Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Αἰσθανόμαστε ξένοι στὸν τόπο μας

τοῦ Μοναχοῦ Μωυσῆ Ἁγιορείτη

ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 26/9/2009

Τὴν ἄλλη Κυριακὴ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ προσέλθει στὶς κάλπες, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία του ποιὸς θέλει νὰ τὸν κυβερνήσει. Παρατηρεῖται μᾶλλον ἕνα μούδιασμα, μιὰ ἀτονία. Δὲν ὑπάρχει ὁ παλαιὸς ἐνθουσιασμός.

Ἴσως νὰ εἶναι δεῖγμα πολιτισμοῦ, λέγουν, ἡ παρατηρούμενη ἡσυχία. Θὰ ἦταν σίγουρα μεγάλο τὸ εὐτύχημα ἂν μετὰ τὶς ἐκλογὲς ἄλλαζε πρὸς τὸ καλύτερο ἡ χώρα.

Εἶναι γεγονός, ὅπως λέγουν πολλοί, ὅτι ἐπικρατεῖ ἕνα κλίμα λίαν παγερό, ὑποτονικό, μελαγχολικό. Οἱ νέοι δίχως αἰσιοδοξία καὶ χαρὰ καὶ μὲ ἀνησυχία γιὰ τὸ μέλλον τους. Οἱ συνταξιοῦχοι μοναχικοί, ἀπομονωμένοι, λησμονημένοι, φοβισμένοι καὶ ταραγμένοι. Οἱ οἰκογένειες διαλυμένες, δυστυχισμένες, διασπασμένες καὶ νευριασμένες. Δυστυχῶς οἱ Νεοέλληνες δὲν εἶναι καθόλου εὐχαριστημένοι γιὰ τὴν παροῦσα κατάσταση τῆς χώρας τους. Ἡ μεσαία τάξη περίεργη καὶ καχύποπτη.

Φοβᾶμαι πὼς καὶ ἡ ἑπόμενη μέρα θὰ εἶναι ἀκριβῶς ἴδια μὲ τὴν προηγούμενη. Λείπει τὸ ὅραμα, τὸ μεράκι, τὸ φιλότιμο, ἡ εἰλικρίνεια. Δὲν γκρινιάζω ἀναίτια. Ὁ ξύλινος πολιτικὸς λόγος δὲν ἀγγίζει καμιὰ καρδιά.

Κουράστηκαν οἱ πολίτες μιὰ μονότονη φλυαρία τῶν πολιτικῶν. Νομίζουν ὅτι αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἀκοῦν τρῶνε ἄφθονο κουτόχορτο. Ἡ ἀποχὴ εἶναι λύση; Ὄχι. Τὸ λευκὸ εἶναι λύση; Ὄχι. Τελικὰ κάποιος ψηφίζει τὸ λιγότερο κακό.

Χρειάζονται λοιπὸν ἰσχυρὰ ἀντανακλαστικά, δυνατὰ ἀντισώματα. Περίσκεψη καὶ αἰδώς. Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ἁπλὰ καὶ μόνο οἰκονομικό. Εἶναι πλέον περισσότερο ἀπὸ φανερὸ ὅτι τὸ πρόβλημά μας εἶναι πνευματικό. Αἰσθανόμαστε ξένοι στὸν τόπο μας. Δὲν τολμᾶμε νὰ ποῦμε ὅτι ἀγαπᾶμε τὴν πατρίδα μας.

Ὁ πατριωτισμὸς ἀποτελεῖ νόσημα ἢ αἵρεση γιὰ τοὺς ψευτοκουλτουριάρηδες τῶν Ἀθηνῶν. Νὰ πεῖς ὅτι εἶσαι χριστιανὸς Ὀρθόδοξος χρειάζεται τόλμη. Θὰ σὲ εἰρωνευτοῦν βάναυσα μὲ ἕνα πονηρὸ χαμόγελο οἴκτου. Χάθηκε ἡ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια!

