Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Τὸ χρέος τῶν ἰσχυρῶν στοὺς φτωχοὺς
Ἡ βοήθεια πρὸς τὶς φτωχὲς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, γιὰ νὰ προσαρμοστοῦν στὶς κλιματικὲς ἀλλαγές, δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται φιλανθρωπία ἀλλὰ ἀποζημίωση γιὰ ὅσα ἔχουν ὑποστεῖ ἐξαιτίας τῆς δράσης τῶν πλούσιων χωρῶν
Ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Τόνι Μπλὲρ ἔχει δηλώσει ὅτι τὰ δύο βασικὰ θέματα στὴν ἀτζέντα τῆς συνάντησης τῶν ὀκτὼ ἰσχυρότερων οἰκονομικὰ κρατῶν στὸν κόσμο (G8), ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸν Ἰούλιο, θὰ εἶναι ἡ φτώχεια στὴν Ἀφρικὴ καὶ οἱ ἀλλαγὲς στὸ κλίμα τοῦ πλανήτη. Πρόκειται γιὰ γνωστὰ θέματα, τὰ ὁποῖα μάλιστα συνδέονται τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο. Τὸ ταξίδι ποὺ πραγματοποίησα σὲ ἕνα χωριὸ τῆς ἐπαρχίας Tigre, στὴ Νότια Αἰθιοπία, δείχνει τὸ γιατί.

Ἔλλειψη νεροῦ

Ἕνα πρωὶ μὲ πῆγαν στὶς ὄχθες ἑνὸς ξεροπόταμου στὴν ἄκρη τοῦ χωριοῦ. Ἐκεῖ, ἀγρότες ἔσκαβαν ἕνα χαντάκι γιὰ νὰ ἀποκτήσουν πρόσβαση στὸ ἐλάχιστο νερὸ ποὺ εἶχε μείνει στὸν πυθμένα, περίπου δύο μέτρα κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους. Μοῦ ἐξήγησαν ὅτι μέχρι πρόσφατα ὑπῆρχε νερὸ στὸ ποτάμι ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ χρόνου, ὅμως τώρα τὸ ποτάμι αὐτὸ σταματᾶ νὰ κυλᾶ τὴν περίοδο τῆς ξηρασίας. Τὸ νερὸ ἐμφανίζεται στὴν κοίτη μόνον ὅταν ξεκινᾶ ἡ περίοδος τῶν βροχοπτώσεων, τὸ καλοκαίρι. Μέχρι νὰ ἔρθει ἡ περίοδος αὐτή, οἱ κοινότητες ποὺ διψοῦν σκάβουν γιὰ νὰ βροῦν νερὸ - ἂν μπορέσουν νὰ τὸ βροῦν καὶ ἂν καταφέρουν νὰ καλύψουν τὸ κόστος γιὰ νὰ τὸ ἀντλήσουν.

Στὴ Βόρειο Αἰθιοπία, ὅπως καὶ στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Ἀφρικῆς, ὁ κύκλος τῶν βροχοπτώσεων ἔχει ἀλλάξει σημαντικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. H ζωὴ στὰ χωριὰ αὐτὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ δύο σοδειές: μιὰ ποὺ πραγματοποιεῖται κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μικρῶν βροχοπτώσεων, τὸν Μάρτιο καὶ τὸν Ἀπρίλιο, καὶ μία, πιὸ μεγάλη ἀκόμα, ποὺ πραγματοποιεῖται κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἰσχυρότερων βροχοπτώσεων, κατὰ τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες. Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ βροχοπτώσεις τὸν Μάρτιο καὶ τὸν Ἀπρίλιο ἔχουν σταματήσει ἐντελῶς, ἐνῶ δὲν βρέχει σταθερὰ (ὅπως παλιότερα) οὔτε τὴν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἡ πείνα κάνει τὴν ἐμφάνισή της. Σχεδὸν τὰ μισὰ παιδιὰ ἔχουν πολὺ χαμηλότερο βάρος ἀπὸ τὸ κανονικό.

Στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, ἰδιαίτερα στὴν περιοχὴ Sahel (εἶναι ἡ περιοχὴ ποὺ βρίσκεται νοτίως τῆς ἐρήμου τῆς Σαχάρας), οἱ βροχοπτώσεις ἔχουν μειωθεῖ σημαντικὰ τὰ τελευταῖα 25 χρόνια. Ἡ μείωση αὐτὴ συνέπεσε μὲ αὔξηση τῆς θερμοκρασίας τοῦ ἐδάφους, γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ ἔνδειξη πὼς ἡ μείωση τῶν βροχοπτώσεων εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου.


