Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Δύο δρόμοι γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Πρὸ ἡμερῶν ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης ἀποκάλεσε τὴν Ἑλλάδα ζητιάνα. Θυμήθηκα τὴ γαϊδουροκεφαλὴ ποὺ ἔστειλε ὁ θεῖος βασιλιὰς στὸν ἀνιψιὸ του βασιλιᾶ τῶν Μοιρολατρῶν, ὅπως τὸ περιγράφει τὸ «Παραμύθι Χωρὶς Ὄνομα» τῆς Π. Δέλτα. Ἡ παρομοίωση τοῦ Τούρκου στερεῖται τάκτ, ἀλλὰ εἶναι ἀκριβὴς καὶ ἀντὶ νὰ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ἐκρήξεις ἐθνικῆς ἀγανάκτησης, θὰ ἦταν καλύτερα νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ τὸν λήθαργο στὸν ὁποῖο ἔχουμε πέσει.

Ἡ θέση μιᾶς χώρας στὴ διεθνῆ κατάταξη ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὑγεία τῆς οἰκονομίας της, βλέπε Σιγκαπούρη, Ἐλβετία, Φινλανδία, κράτη μικρὰ σὲ ἔκταση καὶ πληθυσμό, χωρὶς πετρέλαια καὶ ἄλλες πηγὲς πλούτου, ποὺ ὅμως εὐημεροῦν. Ἡ δική μας οἰκονομία σὲ διάστημα μιᾶς γενιᾶς καταστράφηκε. Ἀπὸ μία σχετικὰ καλὴ κατάσταση τὸ 1980, εἶναι τώρα στὸν πάτο, ὄχι μόνο τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ τοῦ κόσμου, καὶ ἀκόμα δὲν ἔχουμε δεῖ τὰ χειρότερα.

Γίνεται τώρα φανερὸ ὅτι ἡ εὐημερία καὶ ἄνοδος τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ποὺ σημειώθηκε τὰ τελευταῖα 30 χρόνια, ὀφείλεται στὸν δανεισμὸ τοῦ Δημοσίου, ἀλλὰ ὄχι μόνο. Ἡ γενιὰ μας ἔχει δανειστεῖ ἀπὸ τὶς ἑπόμενες περίπου δύο φορὲς τὸ Ἀκαθάριστο Ἐθνικὸ Προϊόν, μέσω τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος. Σ' αὐτὰ πρέπει νὰ προστεθεῖ τὸ χρέος τῶν OTA καὶ τῶν ΔEKO, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ μὴ ἐξυπηρετούμενο χρέος τοῦ τραπεζικοῦ τομέα. Εἴμαστε μία τελείως ἀντιπαραγωγικὴ καὶ μὴ ἀνταγωνιστικὴ οἰκονομία ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἐξυπηρετήσει τὸ τεράστιο χρέος. Ὁ πληθυσμὸς ἔχει ἐθιστεῖ σὲ ὑψηλὴ κατανάλωση, ἐνῶ παιδεία, δικαιοσύνη, σύστημα ὑγείας καὶ διοίκηση, γενικὰ δὲν λειτουργοῦν. Τὸ κράτος δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρμόσει τὸν νόμο καὶ χάνει κάθε φορὰ ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντιπαράθεση μὲ κάποια συμφέροντα.

Ἡ ἄθλια κατάσταση ποὺ βρίσκεται ἡ Ἑλλάδα εἶναι αὐταπόδεικτη καὶ δὲν ἀμφισβητεῖται ἀπὸ κανέναν, ἐντὸς καὶ ἐκτός. Διαφέρουν οἱ γνῶμες γιὰ τὶς αἰτίες του πῶς φτάσαμε ὡς ἐδῶ, ἀλλὰ τοῦτο τώρα ἔχει μᾶλλον ἀκαδημαϊκὴ σημασία. Τὸ ζητούμενο εἶναι τί γίνεται ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα.Ὑπάρχουν δύο δρόμοι.