Ἡ σύγχρονη ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία βουρδουλίζεται ἀπὸ τὴ συνεχῆ προσφορὰ νέων εἰδῶν. Καὶ νομίζει ὁ ταλαίπωρος καταναλωτὴς ὅτι θὰ ἀλλάξει αὐτοκίνητο καὶ αὐτόματα θὰ ἀλλάξει καὶ ἡ ζωή του. Καὶ καλὰ αὐτὸ νὰ τὸ κάνουν οἱ ἔμποροι καὶ οἱ διαφημιστές, ἀλλὰ νὰ τὸ κάνουν καὶ οἱ πολιτικοί; Νὰ παίζουν δηλαδὴ μὲ τὴν καημένη τὴν καρδιά μας. Εἶναι ἀνεπίτρεπτο κάτι τέτοιο. Καὶ ὅμως τοὺς ἀκοῦμε καὶ δὲν τοὺς γυρίζουμε τὴν πλάτη.

Δὲν ἀκούγεται καμία πρόταση γιὰ τὸν πολιτισμό, περισσότερο ἀναπτύσσεται ἡ πρασινολογία καὶ κοκκινολογία. Πολιτισμὸς βέβαια δὲν εἶναι κάποιες φαιδρὲς γραφικότητες, μπουζουκοτράγουδα καὶ προχειρότητες δίχως ἔμπνευση, πνοὴ καὶ τέχνη, περιφερόμενων θιάσων, μὲ δυτικόφερτες ἢ ἀνατολίτικες ἐπιδράσεις, καὶ ὄχι τὸ κάλλος τῶν ἐγχώριων πηγῶν. Ὁ πολιτισμὸς φωτίζει, ὑψώνει, χαριτώνει, ἐξευγενίζει, ἐλευθερώνει καὶ χαροποιεῖ τὸν ἄνθρωπο.

Οἱ πολιτικοὶ προσβλέπουν στὴν ἐκκλησία πρὸς ἄγραν ψήφων ἢ πρὸς πολεμική, πρὸς ἱκανοποίηση τῶν ἀντιφρονούντων. Μερικοὶ τὴ βλέπουν μόνο σὰν φιλανθρωπικὸ κατάστημα καὶ τῆς ἐπιτρέπουν νὰ συνεχίζει τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο της. Μερικοὶ τὴ θεωροῦν πλούσια ὑπέργηρη ποὺ κάποτε χρειαζόταν, ποὺ ἔχει ἐκπληρώσει τὸν σκοπό της. Ἔτσι μιλοῦν γιὰ ἄμεσο καὶ πλήρη χωρισμό, γιὰ ἁρπαγὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, γιὰ φορολόγησή της, γιὰ περιορισμό της.

Τώρα ἂν καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐκκλησίας τὴ θεωροῦν ὡς μία ὡραία ἰδεολογία καὶ ὅτι τὸ ἔργο της ὅλο ἐξαντλεῖται στὴ φιλανθρωπία, ἡ κατάσταση τότε γίνεται ἀρκετὰ ἀξιοθρήνητη.

Οἱ βλέψεις ὁρισμένων γιὰ τὴ δημιουργία λαϊκοῦ, ἄθρησκου, ἄθεου κράτους δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς παρασύρουν σὲ συζητήσεις ἀνώφελες.

