Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Ἡ Διαθήκη τῆς Μάνας

Αὐτὴ εἶναι ἡ χειρόγραφη διαθήκη μιᾶς μητέρας, ποὺ κοιμήθηκε στὰ 90 της χρόνια. Ἡ γυναίκα αὐτὴ εἶχε 4 κόρες, 1 γυιὸ καὶ 15 ἐγγόνια. Πεθαίνοντας, δὲν τοὺς ἄφησε παρὰ μόνο τὴν διαθήκη της, ἀνορθόγραφη καὶ κακογραμμένη, πλούσια ὅμως σὲ πνευματικὸ περιεχόμενο:


- Ἀγαπημένα μου παιδιά, (καὶ τοὺς ἀναφέρει ἕναν ἕναν, τὰ παιδιά της, τοὺς γαμπρούς, τὴν νύφη καὶ ὅλα τὰ ἐγγονάκια, 25 ὀνόματα). Σᾶς φιλῶ καὶ σᾶς ἀποχαιρετῶ. Αὐτὸ τὸ γράμμα θὰ τὸ ἀνοίξετε καὶ θὰ τὸ διαβάσετε μετὰ τὸν θάνατό μου...

Ἡ πρώτη σας δουλειά, μόλις σηκωθῆτε τὸ πρωί, εἶναι νὰ πλυθῆτε, νὰ ἀνάψετε τὸ καντηλάκι σας καὶ νὰ θυμιάσετε ὅλο τὸ σπίτι. Κατόπιν θὰ κάνετε τὴν προσευχή σας, ὅπως σᾶς τὴν ἔμαθα ἀπὸ τὸν Συνέκδημο. Τὸ ἴδιο θὰ κάμουν -ἂν θέλουν- καὶ οἱ ἄνδρες σας καὶ ἡ νύφη μου καὶ ὅλα τὰ ἐγγονάκια μου. Κι ὕστερα ὅλοι στὶς δουλειὲς σας. Μόνο ἔτσι θὰ σκεπάζει καὶ θὰ εὐλογῆ ὁ Θεὸς καὶ τὴν δουλειὰ καὶ τὴν οἰκογένειά σας.

Κάθε Κυριακὴ πρωὶ ὅλοι σας στὴν Ἐκκλησία, τὸ ἴδιο καὶ κάθε μεγάλη γιορτή. Κάθε βράδυ, μικροὶ-μεγάλοι, πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο θὰ διαβάζετε τὸ Ἀπόδειπνο, τοὺς Χαιρετισμούς, τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὸ Ψαλτήρι καὶ τὴν «Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία».

Μὴν ξεχνᾶτε καὶ τὶς νηστεῖες, νὰ τὶς κρατᾶτε ὅλες, ὅπως σᾶς τὶς βαστοῦσα κι ἐγώ, ἀπὸ 6 χρονῶν καὶ μετά. Ὅλα αὐτά, ἀγαπημένα μου παιδιὰ καὶ ἐγγόνια, ὅταν θὰ τὰ κρατᾶτε, θὰ εἶναι σὰν νὰ μοῦ ἀνάβετε κάθε μέρα ἕνα κεράκι. Θὰ εἶναι γιὰ μένα τὸ καλύτερο καθημερινὸ μνημόσυνο.

Νὰ τηρῆτε τὰ θρησκευτικὰ ἔθιμα τῆς πατρίδας μας καὶ νὰ ἀκολουθῆτε τὰ οὐράνια, γιατί ὅλα τὰ ἐγκόσμια εἶναι πρόσκαιρα καὶ μάταια. Τὰ καλὰ ἔργα καὶ τὶς κρυφὲς ἐλεημοσύνες θὰ τὰ ἔχετε στὴν αἰωνιότητα. Ὅλα τὰ ἄλλα σὰν ὄνειρο θὰ σβήσουν.

Μαζί σας δὲν θὰ πάρετε τίποτε, οὔτε πλούτη, οὔτε δόξες, οὔτε σπίτια. Μόνο τὰ καλά σας ἔργα καὶ τὴν ὑπομονή.

