Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Στὴ Ρωσία κτίζουν καὶ στὴν Ἑλλάδα γκρεμίζουν...


τοῦ μοναχοῦ Μωυσῆ ἁγιορείτη


Μοῦ ἔστειλαν ἀπὸ τὸ διαδίκτυο κάποιες εἰδήσεις πού μοῦ ἔκαναν ἰδιαίτερη ἐντύπωση καὶ σᾶς τὶς μεταφέρω μὲ κάποια μικρὰ σχόλια.

Ἐμεῖς εἴμεθα πιὸ προοδευμένοι καὶ ἐλεύθεροι ἀπὸ τοὺς Ρώσους; Γιατί στὴ σημερινὴ Ρωσία συνέβησαν τὰ ἑξῆς πρόσφατα:

Ὁ πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος συναντήθηκε μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Ρωσίας κ. Β. Πούτιν. Ὁ πατριάρχης κατὰ τὴ συνάντηση αὐτὴ δήλωσε ὅτι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μία συνεχὴς προσφορά, θετικὴ κι εὐεργετικὴ γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὴν κοινωνία, ποὺ τελικὰ ὠφελεῖ καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Κράτος. Ὁ πρωθυπουργὸς ἀνέφερε ὅτι οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κράτους τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι πολὺ καλές.

Ὁ Ρῶσος πατριάρχης συνέχισε πὼς οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κράτους καὶ τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν εἶναι βεβαίως πολὺ καλὰ ἀναπτυγμένες, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ ἐργασθοῦμε ὅλοι γιὰ μεγαλύτερη ἀνάπτυξή τους. Πολὺ καλὴ ἐργασία γίνεται ἀπὸ τοὺς στρατιωτικοὺς ἱερεῖς στὸν ρωσικὸ στρατό. Γίνονται θεῖες λειτουργίες, κηρύγματα καὶ ἐξομολογήσεις. Ἱερουργοῦν 650 ἱερεῖς σὲ 530 ναοὺς τοῦ στρατοῦ. Ὅλοι οἱ στρατιωτικοὶ ἱερεῖς ἀπολαμβάνουν τὴν ὑποστήριξη τῶν στρατιωτικῶν διοικητῶν.

Ὁ ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς Ρωσίας κ. Α. Σοκολὸβ δήλωσε στοὺς δημοσιογράφους ὅτι θεωρεῖ πὼς ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ τὴν διδασκαλία τῶν “ἀρχῶν τοῦ Ὀρθόδοξου Πολιτισμοῦ” στὰ σχολεῖα μέσης ἐκπαιδεύσεως, λέγοντας πὼς σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Ρωσίας ὑπάρχει ἤδη συσσωρευμένη ἐμπειρία στὸ θέμα αὐτό.

Πρὸ καιροῦ Ἕλληνας ἐπίσκοπος, ποὺ εἶχε ἐπισκεφτεῖ τὴ Μόσχα, ρωτήθηκε ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας τῆς Ρωσίας μὲ ἀγωνία ἂν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση προτίθεται νὰ καταργήσει τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Τώρα ἀκοῦμε ἐμεῖς ὅτι στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα θὰ εἰσαχθεῖ ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση καὶ ἡ γιόγκα. Τί ἄλλο θ’ ἀκούσουμε;

Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη στὴ Μόσχα ἁγιορείτου ἡγουμένου καὶ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Ρωσίας κ. Δ. Μεντβέντεφ διαπίστωσε τὸν βαθὺ σεβασμό του πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Πρὸς τοὺς σπουδαστὲς τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Πετρουπόλεως, ποὺ κατόπιν συνάντησε, τοὺς εἶπε γι’ αὐτόν: “Πρέπει νὰ ὁμολογήσω ὅτι ὁ πρόεδρός σας μὲ ἐξέπληξε. Συζητήσαμε μαζί του ἀρκετά. Καὶ εἶδα ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπάει τὴν πατρίδα του, ποὺ ἀγαπάει τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν κλῆρο”.