Εἶναι ὥρα εὐθύνης. Χρειάζεται περίσκεψη. Δίχως φόβο καὶ πάθος καταθέτουμε τὸ λογισμό μας. Αὐτὴ τὴν κρίσιμη ὥρα, ἂς πράξει καθένας τὸ καλύτερο. Ὑπάρχει ὁπωσδήποτε οἰκονομικὴ κρίση, πιστεύουμε ὅμως ἀκράδαντα ὅτι μεγαλύτερη εἶναι ἡ πνευματική. Ἂς σκάψουμε καὶ μέσα μας. Ἂς δοῦμε τὰ πράγματα βαθύτερα. Ἂς μελετήσουμε καλύτερα τὸ παρελθόν μας. Ἂς σκεφτοῦμε καλὰ τὸ μέλλον μας.
Τα σχόλιά σας
Αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον λαό μας, αυτό είναι η πίστη του στις αξίες και στα ιδανικά της φυλής. Τα χρόνια που διανύουμε είναι δύσκολα, οι αξίες, τα ιδανικά, αποτελούν για πολλούς πράγματα ξεπερασμένα. Το συμφέρον, η προσκόληση σε ό,τι αγγίζει τις αισθήσεις, το κλείσιμο στον εαυτό μας, αδιαφορώντας για τον πόνο του άλλου, είναι πραγματικότητα. Ότι κλεινεται στον εαυτό του, όμως, είναι καταδικασμένο να πεθάνει. Μόνο αν νοιώσουμε ότι δεν είμαστε μονοι σε αυτόν τον πλανήτη, και ότι έχουμε ανάγκη τον άλλον, την κοινωνία, ίσως θα έχει γίνει μία αρχή. Φαίνεται ότι δεν αποζητούμε πια την ομορφιά, πως τα μεγάλα ζητήματα της ζωής δεν μας αγγίζουν, κλείσαμε τα αυτιά στη φωνή της συνείδησης και δεν αφουγκραζόμαστε τους χτύπους της καρδιάς. Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, και μακάρι να ενεργούμε πάντα με περίσσια σκέψη, αλλά και πόνο για την ψυχή μας.

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, 2 Οκτωβρίου 2009
Ώρα ευθύνης για τους πολίτες, ώρα ευθύνης για τους πολιτικούς, ώρα ευθύνης για τήν Ιερά Σύνοδο, είναι κάθε στιγμή που περνά και οχι μόνο προεκλογικά. Αλοίμονο, αν η ευθύνη μας περιορίζεται στην εκλογή του λιγότερου κακού κάθε τέσσερα χρόνια.Κατανοήτο να μας ενδιαφέρει το κέρδος ,το συμφέρον μας και μια πιο άνετη ζώη με λιγότερους φόρους, έτσι ώστε να μας περισσεύουν χρήματα και για μια ώρα ανάγκής αλλά και για φιλανθρωπικούς λόγους.Αυτό που καταφέρνει να κάνει η εκκλησία,διάφοροι οργανισμοί,όπως και αρκετοί εύποροι συνανθρωποί μας με την διαχείρηση των εσόδων τους είναι αξιόλογο , και ποιός είναι αυτός που δεν επιθυμεί να το κάνει;Αλοίμονο μας όμως αν μείνουμε σε αυτά. Δυστύχως το Ελληνικό Κράτος δεν μπορεί εδώ και χρόνια να πράξει τα αυτονόητα,το ταμείο είναι μονίμως μείον,χρωστάει δις και χρεώνεται για να ξαναχρωστάει. Τα έργα που φτάνουν σε έμας είναι τίποτα μπροστα στα χρήματα που έχουν δαπανηθεί και όλοι ρώτουν κανόντας τους ανήξερους -μα που πήγαν τα λεφτά-;Προσωπικά, ήδη με έχουν πλησιάσει-παρ'ολο που δεν ανήκω σε κάποιο συγκεκριμένο κομματικό χώρο- πολιτικοί και μου έχουν δώσει τα χέρια έτοιμοι και πασιχαρείς να εκλπηρώσουν κάθε επιθυμία μου.Αυτούς άκριβώς δεν θα ψηφίσω,ανθρώπους που σε παρακαλούν να τους παρακαλέσεις να σε βοηθήσουν,αφου πρώτα τους βοήθησεις με την ψήφο σου να καθίσουν σε μια καρέκλα.Χαίρομαι πραγματικά για το οτι ανήκω σε αυτό το μικρό ποσοστό των αναποφάσιστων που ανεπηρέαστη,απο μεγάλα λόγια και παρακάλια με μόνο γνώμονα τη μικρότερη ζημιά για την χώρα μου.Δεν βλέπω όμως φως. Συμφωνώ οτί η κρίση είναι πνευματική , πάντα πνευματική άλλωστε ήταν,είναι και θα είναι στο βάθος η κάθε κρίση. Τα υπόλοιπα,όλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Γιαυτό και δεν περιμένω απο καμία πολιτική παράταξη να μου μιλήσει με μη ξύλινη γλωσσα ,ίκανη να αγγίξει την καρδία μου.Αυτό είναι ουτοπία. Πολλά θελήματα πολλών και διάφορων μπορεί να κρύβονται πίσω απο την προκύρηξη των φετινών εκλογών και για κανένα δεν είμαι σίγουρη μέχρι να έρθει στο ,προσκήνιο.(παρένθεση:έχετε ακούσει καθόλου οτι είναι αναγκαίο κακό να χτυπηθεί το Ιραν και οτι είναι πιθανό να συμβει την άνοιξη); Είμαι σίγουρη όμως πως δυστυχώς τα θελήματα αυτά έχουν γνώμονα το κέρδος είτε το προσωπικό είτε της ομαδούλας που σας έλεγα και παλιότερα,οχι όμως το καλό του Ελληνικού γένους.