Ἀνάπτυξη, ὄχι κυανόκρανους

Ἡ μείωση τῶν βροχοπτώσεων δὲν προκαλεῖ μόνο λιμοὺς καὶ χρόνια πείνα ἀλλὰ καὶ βία, καθὼς οἱ ἄνθρωποι συγκρούονται γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν νερὸ καὶ τρόφιμα ποὺ σπανίζουν. Ὅταν ξεσπᾶ ἡ βία σὲ περιοχὲς μὲ ἔλλειψη νεροῦ, ὅπως στὸ Νταρφοὺρ τοῦ Σουδᾶν, οἱ δυτικοὶ πολιτικοὶ ἡγέτες τείνουν νὰ βλέπουν τὸ πρόβλημα μὲ πολιτικοὺς ὅρους. Ἂν ἀναλάβουν δράση, τὸ μόνο ποὺ κάνουν εἶναι νὰ κινητοποιοῦν τὶς εἰρηνευτικὲς δυνάμεις, νὰ ἐπιβάλουν κυρώσεις καὶ νὰ ζητοῦν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια. Ὅμως, τὸ Σουδᾶν, ὅπως καὶ ἡ Αἰθιοπία χρειάζονται ἀναπτυξιακὴ στρατηγικὴ γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πείνας καὶ τῆς λειψυδρίας περισσότερο ἀπὸ ὅσο χρειάζονται κυανόκρανους. Οἱ στρατιῶτες, ἄλλωστε, δὲν μποροῦν νὰ διατηρήσουν τὴν εἰρήνη ἀνάμεσα σὲ ἀπεγνωσμένους καὶ πεινασμένους ἀνθρώπους. Οἱ φτωχὲς ἀφρικανικὲς περιοχὲς πρέπει νὰ λάβουν βοήθεια γιὰ νὰ «προσαρμοστοῦν» στὶς ἀλλαγὲς τοῦ κλίματος, ὥστε νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ φτώχεια.


Δῶστε τους τεχνολογία

Περιοχὲς στὶς ὁποῖες ὑπάρχει ἔλλειψη νεροῦ, ὅπως ἡ Αἰθιοπία καὶ τὸ Σουδᾶν, μποροῦν νὰ προσαρμοστοῦν, τουλάχιστον ἐν μέρει, μὲ τὴ βοήθεια προηγμένων τεχνολογιῶν ποὺ βοηθοῦν στὴ συλλογὴ βρόχινων ὑδάτων, τὴ βελτίωση τῶν δεξαμενῶν γιὰ νερό, τὴν κατασκευὴ βαθιῶν πηγαδιῶν καὶ τὴν υἱοθέτηση τεχνολογιῶν στὴ γεωργία ποὺ ἐκμεταλλεύονται μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὶς σπάνιες αὐτὲς βροχοπτώσεις. Ἡ καλύτερη διαχείριση τῆς γῆς (ὅπως εἶναι ἡ ἀναδάσωση κατεστραμμένων δασῶν, γιὰ παράδειγμα) μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὴν αὔξηση τῶν ὑπόγειων ἀποθεμάτων νεροῦ.

Οἱ φτωχὲς χῶρες δὲν μποροῦν νὰ πληρώσουν μόνες τους αὐτὲς τὶς τεχνολογίες. Οὔτε θὰ ἔπρεπε. Τὸ νὰ βοηθήσει κανεὶς τὶς φτωχὲς χῶρες - στὴν Ἀφρικὴ καὶ ἀλλοῦ - νὰ προσαρμοστοῦν στὶς κλιματικὲς ἀλλαγές, δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται φιλανθρωπία, ἀλλὰ ἀποζημίωση γιὰ ὅσα ἔχουν ὑποστεῖ οἱ φτωχότεροι ἄνθρωποι τοῦ πλανήτη. Στὶς χῶρες αὐτὲς ἔχουν δοθεῖ, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ὑποσχέσεις γιὰ βοήθεια προκειμένου νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ φτώχεια, ἀλλὰ χωρὶς ἀντίκρυσμα.

