Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Σὲ κάθε γέννα νιώθω μιὰ ἀνανέωση
Ἡ φράση τοῦ τίτλου σημαίνει πολλά, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ στόμα τῆς κ. Κυριακῆς Σάχνικα - Κοκορομύτη σημαίνει πολὺ περισσότερα, καθὼς πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἔφερε στὸν κόσμο τὸ δέκατο παιδί της! Ἡ ἴδια μίλησε στὸ «Art of Life & Health» γιὰ τὴν ἐπιλογή της νὰ κάνει τόσο πολλὰ παιδιά, γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὴ καὶ ὁ σύζυγός της, Κωνσταντῖνος, τὰ μεγαλώνουν, καὶ γιὰ τὴν ἀξέχαστη γέννηση τοῦ ἕκτου παιδιοῦ της στὸ αὐτοκίνητο, καθ’ ὁδὸν πρὸς τὸ μαιευτήριο! Πάνω ἀπ’ ὅλα, ὅμως, στέλνει τὸ δικό της μήνυμα σὲ ὅλες τὶς γυναῖκες: «Μὲ τὴ γέννα ἑνὸς παιδιοῦ ἡ γυναίκα νιώθει δημιουργική, νιώθει ὅτι ἀξίζει»!
Μέσα σὲ μιὰ τόσο δύσκολη συγκυρία, πῶς πήρατε τὴν ἀπόφαση νὰ φέρετε στὸν κόσμο καὶ τὸ δέκατο παιδί σας;

Προέρχομαι ἀπὸ πολύτεκνη οἰκογένεια, μὲ 12 ἀδέρφια. Ἔζησα καὶ μεγάλωσα τὰ 4 τελευταῖα τῆς μαμᾶς μου καί μοῦ ἀρέσανε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελα νὰ κάνω καὶ ἐγὼ πολλὰ παιδιά. Καὶ θὰ συνεχίσω γιατί εἶμαι 34 χρονῶν καὶ μοῦ ἀρέσουν!Εἶναι καὶ ὁ σύζυγός σας παιδὶ πολυμελοῦς οἰκογενείας;

Ὁ σύζυγός μου ἔχει δύο ἀδέλφια καὶ δέχτηκε νὰ ἀποκτήσουμε μεγάλη οἰκογένεια γιατί τοῦ ἄρεσε, τὸ ἀγάπησε καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα τὸν ἐνδιαφέρει νὰ εἶμαι καλὰ καὶ εὐτυχισμένη!Βοηθᾶ ὁ ἴδιος;

Ναί! Ὁ Κωνσταντῖνος εἶναι πράος, δὲν γκρινιάζει καὶ ἐμένα αὐτὸ μὲ βοήθησε νὰ κάνω οἰκογένεια. Γιατί ὅλα γίνονται ὅταν δὲν ὑπάρχει γκρίνια. Δουλεύει μόνο ἐκεῖνος καὶ ἔχουμε ἕνα εἰσόδημα καὶ τὸ πολυτεκνικὸ ποὺ παίρνουμε. Δόξα τῷ Θεῷ, μὲ τὴ βοήθειά Του τὰ ἔχουμε βγάλει πέρα!Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῶν παιδιῶν μεταξύ τους; Πῶς τὰ καταφέρνετε στὴν καθημερινότητά σας;

