμως στην Φυλακή για την Συγκεκριμένη Υπόθεση να Μπούνε και Άλλοι Όχι Μόνο Ένας να Πληρώσει που ήταν Μόνο Ηθικός Αυτουργός!Στην Ιστορία Αυτή Μπλέκονται Άνθρωποι με πιο Σοβαρά Παραπτώματα από Αυτόν!Να Αποδωθεί Πραγματικά Δικαιοσύνη!Ευλογημένη η Νέα Χρονιά με Πραγματική Φώτιση Θεού για Όλους μας.

Κυριακή Καραμολέγκου. (Πιο Φιλικά Κική)., 1 Ιανουαρίου 2012
Το Θέμα είναι το τι θα Κάνουμε από Εδώ και Πέρα. Ας μην Εφησυχαζόμαστε ας Είμαστε Πάντα σε Εγρήγορση.Ευλογημένη η Νέα Χρονιά Καλή Πρωτοχρονιά με Φώτιση Θεού.

Ελέσα., 31 Δεκεμβρίου 2011
Στην Ορθοδοξή Εκκλησία υπάρχουν εξαιρετικοί Ποιμενάρχες που με πολύ ταπείνωση αλλά και ευθύτητα φυλάνε την παρακαταθήκη τους.Αυτό βέβαια με χαροποιεί ιδιαίτερα.Αξίζει,όμως,τις άγιες αυτές μέρες οπου ο Άναρχος έλαβε αρχή και και σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τον Ιερό Νιπτήρα και την άκρα Ταπείνωση Του, να διαχωρίσουμε τον όρο Ποιμαντορία απο τον όρο Ηγεσία .Οι Άξιοι Ιεράρχες μας ,είμαι σίγουρη ,πως θα διόρθωναν με αγάπη κάθε πιστό άνθρωπο της Εκκλησίας του Χριστού που θα έκανε αυτή τη σύγχυση,αναγνωρίζοντας τους εαυτους τους οχι τόσο ως εκκλησιαστικούς ηγέτες(είναι βέβαια και ηγέτες) αλλά προτίστως ταπεινούς δούλους Κυρίου και Ποιμένες.Όταν ο λόγος των ποιμένων,γραπτος ή προφορικος ξεκινά απο αυτή την παραδοχή τότε ειναι πλήρης χάριτος και αληθείας.Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τον λόγο που αρθρώνει το ποίμνιο διότι και το ποίμνιο καθημερινα΄θεραπεύει και θεραπεύεται και ηγείται ο κάθε ένας απο εμας στον καθημερινό του προσωπικό αγώνα ή πρωτοστατεί ή συμμετέχει και αναλαμβάνει ευθύνες σε συλλογικές προσπάθειες. Ο παραπάνω λόγος του Μητροπολίτη Παύλου περιέχει όντως πικρές αλήθειες για τα επιμέρους λάθη των ανθρώπων αλλά και τα λάθη συνολικά των πολιτικών ηγετών της χώρας μας΄.Ο Κ.Παλαμάς λέει: "Η αλήθεια δεν πρέπει μόνο να λάμπει πρέπει και να σφάζει "συμπληρώνω ή αλήθεια όμως ξέρει και να παρηγορεί και να ειρηνεύει,ξέρει να σιωπά και να γίνεται Σταυρός.Ευχαριστώ τους λόγους των ανθρώπων που με βοηθούν να πηγαίνω λίγο πιο βαθιά,εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά.

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 31 Δεκεμβρίου 2011
Χαίρομαι που έχουμε σωστους ηγέτες σε σωστές θέσεις. Να που δεν είναι όλα μαύρα γύρω μας. Θα ΔΟΞΑΣΤΕΙ Ο ΘΕΟΣ! Ο χρόνος εγγύς...