Ὁ κόσμος θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ περιορίσει τοὺς μελλοντικοὺς κινδύνους γιὰ τὸν πλανήτη μειώνοντας τὶς ἐκπομπὲς ρύπων, ὥστε νὰ καταπολεμηθεῖ τὸ φαινόμενο θερμοκηπίου ποὺ εἶναι ἡ κύρια πηγὴ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος. Ἂν ὁ κόσμος δὲν μπορέσει νὰ περιορίσει τὶς μελλοντικὲς ἀλλαγὲς κλίματος, ἡ αὔξηση τῆς θερμοκρασίας, οἱ πλημμύρες, οἱ πιὸ ἰσχυρὲς τροπικὲς καταιγίδες, ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τῆς θάλασσας καὶ ἡ ἐξάπλωση τῶν τροπικῶν ἀσθενειῶν θὰ ἀποτελέσουν τεράστια ἀπειλὴ γιὰ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.

Ἡ προσπάθεια νὰ ἐλεγχθεῖ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου ἀπαιτεῖ δεκαετίες δράσης. Ὅμως, ἂν ἀναλογιστοῦμε πόσα χρόνια χρειάζονται γιὰ νὰ ἀλλάξει ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο παράγεται ἐνέργεια στὸν κόσμο, πρέπει νὰ ξεκινήσουμε αὐτὴ τὴ δράση τώρα - καὶ οἱ πλούσιες χῶρες πρέπει νὰ ἡγηθοῦν τῆς προσπάθειας αὐτῆς.


Ἔχουν δικαίωμα...

Ἀποτελεῖ εἰρωνεία τὸ ὅτι ἡ Ἀμερική, ἡ χώρα ποὺ θέλει νὰ φαίνεται ὡς ὑπέρμαχος τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν φτωχῶν καὶ ἀδυνάτων χωρῶν, προσφέρει τὴ μικρότερη βοήθεια ὡς ποσοστὸ τοῦ ΑΕΠ καὶ ἀρνεῖται νὰ συμμετάσχει στὶς παγκόσμιες προσπάθειες γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου. Καὶ εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη ἡ εἰρωνεία, ἂν ἀναλογιστοῦμε ὅτι ἀφρικανικὲς χῶρες - ὅπως ἡ Αἰθιοπία - στέκονται στὸ πλευρὸ τῶν ΗΠΑ στὴ μάχη γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ ἐνάντια στὴν τρομοκρατία καὶ ἂς ἀντιμετωπίζουν πολλὰ προβλήματα πείνας καὶ ἀσθενειῶν.

Ἐπιπλέον, χῶρες ὅπως ἡ Αἰθιοπία κάνουν σημαντικὲς προσπάθειες γιὰ νὰ ξεπεράσουν τὰ προβλήματά τους, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχουν λάβει τὴ βοήθεια ποὺ τοὺς ἔχουν ὑποσχεθεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια οἱ πλουσιότερες χῶρες. Οἱ Ἀφρικανοὶ ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τὴ λειψυδρία, ὅπως καὶ οἱ φτωχοὶ ἄνθρωποι παντοῦ, ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ζητοῦν πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα δίνουν οἱ ΗΠΑ καὶ ἄλλες πλούσιες χῶρες.

Jefrey Sachs, Καθηγητὴς Οἰκονομικῶν καὶ διευθυντὴς τοῦ Earth Institute στὸ ἀμερικανικὸ πανεπιστήμιο Columbia


Project Syndicate 2005

(Πηγή:'ΤΑ ΝΕΑ' 2/4/2005)


Τα σχόλιά σας
Η πρώτη μου αντίδραση είναι: "Ο κύριος Μπλερ λέει συνέχεια ψέμματα. Αμάν πια!". Η δεύτερη αντίδραση είναι: "Κι εγώ λέω κάποιες φορές ψέμματα. Πω - πω... Τι κρίμα...". Η τρίτη αντίδραση είναι : Για φαντάσου να καταφέρεις κάποια στιγμή να λες για τον εαυτό σου "Η Σπυριδούλα λέει συνέχεια ψέμματα. Αμάν πια!" και για τον κύριο Μπλερ "Κι αυτός λέει κάποιες φορές ψέμματα. Πω - πω... Τι κρίμα..." Πόσο φοβάμαι... Θεέ μου, πόσο φοβάμαι... Κάνω ανακύκλωση, αγοράζω προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον κι όμως... Νιώθω έντονα ότι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουμε ούτε από λυψειδρία, ούτε από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ούτε από την πείνα, αλλά μόνο από την κακία μας. Πόσο πολύ φοβάμαι και τη δική μου κακία προς τους άλλους αλλά και των άλλων προς εμένα... Συγνώμη και ευχαριστώ