Ἔχω 3 κορίτσια στὴ σειρά. Βοηθᾶνε τὰ 4 πρῶτα παιδιά μου, ποὺ εἶναι μεγάλα. Ὑπάρχει συνεννόηση, σειρὰ καὶ τάξη! Δὲν τὰ ἔχουμε ὅλα, γιατί οὔτε καὶ ἐγὼ τὰ εἶχα καὶ δὲ θέλω νὰ μάθω καὶ τὴν οἰκογένειά μου ἔτσι. Ὅλα κοινὰ καὶ ὅλα μαζί! Ὡς πρὸς τὴν καθημερινότητά μας, γίνονται καὶ πάλι ὅλα μαζί. Ὅταν οἱ μεγάλες ἔχουν νὰ διαβάσουν, ἀποσύρω τὰ μικρότερα καὶ τὰ πηγαίνω στὸ σαλόνι καὶ ἀσχολοῦμαι μαζί τους. Ὁ Θεὸς πιστεύω εἶναι αὐτὸς ποὺ τοὺς δίνει φώτιση νὰ διαβάζουν, δὲν τὰ ἔχω διαβάσει τὰ παιδιά. Εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ ποὺ μοῦ ἔδωσε οἰκογένεια καὶ τέτοιον ἄντρα... Γιατί ἂν εἶχα κάποιον ἄλλον...Τώρα ποὺ θὰ ἐπιστρέψετε στὸ σπίτι ποιὸς θὰ ἀναλάβει τὸ
νεογέννητο;


Δὲ θὰ τοὺς τὸ ἀφήσω μὲ τίποτα, θὰ τὸ χαρῶ! Βέβαια, ἔχω καὶ τὸ προτελευταῖο, ποὺ εἶναι 2 χρονῶν καὶ τὸ ἔχω θηλάσει 1,5 χρόνο. Τώρα θὰ ζηλεύει! Γι’ αὐτὸ ὅταν πάω σπίτι θὰ ἀσχοληθῶ μὲ ἐκεῖνο, γιατί τὸ νεογέννητο δὲν καταλαβαίνει καὶ μπορῶ νὰ τὸ ἀφήσω. Ξέρω τὴν τακτική!Πῶς αἰσθάνεστε ἔπειτα ἀπὸ μία ἀκόμα γέννα;

Σὲ κάθε γέννα νιώθω μιὰ ἀνανέωση. Ἡ γυναίκα νιώθει δημιουργική, νιώθει ὅτι ἀξίζει. Ἀκούω πολλὲς γυναῖκες νὰ λένε ὅτι ταλαιπωροῦνται, ὅτι χαλᾶνε τὸ σῶμα τους. Αὐτὸ πιστεύω τὶς καταθλίβει καὶ τοὺς ρίχνει περισσότερο τὴν ψυχολογία. Δὲν πρέπει...Ὑπάρχει κάποια στιγμὴ ποὺ νὰ ξεχωρίζετε στὴ γέννηση τῶν παιδιῶν σας;

Θυμᾶμαι τοῦ ἕκτου παιδιοῦ μου ποὺ γεννήθηκε μέσα στὸ αὐτοκίνητο! Ἦταν ἡ ὡραιότερη γέννα! Μὲ τὸ σύζυγο νὰ ὁδηγεῖ καὶ τὴ μαμά μου δίπλα, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ φόβο της γύρισε ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά. Ἐγὼ τὸ ἤθελα, τὸ ἤξερα ὅτι θὰ γεννήσω μέσα στὸ αὐτοκίνητο. Τὸ ἔλεγα τόσους μῆνες: «Παναγία μου, βοήθησέ με νὰ γεννήσω ὅπως ἐσὺ γέννησες μόνη σου στὴ φάτνη!». Ἔσπασαν τὰ νερὰ καὶ βγῆκε τὸ παιδὶ 3,5 κιλά. Δὲν εἴχαμε προβλήματα! Τὸ χάρηκα τόσο πολύ! Φτάσαμε στὸ ΜΗΤΕΡΑ καὶ ἔφεραν ἔξω φορεῖο καὶ κούνια γιὰ νὰ βάλουμε τὸ μωρό!Θὰ θέλατε νὰ στείλετε κάποιο μήνυμα στὶς γυναῖκες ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμα παιδιὰ καὶ τὸ σκέφτονται;