Ὁ ἕνας θέλει νὰ μᾶς κρατήσει στὴ Δύση, ἰσότιμο μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Γιὰ νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε πρέπει νὰ ὑποστοῦμε μεγάλες θυσίες, ν' ἀλλάξουν ριζικὰ κακὲς συνήθειες καὶ νὰ θιγοῦν δυνατὰ συμφέροντα. Τὸ Μνημόνιο εἶναι μόνο μέρος τῆς συνταγῆς. Θὰ ἀπαιτηθοῦν πολὺ πιὸ δύσκολα πράγματα καὶ γιὰ μακρὸ διάστημα. Τὸ θετικό τοῦ δρόμου αὐτοῦ εἶναι ὅτι ἂν τὸν ἀκολουθήσουμε, κάποτε θὰ βγεῖ ἡ χώρα ἀπὸ τὴν κρίση καὶ στὴ διαδρομὴ θὰ ἔχουμε κερδίσει καλύτερη διοίκηση.

Ὁ ἄλλος δρόμος εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ πρώτου καὶ μᾶς τὸν δείχνουν διάφοροι μέσα σὲ μία θολούρα, ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς κι ἐκεῖνοι ποὺ πῆγαν κάποτε τὴν Ἑλλάδα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. Οἱ ὑποσχέσεις τοὺς χαϊδεύουν τ' αὐτιὰ καὶ πουλοῦν ἐλπίδα δίχως σχέδιο. Εἶναι δρόμος ἀχάρακτος.

Καὶ οἱ δύο δρόμοι ἔχουν λίγους καθαρόαιμους ὀπαδούς. Ἡ μεγάλη μάζα βρίσκεται σὲ σύγχυση, κατάθλιψη καὶ ἄρνηση. Περιμένει κατεύθυνση.

Στὸ τιμόνι εἶναι τώρα ἐκεῖνοι ποὺ δηλώνουν ὀπαδοὶ τοῦ πρώτου δρόμου, ἀλλὰ ἄβουλοι νὰ προχωρήσουν. Τοὺς τρομάζει ἡ ἰδέα τῆς σύγκρουσης μὲ τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα. Ἀλλὰ ἡ σύγκρουση εἶναι ἀναπόφευκτη ὅ,τι δρόμο κι ἂν πάρουμε. Ἐκεῖ ποὺ φτάσαμε, μὲ τὸ γάντι δὲν θὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα. Παραφράζοντας τὸν Ἠράκλειτο, ἡ δημιουργία βγαίνει ἀπὸ τὴ σύγκρουση.

Εἶναι καιρὸς νὰ μετρηθοῦν οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ μάθουμε ἂν ἡ Δημοκρατία ἔχει τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὴ σκληρότητα ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ ἀνορθώσει τὴ χώρα καὶ νὰ σώσει τὸ κύρος της.


* Ὁ κ. Παναγῆς Βουρλούμης εἶναι πρώην πρόεδρος καὶ διευθύνων σύμβουλος τοῦ ΟΤΕ. 
Τα σχόλιά σας
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος! Το Κείμενο Αξίζει για Έναν Εποικοδομητικό Διάλογο και Προβληματισμό!

Κυριακή Καραμολέγκου., 28 Απριλίου 2011
Χριστός Ανέστη, Δεν ξέρω αν υπάρχουν μόνο δυο δρόμοι για την Ελλάδα,γνωρίζω μόνο πως η χαρά ,η λύπη γενικότερα τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά.Τόσο μεταδοτικά που κανείς(απο εμάς τουλάχιστον) δεν σκέφτηκε να αφήσει την τράπεζα της χαράς του Αναστάντος Χριστού,για να ασχοληθει με τον υπολογιστή του. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι όπως αυτός ο νεαρός στην διαφήμηση που λιώνει με το σεσουάρ την σοκολατένια κότα στο εξοχικό του και πολλούς εξαρτημένους σαν αυτόν. Θεωρώ πως σαν Χώρα έχουμε ήδη επίσημα τουλαχιστόν διαλέξει τον δρόμο της υποταγής, τον άλλο δρόμο της Επανάστασης που κυβερνά η "υπακοή"και που οδηγεί στην Ανάσταση,τον έχουμε (συλλογικά) απεμπολίσει. Και όσο παρακολουθουμε απο τα μέσα ενημέρωσης την παρέλαση των εκατομμυρίων ευρώ που ποτέ δεν έχει δεί κανένας η κατάθλίψη και η αδράνεια -που την χαρακτηρίζει ως κατάσταση -θα εξαπλώνεται με γεωμετρική πρόοδο,μέχρι να έρθούν τα χειρότερα που θα μας πουν αργότερα. "Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη"...όπως είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας στον κο Χέρμαν Βαν Ρομπάϊ.