Σπυριδούλα Κλάδη, 12 Δεκεμβρίου 2009
Συμπληρώνοντας τη σκέψη με αφορμή το άρθρο είναι ότι γέμισε ο πλανήτης μας φτώχεια και δυστυχία, γιατί απλά φτωχύναμε σε αγάπη. Πάει η αγάπη για τον Θεό, πάει η αγάπη για τον πλησίον, πάει η αγάπη για τον εαυτό μας. Δόξα τω Θεώ όμως που ακόμα υπάρχουν προσωπικότητες στυλοβάτες, λυχνάρια φωτεινά που δείχνουν τον δρόμο της Αλήθειας, της Αγάπης, της Ζωής. Η επιλογή είναι δική μας.

Ευαγγελία Χατζοπούλου, 11 Δεκεμβρίου 2009
Σε αυτή την κατάσταση βλέπω την παραβολή του πλουσίου και φτωχού Λάζαρου… Περισσότερα από την πλευρά του πλουσίου, επειδή είναι λίγο δύσκολο να απαιτούμε από τους βασανισμένους λαούς της Αφρικής το ταπεινό φρόνημα του Λαζάρου. Όλοι εμείς, οι «εκτός Αφρικής – και εννοώ μόνο το λαό και όχι τις κυβερνήσεις», είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε βρισκόμαστε λίγο-πολύ στην θέση του πλουσίου, με το τι κάνουμε καθημερινά - και στο προσωπικό επίπεδο, που πολλές φορές δεν σεβόμαστε τίποτα, ούτε το περιβάλλον, ούτε τα υλικά αγαθά, αρκετά να δει κανείς το τι πετάμε στα σκουπίδια, (και πού τα πετάμε), και τα μεγάλα μας στεναχώρια είναι οι μικρές ντουλάπες που δεν χωράνε τα πράγματα μας – και στο πολιτικό επίπεδο, που… καλύτερα ας μην αρχίσω. Και η υπερθέρμανση του πλανήτη μας οφείλεται στην προσπάθεια να δημιουργηθούν και έπειτα να καλυφτούν πολλές και διάφορες ανάγκες του Πλουσίου, που όλο και αυξάνονται. Ο πλούσιος που κατέληξε; Αλλοίμονο μας.

Κίτσου Ολγα, 8 Δεκεμβρίου 2009
Διαβάζοντας το άρθρο μου έρχονται στο νου δύο παραβολές: του Πλουσίου και του Λαζάρου και του άφρονα πλουσίου. Πόσο επίκαιρες είναι παρόλο που έχουν περάσει τόσοι αιώνες που πρωτοειπώθηκαν στη γη. Όντως, αν ζούσαμε την Αλήθεια, αυτά που μας περισσεύουν και τελικά καταλήγουν σωροί σκουπιδιών στις χωματερές, θα τα προσφέραμε στα εκατομμύρια φτωχών που υπάρχουν πλέον σήμερα κι αυτό όχι από φιλανθρωπία, αλλά επειδή πραγματικά τους ανήκουν. Τότε, οι λέξεις "φτώχεια" και "φτωχός" θα ήταν άγνωστες στη γη και οι προβλέψεις για εξάλειψη της φτώχειας θα' ταν ελπιδοφόρες παρά δυσοίωνες. Κάναμε σύνθημα, πρώτη εγώ, τη φράση: "Ψυχή έχεις πολλά αγαθά, που φθάνουν για πολλά χρόνια. Αναπαύσου, φάγε, πίνε, απόλαυσε". ( Λουκ. 12,19) και ξεχάσαμε τη φωνή του Θεού: "Ανόητε, αυτή τη νύχτα ζητούν να σου πάρουν την ψυχή σου. Αυτά δε που έχεις ετοιμάσει, τίνος θα είναι;" ( Λουκ. 12,20), "Παιδί μου, θυμήσου ότι συ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως κι ο Λάζαρος τη δυστυχία. Τώρα αυτός εδώ χαίρεται και συ πονάς και βασανίζεσαι". (Λουκ. 16, 25).

Ευαγγελία Χατζοπούλου, 8 Δεκεμβρίου 2009
Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.