Κατὰ τὶς ἐπισκέψεις μου στὴ Ρωσία γιὰ δύο συνέδρια, πρὸ διετίας καὶ τριετίας, παρατήρησα μία θρησκευτικὴ ἀναγέννηση, ἀνοικοδόμηση νέων ναῶν, ἀνακαίνιση παλαιῶν μονῶν κι ἐκκλησιῶν, συνειδητὴ συμμετοχὴ νέων στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ λοιπά. Δὲν λέω ὅτι ὅλα στὴ Ρωσία σήμερα εἶναι ρόδινα καὶ τέλεια. Δὲν λέω ὅτι δὲν ὑπάρχουν προβλήματα. Δὲν συμφωνοῦμε μὲ ἀνίερες βλέψεις καὶ περὶ ἄστοχων ἰδεῶν τρίτης Ρώμης. Ἡ Κωνσταντινούπολη δὲν εἶναι δεύτερη Ρώμη, ἀλλὰ εἶναι ἡ Νέα Ρώμη. Ὅμως στὴ Ρωσία ὑπάρχει σεβασμός, ὑπάρχει εἰλικρινὴς ἀναζήτηση τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Στὴ Ρωσία κτίζουν καὶ στὴν Ἑλλάδα γκρεμίζουν. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι πιὸ προοδευτικὴ καὶ μοντέρνα. Θέλει νὰ καταργήσει τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τὴν προσευχὴ στὰ σχολεῖα, νὰ κάνει χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους. Ν’ ἀποϊεροποιήσει τὰ πάντα. Ἡ ἐλευθερία νὰ μὴ σέβεται καὶ νὰ τιμᾶ τίποτε. Νὰ γελοιοποιήσει ὅλους τους κληρικοὺς καὶ τοὺς μοναχούς. Νὰ χαμηλώσει καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Νὰ ὑποτιμήσει τὴν Ἐκκλησία. Κρίμα γιὰ κάποια λάθη ὁρισμένων, νὰ ἰσοπεδώνονται θεσμοί, ἀρχές, πρόσωπα, σύμβολα καὶ ἀρχαῖες ἀξίες…

ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Μακεδονία», 2/7/2009
 
Τα σχόλιά σας
Παρά το φαινομενικά ζοφερό κλίμα πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο! Οπου και να κοιτάξουμε γύρω μας βλέπουμε τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιπέσει η ζωή πολλών συνανθρώπων μας οι οποίοι δυστυχώς πίστεψαν και εφάρμοσαν πιστά τις ψεύτικες συνταγές ευτυχίας και ακολούθησαν τους διάφορους απατηλούς φωστήρες που πρωταγωνιστούν στην καθημερινότητα. Το ίδιο έκανα και εγώ στο παρελθόν. Ολα τα προβαλλόμενα πρότυπα ήδη έχουν ξεφτίσει και δεν πείθουν. Τα αδιέξοδα αυτά έχουν αρχίσει να μετατρέπονται σε κραυγές και απόγνωση. Πιστεύω ότι οι περισσότερες από αυτές τις κραυγές μεσομακροπρόθεσμα θα κατευθυνθούν εκεί που πρέπει, στον Κύριο δηλαδή, εξαφανίζοντας ταυτόχρονα όλα τα θλιβερά και δύστυχα όργανα (ξέρουμε ποιού) που κινούν -χωρίς συναίσθηση των ενεργειών τους τις περισσότερες φορές- τα νήματα της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 15 Αυγούστου 2009
Ο Άγιος Λουκάς Κριμαίας υποστήριζε με θάρρος πως κυρίως υπεύθυνοι για τις ταλαιπωρίες της Ρωσικής Εκκλησίας ήταν οι ίδιοι οι πνευματικοί ταγοί της πατρίδας του."Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι δε εργάται ολίγοι"ηταν η φράση του Ευαγγελίου που τον συγκλόνησε,σύμφωνα με δική του πάντα ομολογία,και αποφάσισε να γίνει ιερέας σε μια πολύ σκοτείνη εποχή για τον τόπο του.Εξορίστηκε και κοπίασε πολύ.Πόσοι ιερείς επιλέγουν συνειδητά να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο και ποίμνιο τους με τον τρόπο που επέλεξε ο ίδιος; Συγχωρήστε με, αλλά δεν θυμάμαι που είχα διαβάσει το εξής..."Άγιος ο κληρικός ,Καλός ο λαϊκός ,καλός ο κληρικός, κακός ο λαϊκός,κακός ο κληρικός ,διάβολος ο λαϊκος ,διάβολος ο κληρικός.... συνέχεια δεν υπήρχε παρά μόνο αποσιωπητικά.Δεν φταίνε λοιπόν μόνο ή κυρίως οι πολιτικοί ηγέτες που δεν τους απασχολεί ,έτσι ή αλλιώς ,ούτε το θέλημα του θεού ούτε οι προσευχές,παρα μόνο η εξουσία.Φταίμε όλοι εμείς και κυριώς "οσοι άδικοι ξέρουν να μιλουν ωραία"χωρις να είναι σοφοί. Για την πρόοδο της Ρωσίας χαιρόμαστε εφόσον είναι ουσιαστική.Ο Άγιος Λουκας, και οχι μόνο, χάραξε καλό δρόμο και με το Άγιο θέλημα του θεού ίσως να υπάρχουν εκεί οι συγκυρίες ώστε αξιόλογοι άνθρωποι να παράγουν έργο φωτεινό. Τι γίνεται όμως με εμας;Η ορθοδοξία και στην χώρα μας έχει τεράστια δύναμη πνευματική πρωτίστως αλλά και υλική και εαν δεν θελει να την χάσει χρειάζεται να μένει πάντα ασυμβίβαστη με το κοσμικό στοιχείο μεταφράζοντας* επ'ακριβώς το Ευαγγέλιο και εφαρμόζοντας το στην πράξη και οχι απλώς ερμηνεύοντας το. *δεν εννοώ να διαβάζουμε στα νέα ελληνικά το Ευαγγέλιο.Εννοώ πως για την μελέτη του Ιερού Ευαγγελίου δεν χρειάζόμαστε τόσες και τόσες ερμηνείες,παρα μόνο καθαρή καρδιά.

Γιώτα Βούλγαρη, 14 Αυγούστου 2009
Οι... "δυνάμεις" Ελευθερία, είναι κάποιοι μεγαλοκεφαλαιούχοι κύριοι οι οποίοι για να μπορέσουν να ελέγξουν καταναλωτικά τους "γύρω" τους, χτυπάνε κάθε λαό με τον αποδοτικότερο γι' αυτούς τρόπο. Τη φράση που ανέφερες την έχει πει ο Χένρι Κίσινγκερ, το 1974 στην Ουάσινγκτον, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών στις ΗΠΑ και ειπώθηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού για το περίφημο "Σχέδιο Κίσσινγκερ" ή αλλιώς "Σχέδιο για τη Δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ανατολικής Μεσογείου (Η.Π.Α.Μ). Το συγκεκριμένο (διάσημο) απόσπασμα:"Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κουμαντάρονται. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές τους ρίζες. Έτσι ίσως καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμβιβαστούν. Εννοώ βέβαια να χτυπήσουμε την γλώσσα τους, την θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματα, έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε την δυνατότητα τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδια μας στα Βαλκάνια, την Μεσόγειο, και την Μέση Ανατολή". Απ' την άλλη, υπάρχει και η άποψη που λέει ότι "η κάθε κοινωνία έχει τους ηγέτες που της αξίζουν". Συγκεκριμένα ο Ισοκράτης είχε πει "τό τής πόλεως όλης ήθος ομοιούται τοίς άρχουσιν". Κι έτσι αναρωτιέμαι, τελικά ποιος από τους δύο παράγοντες (ο Λαός ή οι Ηγέτες του) είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη σταδιακή επικράτηση της Ελληνικής πραγματικότητας; Είναι ο Λαός που βλέπει ότι έχει επιλογές αλλά βαριέται να τις επιλέξει ή είναι η Ηγεσία που με το παράδειγμά της καθοδηγεί και ενθαρρύνει το Λαό να μη σέβεται τους νόμους και τους ηθικούς κανόνες; Προσωπικά, πιστεύω ότι ισχύουν και τα δύο.