Αννα Χατζηνικήτα, 30 Δεκεμβρίου 2011
Δεν μπορούν να δικάσουν τους υπόλοιπους διότι ,λέει, τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται,σύμφωνα με ένα νόμο που ψηφίσαν στο παρά πέντε, έχουν παραγραφεί.Όλοι αυτοί έχουν ,λέει, "το ακαταδίωκτο"και δυστυχώς δεν υπάρχει "Ηγουμενική ασυλία".Επίσης, διαβάζω πως για να γίνει άρση της Βουλευτικής Ασυλίας πρέπει να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος(σαν να λέμε Οικουνενική Σύνοδος).Αυτόν τον καιρό,μετανοιώνω που δεν σπούδασα την Νομική Επιστήμη.Για να απαγγείλει η Δικαιοσύνη κατηγορίες σε βουλευτή απαιτείται η άδεια της Βουλής.Φέξε μου και σκοτώθηκά.Απο το 1974 έχουν γίνει 700 αιτήσεις για άρση βουλευτικής ασυλίας εκ των οποίων έγιναν δεκτές μόνον τρεις.(-με κάθε επιφύλαξη όλα αυτά- ,τα διάβασα στο διαδύκτιο η τα άκουσα στην τηλεόραση)"Ατομο με ροπή στην εγκληματική δράση"χαρακτηρίζεται ένας ηγούμενος του Αγίου Όρους.Ούτε καν πρόσωπο.Νομίζω πως βλέπω τον Ρασκόνλικωφ να τσεκουρώνει την γριά.Εγκλημα και Τιμωρία.Μένει να δούμε αν το έγκλημα θα χαρακτηριστεί κακούργημα,πλημμέλημα ή πταίσμα ή μήπως εσχάτη προδοσία;Έχω εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη του Θεού αλλά τολμώ να πω και στην ανθρώπινη και τις Τιμώ.Ωστόσο, έχουν διαπραχθεί στην παγκόσμια ιστορία δικαστικές πλάνες.Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι.Το μεγαλύτερο έγκλημα -και αυτό που θα έτρεμα ,πολύ περισσότερο, αν ήμουν δικαστής,- είναι η καταδίκη ενός αθώου.Το έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης είναι πολύ δύσκολο.Μας το επιβεβαίωσε και η πρόσφατη παραίτηση των οικονομικών εισαγγελέων.Έχοντας και εγω η ίδια υποστεί την συκοφαντία και την άδικη κατηγορία αλλά και έχοντας κατηγορήσει με την σειρά μου άδικα΄και επιπόλαια συνανθρώπους μου,(δεν είμαι δικομανής,εννοώ στα λόγια )έχω υπάρξει λοιπόν και θύτής και θύμα και μπορώ να πω πως τίποτα στ'αλήθεια(ακόμα και στα λόγια) δεν είναι χειρότερο απο το να μη μπορεί ΄κανείς να αποδείξει την αθωότητο του.Να μη μπορεί να βρεί το δικαιό του παρά μόνο μετά θάνατον και να είναι "φυλακισμένος" άδικα τα πιο δημιουργικά χρόνια της Ζωής του.Ο γέροντας Εφραίμ μπορεί ίσως ως πνευματικός άνθρωπος να το διαχειριστεί αυτό καλύτερα απο κάποιον άλλον.Πολλοί άνθρωποι όμως έχουν μαραζώσει ...θα πρέπει να είναι κανείς πολύ δυνατός.Εύχομαι αυτές τις άγιες μέρες σε όσους τυχόν βρίσκονται σε τόσο δύσκολη θέση και με διαβάζουν Καλή Δύναμη. Τέλος, ντρέπομαι αληθινά που υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί και άνθρωποι -το 2011 -δεν ξέρω καν το ονομά του απλά τον άκουσα το πρωί (κατα λάθος)να απαντά σε δημοσιογράφο που αναφέρονταν στην προκλητική προφυλάκιση του Η.Εφραίμ ακριβώς τις άγιες αυτές μέρες ,ανερυθρίαστα:"Εγω δεν ξέρω ούτε Χριστούγεννά ,ούτε Πάσχα".Πολλοί σαν αυτόν και χειρότεροι,αποφασίζουν δυστυχώς για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Συγνώμη για την μακρηγορία, Καλή Πρωτοχρονία,

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 30 Δεκεμβρίου 2011
Αγώνας Όχι Απλά Χρειάζεται Αλλά και Επιβάλεται Όσο Ποτέ!Πραγματικός Αγώνας Πάντα Χωρίς Φανατισμό και Μίσος!Αυτό το Λέω γιατί Χρειάζεται Προσοχή.Ο θεός να είναι Βοήθειά μας σε Όλους.

