Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Τὸ Ιnternet μᾶς κάνει ἀνήθικους

Τὴν ἀπουσία «ἠθικῶν φραγμῶν» στοὺς νέους τὴν ὥρα ποὺ «σερφάρουν» στὸ Ἴντερνετ κατέδειξε ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ ποὺ μελέτησε τὶς ἠθικὲς εὐαισθησίες τῆς «ψηφιακῆς γενιᾶς». Οἱ νέοι, τὴν ὥρα ποὺ βρίσκονται online, ὑποδύονται ἕναν διαφορετικὸ ρόλο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἔχουν ὅταν δροῦν στὸν πραγματικὸ κόσμο. Ὁ «ψηφιακὸς ἐαυτὸς» τους εἶναι πιὸ ἀνάλγητος, πιὸ σκληρὸς καὶ πιὸ «ἀνήθικος»...

Ἡ ἔρευνα GoodPlay Project παρουσιάστηκε στὸ συνέδριο Social Good Summit τῆς ἱστοσελίδας Mashable. Παρουσιάζοντας τὰ βασικότερα εὑρήματα, ἡ Κάρι Τζέιμς, διευθύντρια Ἔρευνας τοῦ Χάρβαρντ, ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη καθοδήγησης τῶν νέων γιὰ τὴν ὀρθὴ χρήση τῶν κοινωνικῶν δικτύων.

Ἡ μελέτη ἐρεύνησε τὴν «ταυτότητα» τῆς «δικτυωμένης» νεολαίας καὶ τὴν συμπεριφορὰ ποὺ αὐτὴ ἐπιδεικνύει ἀπέναντι σὲ θέματα ὅπως ἡ ἰδιωτικὴ ζωή, ἡ ἰδιοκτησία, ἡ ἐξουσία, ἡ ἀξιοπιστία καὶ ἡ συμμετοχή.

Ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα τοῦ Χάρβαρντ διαπίστωσε ὅτι οἱ περισσότεροι νέοι στεροῦνται ἠθικῆς σκέψης καὶ σεβασμοῦ γιὰ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο ὅταν χρησιμοποιοῦν τὸ Διαδίκτυο, ἐνῶ οἱ ἠθικές τους ἀναστολὲς ἀμβλύνονται ἢ ἐξαφανίζονται.

«Κάνω online ὅ,τι θέλω νὰ κάνω. Δὲ νομίζω ὅτι εἶναι δουλειὰ κανενὸς νὰ μοῦ λέει τί δὲν πρέπει νὰ κάνω. Δὲ νιώθω ὑπεύθυνος ἀπέναντι σὲ ἄλλους ἀνθρώπους ὅταν εἶμαι online. Περισσότερο νοιάζομαι γιὰ μένα, παρὰ γιὰ ὁποιονδήποτε ἄλλο».

Στὴν ἀπάντηση αὐτή, ποὺ ἔδωσαν ἀρκετοὶ ἐρωτώμενοι, συνοψίζεται ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο σκέφτονται οἱ νέοι ὅταν «σερφάρουν» στὸν Παγκόσμιο Ἱστὸ καὶ τὸ μέγεθος τῆς εὐθύνης ποὺ ἀντιλαμβάνονται ὅτι τοὺς ἀναλογεῖ.

Οἱ νέοι ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα δὲν θεωροῦν ἀνήθικο τὸ «κατέβασμα» μουσικῆς ἀπὸ τὸ Ἴντερνετ ἐνῶ φαίνεται ὅτι δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τὸ θέμα τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων καὶ τῆς ἀμοιβῆς τῶν δημιουργῶν.

Ἐπίσης, ἡ ἀντίδραση τῶν περισσότερων ὅταν βλέπουν στὸ Ἴντερνετ κάτι «περίεργο» εἶναι νὰ βάζουν τὰ γέλια. Ἀκόμη κι ἂν εἶναι κάτι ποὺ στὸν «ἔξω κόσμο» θὰ τοὺς ἐνοχλοῦσε, στὸ Ἴντερνετ τὸ προσπερνοῦν, θεωρώντας ὅτι δὲν μποροῦν νὰ τὸ ἀλλάξουν.

Ἡ ἔρευνα προσδίδει ἰδιαίτερη σημασία στὸ ρόλο τῶν κοινωνικῶν δικτύων στὴ σημερινὴ ἐποχὴ καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ συμπεραίνει ὅτι εἶναι σημαντικὸ νὰ βελτιωθεῖ ἡ online συμπεριφορὰ τῶν νέων.


Πηγή: Ναυτεμπορική
Τα σχόλιά σας
Το Θέμα είναι Σοβαρό γιατί Αυξάνεται ο Αριθμός των Ανθρώπων που Παθαίνουνε από το Iternet Εξάρτηση Ειδικά Άνθρωποι σε Νεαρή Ηλικία.Πιστεύω μας Κάνει πιο Ανήθικους Όταν Ξεπερνάμε το Μέτρο. Αυτό Ισχύει για Όλα τα Πράγματα. Όταν δεν Υπάρχουνε Όρια Τότε δεν Είναι Καλό. Χάνει και το Καλό το Νόημά του όταν γίνονται Υπερβολές.

Kυριακή Καραμολέγκου., 19 Ιανουαρίου 2011
Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.