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 28 Απριλίου 2011
Συμφωνώ απόλυτα με τη Γιώτα. Ο νοών νοείτω... πάντως ο υπογράφων του άρθρου δεν ήταν -για πολύ μεγάλο διάστημα- θεατής των γεγονότων ούτε καν κοινός πολίτης. Ήταν απο τους σχεδιαστές και ρυθμιστές ενός μέρους του συστήματος μέσα απο τη θέση που υπηρετούσε... οι πληγές είναι ακόμα φρέσκες για να παραδοθούμε τόσο εύκολα στη λήθη. Ουέ υμίν...

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ, 11 Απριλίου 2011
Σύμφωνα με τον συγγραφέα , για να βγούμε από την κρίση , υπάρχουν δύο δρόμοι : " Ὁ ἕνας θέλει νὰ μᾶς κρατήσει στὴ Δύση, ἰσότιμο μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Γιὰ νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε πρέπει νὰ ὑποστοῦμε μεγάλες θυσίες, ν' ἀλλάξουν ριζικὰ κακὲς συνήθειες καὶ νὰ θιγοῦν δυνατὰ συμφέροντα. Τὸ Μνημόνιο εἶναι μόνο μέρος τῆς συνταγῆς. Θὰ ἀπαιτηθοῦν πολὺ πιὸ δύσκολα πράγματα καὶ γιὰ μακρὸ διάστημα. Τὸ θετικό τοῦ δρόμου αὐτοῦ εἶναι ὅτι ἂν τὸν ἀκολουθήσουμε, κάποτε θὰ βγεῖ ἡ χώρα ἀπὸ τὴν κρίση καὶ στὴ διαδρομὴ θὰ ἔχουμε κερδίσει καλύτερη διοίκηση. " Κατά την άποψή του , με το δρόμο που ακολουθούμε θα βγούμε κάποτε από την κρίση και θα έχουμε κερδίσει καλύτερη διοίκηση ... Αυτά μας λένε για να ανεχόμαστε την απαράδεκτη και εθνικά δολοφονική πολιτική που ακολουθούν ! Θα ξεπουλήσουν τα πάντα , τη χώρα μας ολόκληρη και μάλιστα με την ανοχή μας . Αυτό συνέβη και στην Αργεντινή : όταν ξεπουλούσαν όλο τον εθνικό πλούτο της χώρας τους , δεν αντιδρούσε κανείς ! Όταν έβαλαν χέρι στις καταθέσεις τους , τότε ξεσηκώθηκαν ... Δείτε το παρακάτω βίντεο , το πρόβαλε η ΝΕΤ , θέλουν να μας εθίσουν σε ό,τι μας περιμένει ... http://olympia.gr/2011/04/10/%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%83-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83-23-3-11

Μαρία, 11 Απριλίου 2011
To Kείμενο Ενδιαφέρον. Δεν μόυ Έκανε Εντύπωση Πράγματα Γνωστά Νομίζω Γράφει.Ο Καθένας Πρέπει να Έχει τις Απόψεις του σε Όλα τα Πράγματα Αυτό εγώ το Πιστεύω! Γιώτα εάν μου Επιτρέπεις τι Εννοείς με αυτή την Φράση σου που είναι Όντως Λαική Έκφραση να σε Κάψω Γιάννη μου να σε Αλείψω μέλι Τόσο Τραγικά είναι τα Πράγματα? Δεν Πρέπει να Χάνουμε την Ελπίδα μας! Καλή Δύναμη σε Όλους!

Κυριακή Καραμολέγκου, 10 Απριλίου 2011
Να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω μέλι....

Γιώτα Βούλγαρη, 10 Απριλίου 2011
Το Κείμενο είναι Τέλειο. Μου Άρεσε ο τρόπος που ο Συγγραφέας Κύριος Βουρλούμης Παναγιώτης το Παρουσίασε. Αξίζει για Προβληματισμό.

Χρυσάνθη Ταυρή., 9 Απριλίου 2011
Η Άποψή μαςBookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.