Χρυσάνθη., 30 Δεκεμβρίου 2011
Συγκλονιστικός όπως πάντα! Αμήν Θεέ μου επιτέλους να φωτιστεί η Αλήθεια και να θριαμβεύσει ο Χριστός! Η προσωρινή κυριαρχία του κακού και οι πανηγυρισμοί του εύχομαι να είναι πολύ σύντομη! Αγώνας χρειάζεται!

Χαρά Σφυρή, 29 Δεκεμβρίου 2011
Πολύ δυνατό κείμενο, φωτιά, καταπέλτης! Ενισχυόμεθα γιατί βλέπουμε πως υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε και δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν γιατί η ζωή τους είναι καθαρή και βλέπουν καθαρά. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους λόγους. Τώρα που η Ελλάδα περνάει τόσο δύσκολες μέρες , τώρα χτυπάνε πιο πολύ την εκκλησία! Τώρα που η εκκλησία θα έπρεπε να είναι το αποκούμπι του λαού, τώρα στρέφονται εναντίον της! Πείτε μου ο διάβολος εδώ δεν φανερώνει ξεκάθαρα τον εαυτό του; Ο γέροντας κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης. Αλλά για υπάρχει ηθικός αυτουργός σημαίνει ότι υπάρχει και φυσικός αυτουργός! Αυτός/ Αυτοί που είναι ; Στη φυλακή ; Όχι βέβαια! Άρα ο γέροντας τα έκανε όλα μόνος του; Αυτοί που έπρεπε να είναι μέσα για άλλη μια φορά κάνουν διακοπές και την πληρώνουν αθώοι. Σκεφτόμουν όμως : Την εποχή που ζούσε ο άγιος Νεκτάριος , τον κατηγόρησαν για ηθικά ζητήματα και είχε ξεσηκωθεί κόσμος εναντίον του και ο εισαγγελέας τον τραβούσε από τα γένια, τώρα τι έμεινε από όλα αυτά; Τώρα στην συνείδηση όλως ο άγιος Νεκτάριος είναι ένας μεγάλος άγιος και όλοι γνωρίζουν πως όσα είχαν ακουστεί τότε ήταν διαβολικές συκοφαντίες . Ο Θεός τον αδικημένο τον δικαιώνει και σ΄ αυτήν εδώ τη ζωή. Η αλήθεια δεν θα αργήσει να λάμψει! Και τότε αλλοίμονο σ΄ αυτούς που τάχθηκαν με το διάβολο…

Mαρία Βαϊτση, 29 Δεκεμβρίου 2011
Η γνώμη μου είναι πως έπρεπε να είχαμε μπεί και η Εκκλησία της Ελλάδος και ο Ελληνικός λαός εδώ και καιρό στο χορό (απο την εποχή της λυκοφιλίας και της κολακείας ,της αναξιοκρατίας και γενικότερα της ασυδοσίας),...μιας που "δεν οφελούν ποτέ των κακών(και παμπόνηρων) τα δώρα"(Μήδεια)και ακόμη περισσότερο οι συμφωνίες μαζί τους.Αντί όμως να κρατήσουν οι δικοί μας οι χοροί που "φτιάχνουν άλλους γαλαξίες"μπήκαμε σε λάθος κύκλο και δεν ανοίξαμε καν τον δικό μας.Εδώ που φτάσαμε στους εκβιασμούς για τους μισθούς των κληρικών ,τα χαράτσια και τα σισίτια μάλλον πρέπει να αφήσουμε τους χορούς και τα λόγια και να πάρουμε θέσεις μάχης.Απο αυτή την κατάσταση πλουτίζουν κάποιοι θα τους αφήσουμε να μας κατευθύνουν όπως έκαναν πάντα ορίζοντας ακόμα και την μέρα ακόμα του ξεσηκώμού μας για να πλουτίσουν ακόμα περισσότερο;Η ιστορία επαναλαμβάνεται....δυστυχώς.