Νὰ τὸ νιώθουν καὶ νὰ τὸ θέλουν! Ἀλλιῶς δὲ γίνεται. Ἀξίζει ὅμως γιατί περνώντας τὰ χρόνια θὰ τὸ δοῦν, τὸ καταλαβαίνουν καὶ δὲ θὰ τὸ μετανιώσουν. Δηλαδή, ἐγὼ τώρα ποὺ ἡ μεγάλη μου κόρη εἶναι 15 χρόνων καὶ εἴμαστε σὰν ἀδελφὲς καὶ τὰ λέμε ὅλα τὸ χαίρομαι πολύ. Εἶναι ὡραῖο νὰ εἶσαι νέα καὶ νὰ ἔχεις τόσο μεγάλα παιδιά!Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολὺ γιὰ ὅλα καὶ σᾶς εὐχόμαστε νὰ εἶστε ὅλοι ὑγιεῖς καὶ νὰ χαίρεστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον!Πηγή:  art of life and health, τεῦχος 17, Ἀπρίλιος 2011


 
Τα σχόλιά σας
Υπάρχει.Ξέρω ζευγάρια που δεν έχουν τεκνοποιήσει και έχουν την ευλογία της αληθινής αγάπης ,τη μεγαλύτερη ευλογία για μένα στην ζώη ενός ζευγαριού και που χωρίς αυτήν η ανατροφή των παιδιών είναι προβληματική και δημιουργεί ανισορροπίες.Η τεκνογονία είναι μεγάλο δώρο και καρπός της αγάπης που και οι δυο αγαπημένοι φυσιολογικά επιθυμούν,αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό στην κοινη ζωή τους.Πολλές φορές ο θεός δεν χαρίζει παιδιά σε αγαπημένα ανδρόγυνα.Αυτός ξέρει... Καλό δεκαπενταύγουστο...

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 4 Αυγούστου 2011
Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία για ένα ζευγάρι απο την τεκνογονία, να νοιώθεις ότι σε έχει τιμήσει τόσο ο Θεός που σε κάλεσε να γίνεις συνδημιουργός του στη ζωή. Ευλογημένες ειναι οι οικογένειες που μεγαλώνουν πολλά παιδιά, εκεί νοιώθεις ότι το χέρι του Θεού τις σκεπάζει και βλέπεις τα παιδάκια να λάμπουν και να είναι το ένα καλύτερο απο το άλλο. Αυτό βέβαια προυποθέτει ότι οι γονείς είναι οι ίδιοι άνθρωποι αγάπης και θυσίας. Απο την άλλη, πόσο φρικτό είναι να έρχεται η ίδια η Πολιτεία και να θεσπίζει νόμους για την νομιμοποίηση της δολοφονίας των αγέννητων μωρών, έτσι για να μπορούμε να νοιώθουμε ότι είμαστε εντάξει με την συνείδηση μας, για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια. Η συγκεριμένη μητέρα είναι πράγματι άξια θαυμασμού και εύχομαι να εμπνευστούν και άλλες απο το παράδειγμα της.

Κονιτοπούλου Μαρία, 1 Αυγούστου 2011
Η γυναίκα αυτή αποπνέει μια χαρά και μια αισιοδοξία, φαίνεται πως δε φοβάται τη ζωή και δυναμικά αναλαμβάνει ευθύνες. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Ο,τι επιλέγεις να κάνεις στη ζωή να το χαίρεσαι πραγματικά, να μην είσαι μίζερος και να χαίρεσαι να αγωνίζεσαι. Δύσκολο θα μου πείτε, τα απρόοπτα της ζωής είναι πολλά. Όμως ευτυχώς που υπάρχουν τέτοια φωτεινά παραδείγματα, που μας εμπνέουν και μας εμψυχώνουν στον αγώνα που κάνει ο καθένας μας. Έχουμε ανάγκη από τέτοια κείμενα, που προβάλλουν την ομορφιά της ζωής, όταν τα βρίσκετε να τα δημοσιεύετε, πολύ μας βοηθούν και μας παρηγορούν. Σας ευχαριστούμε.