Γιώτα Βούλγαρη, 29 Σεπτεμβρίου 2009
Είναι γενικά παραδεκτό ότι σήμερα η πατρίδα μας βρίσκεται σε μεγάλη παρακμή και είναι βυθισμένη σε ένα τέλμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου δεν είναι η οικονομική κρίση (άλλωστε σε γενικές γραμμές κατέχουμε πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο αν συγκριθεί με αυτό του πλησιέστερου και φυσικά του μακρυνότερου παρελθόντος), αλλά η έλλειψη ελπίδας και προοπτικής. Αυτή η έλλειψη έχει οδηγήσει σε μια γενική αμφισβήτηση όλων των αξιών, με αποτέλεσμα να περιρέει μια ατμόσφαιρα ματαίωσης. Αν και το κλίμα αυτό είναι διεθνές και εν μέρει εισαγόμενο, παρόλα αυτά ένα σημαντικό μέρος της ευθύνης βαρύνει τη δική μας κοινωνία, όλους μας. Οσο για τις εκλογές, δεν πιστεύω πως η αφορμή και το διακύβευμα τους είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Είναι γνωστό απ' όλη την ανθρώπινη ιστορία (βαβυλώνα, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Οθωμανική κ.λ.π. και έπεται και συνέχεια), ότι την ηθική κρίση και πολιτιστική κρίση ακολουθεί πάντοτε η οικονομική και στη συνέχεια η στρατιωτική κρίση κ.ο.κ. Πως είναι δυνατόν άραγε να εφαρμόσεις οποιαδήποτε οικονομικά μέτρα και να έχουν απόδοση όταν απευθύνεσαι σε μια κοινωνία της οποίας ένα σημαντικό μέρος είναι "βαριεστημένο" και διαλυμένο? Είναι ουτοπία! Ελπίζω όμως και εύχομαι να κάνω λάθος και οι εκλογές αυτές να είναι πράγματι εκλογές που προκηρύσονται αποκλειστικά, εξαιτίας και με αφορμή μόνο τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας. Γιατί έχω την υπόνοια ότι μπορεί να γίνονται και για άλλους λόγους (νέο σχέδιο Ανάν που όπως λέγεται "ψήνεται", νέα προσπάθεια της FYROM για είσοδο στο ΝΑΤΟ, ματαίωση του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη κ.λ.π.). Με λίγα λόγια πιστεύω ότι την οικονομική κρίση η νέα κυβέρνηση (και υπό τις παρούσες κοινωνικές συνθήκες) δύσκολα θα την αντιμετωπίσει. Κάποιο, κάποια ή όλα από τα τα παραπάνω είναι πολύ πιο εύκολο να υλοποιήσει.

Βασίλης Οικονόμου, 28 Σεπτεμβρίου 2009
Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.