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 28 Δεκεμβρίου 2011
Επανήλθα Θέλω να Προσθέσω Κάτι που το Ξέχασα. Όντως Η Ιστορία με Αυτό το Σκάνδαλο με το Βατοπαίδι Έχει Πολλές Παράμετρους. Γίνανε Λάθη από Όλες τις Μεριές ο Εφραίμ Όμως δεν Έκανε τα Λάθη που Κάνανε Πολιτικά Πρόσωπα που και η Θέση τους Ήταν πιο Έντονη και Ισχυρή. Όμως και ο Εφραίμ δεν είναι και η Αθώα Περιστέρα η Αθώα Παγώνα Έκανε και Αυτός Λάθη που σαν Μοναχός που Ήταν θα Έπρεπε να μην είναι η Παρουσία του στην Κοσμική Ζωή Τόσο Έντονη. Δεν το Επεδίωξε, Αλλά με τα Πρόσωπα που Είχε Μπλέξει Ήταν Επόμενο να μην είναι Απλά Ένας Απλός Μοναχός.Θεού Θέλοντος και Θεού Επιτρέποντος θα Αποκαλυφθεί η Πραγματική Αλήθεια και θα Αποδωθεί Τότε Πραγματική Δικαιοσύνη και Όχι Δικαιοσύνη Επιρεασμένη από Πολιτικά Συμφέροντα Ανθρώπων που είναι στην Εξουσία και στην Πολιτική Ζωή Αυτού του Τόπου, Αυτής της Χώρας!Ο Καθένας Πρέπει να Πληρώσει Αυτό που του Αντιστοιχούν από Αυτούς που Ήταν Μπλεγμένοι σε Αυτό το Σκάνδαλο, Όλοι Πρέπει να Πληρώσουνε! Ευτυχώς που Μέσα από το Χώρο της Εκκλησίας Υπάρχουνε Φωνές που δεν Βολεύονται και είναι σε Εγρήγορση και Μέσα σε Αυτούς είναι και Λίγοι Επίσκοποι με Έντονη την Παρουσία του Επισκόπου Σισανίου και Σιατίστης Κυρίου Παύλου ο Θεός να τον Δυναμώνει να είναι Πάντα στην Μάχη για την Υπεράσπιση της Αλήθειας για το Μεγαλείο της Εκκλησίας του Χριστού.Ευχαριστώ που μου μου Επιτρέψατε να Καταθέσω Αυτά που Νοιώθω την Γνώμη για Αυτή την Ιστορία.Καλή Δύναμη σε Όλους μας.

Kυριακή Καραμολέγκου, (Πιο Φιλικά Κική)., 28 Δεκεμβρίου 2011
Ν' αγιάσει το στόμα Σας, Γέροντα! Δόξα Σοι Κύριε, Δόξα Σοι!

Ευαγγελίτσα Χατζοπούλου, 28 Δεκεμβρίου 2011
Πρέπει να Είμαστε σε Εγρήγορση. Έχει Παραγίνει Αυτό το Πράγμα Αυτή η Μανία να Πολεμούνε ότι Έχει Μένει στο Κάτω Κάτω σε Αυτό τον Τόπο Όρθιο με Μίσος και Φανατισμό Άνθρωποι που είναι Χειρότεροι και από τους Ίδιους τους Άθεους Πιο Επικύνδυνοι!Καλή Δύναμη Πραγματικά σε Όλους! Αυτά τα Πράγματα που Συμβαίνουνε Ειδικά τις Τελευταίες Ημέρες είναι Παράλογα Είναι Τρελά!Εάν Θέλουνε Όντως να Έρθει Εξυγίανση σε Αυτό τον Τόπο Κάθαρση σε Αυτό που Λέμε Διαφθορά στην Πολιτική και Κοινωνική Ζωή Αυτού του Ανθρώπου Πρέπει να Πληρώσουνε Πάνω από Όλα οι Πολιτικοί και μετά Όσοι Κάνανε τα Λιγότερα Εγκλήματα! Όχι να Πληρώσει Μόνο Ένας την Νύφη και Όλοι οι Άλλοι να την Σκαπουλάρουνε Λόγω της Ασυλίας που Έχουνε της Βουλευτικής!Αίσχος για Αυτό Απαράδεκτο και Άδικο!

Κυριακή Καραμολέγκου, (Πιο Φιλικά Κική)., 28 Δεκεμβρίου 2011
Η Άποψή μαςBookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.