Σπυριδούλα Κλάδη, 10 Αυγούστου 2009
Οι Έλληνες απέδειξαν στο παρελθόν ένα αδούλωτο φρόνημα και μια απίστευτη αγωνιστικότητα απέναντι σε ξένες δυνάμεις που προσπάθησαν να τους υποδουλώσουν. Έχω ακούσει κάπου - δε θυμάμαι πού- ότι ο μόνος τρόπος για να υποδουλώσεις τον Έλληνα είναι να του "αφαιρέσεις" τη γλώσσα, την ταυτότητα, την θρησκεία. Μήπως πρόκειται για κάτι τέτοιο και το οποίο βιώνουμε σήμερα στον τόπο μας; Και αναρωτιέμαι ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που επηρεάζουν τόσο την ελληνική πραγματικότητα μα όχι και τη Ρωσία;

Ελευθερία Μεσροπιάν, 10 Αυγούστου 2009
Η άποψη ότι η Ρωσία γνωρίζει πνευματική άνθιση έπειτα από μιά μεγάλη δύσκολη περίοδο, όπου καταπολεμήθηκε η θρησκεία για να επικρατήσει η αθε'ι'α λόγω του πολιτικού καθεστώτος, ουσιαστικά φθάνοντας στο ναδίρ στέκει και φαίνεται στο παραπάνω άρθρο. Πρέπει να χαιρόμαστε για τη Ρωσία εμείς ώς ένα από τα εναπομείναντα Ορθόδοξα χριστιανικά κράτη. Πρέπει και η Ελλάδα να φθάσει στο ναδίρ για να <<ξυπνήσουμε>>; Και αν μή γένετο φθάσουμε εκεί θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε όπως η Ρωσία;

Χαχάμης Απόστολος, 9 Αυγούστου 2009
Ο πήχυς των αξιών στην Ελλάδα μας κάθε χρόνο χαμηλώνει ολοένα και περισσότερο!!! Το μόνο που ενδιαφέρει την τοπική κοινωνία μας, σε γενικές γραμμες, και κατ'επέκταση την πολιτική ηγεσία του τόπου μας ειναι να σηκώνουν ψηλά τον πήχυ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να αναρωτηθούν για τι συνέπειες... Ενοχλεί κάποιους η ελληνική ιστορία; ας την "φτιαξουμε " λίγο να είναι πιο αποδεχτή...! Μας φαινεται βαρύ το "Πάτερ Υμών"; ας βαλουμε ένα όμορφο ποιηματάκι στα σχολεία να μπορούν να το πουν οοοοοόλα(!!) τα παιδάκια....! Tι άλλο να μείνει σε ένα τόπο;;; Την αλήθεια!!! Αυτή χρειαζόμαστε σε αυτό τον τόπο, την πνευματική μας αλήθεια, την ιστορική μας αλήθεια και μέσα από αυτές σεβόμενοι τους εαυτούς μας, θα σεβαστούμε και όλους εκεινους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τον όρο "ανθρώπινα δικαιώματα"... Θα τους αγαπήσουμε πραγματικά (πόση "αγάπη" κρυβουν τα "ανθρωπινα δικαιώματα";) και θα μας αγαπήσουν.... Η ΑΛΗΘΕΙΑ θα φέρει αγάπη και ελπίδα στον τόπο μας ώστε να μη βρεθεί στο μέλλον κάποιος και να πει..."στην Ελλάδα γκρεμίζουν"! ΥΓ. Ευτυχώς υπάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος που ακολουθεί το δρόμο της αλήθειας και ας μην αρέσει σε μερικούς!!!

Γιωργος Κώτσης, 8 Αυγούστου 2009
Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.