Μαρία Βαϊτση, 24 Ιουλίου 2011
Ένδιαφέρον το Κείμενο. Όντως για εμάς τις Γυναίκες και Ειδικά για αυτές που Θέλουνε να γίνουνε Μητέρες Αξίζει να το Μελετήσουνε.Οι Εμπειρίες είναι Χρήσιμες για Όποιο Θέμα και εάν είναι.Εάν Θέλεις να Δώσεις θα Δώσεις εάν Έχεις Κάτι να Προσφέρεις θα Έρθει ο Καιρός που και Χωρίς να το Καταλάβεις θα Κάνεις Κάτι είναι να το Έχεις το Κάθε Πράγμα μετά αυτό Βγαίνει.

Βιολέτα., 24 Ιουλίου 2011
Οι μητέρες είναι καλό να μεγαλώνουν τα παιδιά τους όπως λέει αυτή η γυναίκα,είτε έχουν ένα ,είτε δέκα ,χωρίς να ενδιαφέρονται να τους παρέχουν πολλά ή όλα.Ας έχουν λίγα και καλά.Και το πιο καλό είναι η αγάπη.Όταν νιώθεις την ζεστασιά της,όχι μόνο αντικρίζοντας τα παιδιά σου αλλά και τα παιδιά του γείτονα σου ,όταν μπορείς να χαίρεσαι για τα όμορφα που συμβαίνουν γύρω σου τότε έχεις τα πάντα...όλα.Τότε μπορείς να σηκώσεις στ'άληθεια το βάρος της ανατροφής των παιδιών σου σαν πούπουλο.

Βουλγαρη Γιωτα, 23 Ιουλίου 2011
Δεν ξέρω τί να πώ... με συγκλονίζουν τέτοιες γυναίκες. Που άφοβα προχωρούν στη γή χαράζοντας τη δική τους πορεία μή επηρεαζόμενες απο τις σύγχρονες σειρήνες!Σαν άλλος Οδυσσέας ζούν ήδη την Ιθάκη τους αρνούμενες να υποκύψουν στους δήθεν μοντερνισμούς, που θέλουν τη γυναίκα να έχει απαρνηθεί τη δημιουργικότητά της, και δέσμια παλεύει να ενταχθεί σε αλλότριους ρόλους μακρυά απο τη φύση της! Η επιλογή της είναι συνειδητή και ουσιώδης, έχοντας απώτερους στόχους και σκοπούς!Ο αγώνας μεγάλος και ο σύζυγος σημαντικός συναθλητής! Πολύ ευλογημένη οικογένεια!

Χαρά Σφυρή, 19 Ιουλίου 2011
Ενά Κείμενο Όντως Γεμάτο με Αισιοδοξία Πραγματική Αισιοδοξία και Ελπίδα. Προσωπικά δεν Έχω ακόμα την Εμπειρία μίας Γέννας μία και είμαι ακόμα Ελεύθερη Αδέσμευτη δεν Έχω Προσωπικές Εμπειρίες Πάνω σε Αυτό το Θέμα με Αξίωσε Όμως ο Θεός να Έχω Ανίψια να είμαι Θεία θα Έλεγα Έτσι σε Μικρή Ηλικία για Μένα ότι Έγινα Θεία με Αιφνιδίασε Αυτό Φυσικά Ευχάριστα.Πραγματικά το Κείμενο είναι Όντως Διδακτικό. Ειδικά για τις Νέες Μητέρες Μπορούνε να Πάρουν Πολλά από την Εμπειρία της Συγκεκριμένης Υπερπολύτεκνης Μάνας και Μπορείς Γενικά Πολλά να Μάθεις από Μητέρες που Έχουνε Κάνει Πολλά Παιδιά τα Έχουνε Μεγαλώσει με Ευσυνειδησία και Αρχές Πραγματικές που Πάνω από Όλα τις Πιστεύουνε και τις Εφαρμόζουνε και Ίδιες είναι αυτό που Λέμε Δίνουνε το Παράδειγμα δεν είναι μόνο Λόγια!

Κυριακή Καραμολέγκου .(Πιο Φιλικά Κική)., 19 Ιουλίου 2011
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.