Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Τό ἐγκόλπιο τῶν «ἐπιτυχημένων» πολιτικῶν


 τοῦ Γιάννη Μαρίνου
Οἱ περισσότεροι ἀναγνῶστες μου θά θυμοῦνται τόν σατανικό καρδινάλιο Ρισελιέ ἀπό τούς περίφημους «Τρεῖς Σωματοφύλακες» τοῦ Ἀλέξανδρου Δουμᾶ, ἀλλά μᾶλλον ἀγνοοῦν τόν διάδοχό του στήν πρωθυπουργία τῆς Γαλλίας καρδινάλιο Μαζαρίνο, πού ὅμως αὐτός ἦταν ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς ἀνάδειξης σέ πλανητάρχη τῆς ἐποχῆς του τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ' (1643-1715), τοῦ Βασιλιᾶ Ἥλιου.

Συνήθως γίνεται ἀναφορά στόν Μακιαβέλι καί στόν περιβόητο ἡγεμόνα του (1513) πού ἔγινε καί μένει ἡ σύνοψη καί τό σύμβολο τοῦ πολιτικοῦ ἀμοραλισμοῦ. Ὡστόσο ὁ Μαζαρίνος ἐκπόνησε τό «Ἐγκόλπιο τῶν Πολιτικῶν», τό ὁποῖο προτείνει τίς πιό ἀποτελεσματικές συμβουλές γιά τούς πολιτικούς πού θέλουν νά πετύχουν καί, κυρίως, νά διατηρήσουν τήν ἐξουσία τους.

Θά παραθέσω ἐνδεικτικά μερικές «συνταγές» του ἐν ὄψει ἐκλογῶν γιά νά τίς ἀξιοποιήσουν οἱ νῦν καί οἱ μέλλοντες ἐθνοπατέρες μας ἀλλά καί γιά νά προσπαθήσουμε νά τίς ἀποκρυπτογραφήσουμε προκειμένου νά αὐτοπροστατευθοῦμε, καθώς ἐμεῖς τούς ἀναδεικνύουμε ἐξουσιαστές μας (ἀπό μετάφραση τοῦ Μάριου Πλωρίτη, ἐκδόσεις Λιβάνη, 1994):


«Ὑποκρίνου, ἀπόκρυπτε: Κάνε τό φίλο σέ ὅλους, συζήτα φλύαρα μέ ὅλους, ἀκόμα καί μ' αὐτούς πού μισεῖς· θά σοῦ μάθουν νά εἶσαι ἐπιφυλακτικός. Κρύβε μέ κάθε τρόπο τό θυμό σου. Νά προτιμᾶς τίς εὔκολες ἐπιχειρήσεις γιά νά σέ ὑπακούσουν πιό εὔκολα, κι ὅταν ἔχεις νά διαλέξεις ἀνάμεσα σέ δύο μεθόδους δράσης, νά προτιμᾶς τήν εὐκολία κι ὄχι τό μεγαλεῖο μ' ὅλα τά βάσανα πού φέρνει μαζί του. Φρόντισε νά μή γνωρίζει κανείς τήν ἄποψή σου γιά μία ὑπόθεση, τήν ἔκταση τῶν πληροφοριῶν σου, αὐτό πού ἐπιθυμεῖς, οὔτε μέ τί ἀσχολεῖσαι, οὔτε τί φοβᾶσαι. Δέν πρέπει ὅμως νά κρύβεις πολύ τίς ἀρετές σου κι οὔτε νά ἀγανακτεῖς γιά τή διάρκεια τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν, χωρίς ταυτόχρονα νά παίζεις τόν εὐλαβῆ. Ἀκόμα κι ἄν λίγη σκαιότητά σου ἐπέτρεπε νά ἀποκτήσεις κάποιο πράγμα, νά μήν τή χρησιμοποιεῖς.

Μήν ἐμπιστεύεσαι κανέναν: Ὅταν μιλοῦν καλά γιά σένα, νά εἶσαι βέβαιος ὅτι σέ εἰρωνεύονται. Μήν ἐμπιστεύεσαι κανένα μυστικό σέ ἄλλον. Κι ἄν συχνά ἀγνοοῦν τήν ἀξία σου, μήν παινεύεις ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό σου, ἀλλά οὔτε νά τόν ὑποτιμᾶς. Οἱ ἄλλοι σέ παραφυλάγουν καί περιμένουν τό πρῶτο σου ὀλίσθημα γιά νά σέ δικάσουν. Ἄν κάποιος σοῦ ἐπιτίθεται μέ ὕβρεις, σκέψου ὅτι βάζει σέ δοκιμασία τήν ἀρετή σου. Δέν ὑπάρχουν φίλοι, ἀλλά κάποιοι πού καμώνονται τούς φίλους.

Μίλα καλά γιά ὅλους: Λέγε λόγια καλά γιά ὅλους, ποτέ ἄσχημα, μήπως ἕνας τρίτος σέ ἀκούει καί τρέξει νά τά ἀναφέρει ὅλα σέ ἐκεῖνον πού ἀφοροῦν. Μή λές παρά μόνο καλά γιά τούς ἀνωτέρους σου καί εἰδικά νά ἐπαινεῖς ἐκείνους πού ἔχεις ἀνάγκη.

Νά προνοεῖς πρίν ἐνεργήσεις, καί πρίν μιλήσεις: Ἄν δέν ἔχεις πολλές πιθανότητες νά ἑρμηνεύσουν θετικά αὐτό πού κάνεις ἤ αὐτό πού λές, νά εἶσαι βέβαιος ὅτι θά τό διαστρέψουν».

Ἄν αὐτά πρέπει νά προσέχει ὁ κάθε πολιτικός γιά νά ἁλώσει καί νά διατηρήσει τήν ἐξουσία, σκεφθεῖτε πόσο περισσότερο πρέπει νά προσέχουμε ἐμεῖς οἱ ψηφοφόροι γιά νά ἐπιλέξουμε τούς πιό ἔντιμους καί χρήσιμους.


  Πηγή: ΒΗΜΑ 11-1-15
Τα σχόλιά σας
Αξιζει για Γονιμο Προβληματισμο.

Ελεσα, 14 Ιανουαρίου 2015
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.