Νὰ ἔχετε τὴν εὐχή μου καὶ νὰ εἶστε ἀγαπημένοι, πρῶτα μεταξὺ σας ὡς ἀδέλφια καὶ ὕστερα μὲ τὶς οἰκογένειές σας, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ μὲ τοὺς γείτονες καὶ μὲ τὸν κόσμο ὅλο.

Ὅσο μπορεῖτε καλὰ ἔργα νὰ κάμετε καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ μὴ λείπετε. Κι αὐτοὺς ποὺ θέλουν τὸ κακό σας, νὰ τοὺς συγχωρᾶτε. Αὐτὰ θὰ μείνουν κι ἐδῶ κάτω στὴν γῆ καὶ στὸν οὐρανό. Ὅσα χρόνια κι ἂν ζήσουμε, θὰ εἶναι σὰν χθές. Γι' αὐτὸ ἔργα καλὰ καὶ κρυφά. Ἀδικίες καὶ ψέματα σὲ κανέναν, οὔτε καὶ στὸν ἐχθρό σας.

Τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν καλὸ Πνευματικὸ νὰ μὴν ἀφήσετε.

Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ διαβάζετε ὅλοι σας καὶ μπροστὰ στὰ παιδιά σας, κάθε φορὰ ποὺ θὰ συμπληρώνεται χρόνος ἀπὸ τὸν θάνατό μου, μετὰ ἀπὸ τὸ Τρισάγιο ποὺ θὰ κάνετε. Αὐτὸ θὰ εἶναι καὶ τὸ μνημόσυνό μου.

Σᾶς δίνω τὴν εὐχή μου, σᾶς φιλῶ, σᾶς ἀποχαιρετῶ καὶ καλὴν ἀντάμωση στὸν Παράδεισο.


Ἡ μάνα σας καὶ ἡ γιαγιά σας.


Πηγή: athoniki-politeia.gr
 


 
Τα σχόλιά σας
Οι γονείς ,πιστεύω, είναι καλό να μην ασχολούνται γενικώς με διαθήκες είτε αφορούν τα πνευματικά είτε τα υλικά αγαθά,αλλά κυρίως να τους απασχολεί το παράδειγμα που δίνουν καθημερινά στα παιδιά τους.Να βγαίνουν δηλαδή νικητές στον καθημερινό τους αγώνα ενάντια στο κακό και να μας το δείχνουν.Να μη μας το κρατάνε μυστικό και τους λογίζουμε για αγίους και αυθεντίες.Όπως υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι υπάρχουν καλοί και κακοί Χριστιανοί και Η ταυτότητα του Αγίου του π.Μεταλληνού που Φιλοξενείτε,είναι ένα πολύ καλό κείμενο πάνω σε αυτό.¨Ολα είναι ευμετάβλητα ,και θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.Γράφω αρκετά χρόνια τώρα, 4 χειρόγραφα βιβλία για τον ανιψιό και την βαφτιστήρα μου.2 με προσευχές που έχω επιλέξει και αλλά 2 για πράγματα που μας αφορούν.Τι με αυτό;Τον έλεγχο που συχνά ασκώ στους άλλους παρακαλώ να μη νομίσετε πως δεν ασκώ στον εαυτό μου.Σημασία έχει τι παράδειγμα δίνω στα παιδιά αυτά,πως εκφράζω την αγάπη μου,ο θεός γνωρίζει πόσο και πως προσεύχομαι...γι'αυτά και για άλλα.Είναι πιο λίγο απο το ελάχιστο. Αλλά σκέφτομαι πως η χάρη του θεού "όπου θέλει πνεί" και η παρουσία της εντός μας εξαρτάται και από το θέλημά μας.Ένα θέλημα που αγιάζεται εν ελευθερία.Λοιπόν, εδώ και αιώνες, εκατομμύρια άνθρωποι κράτησαν και κρατούν την Καινή Διαθήκη στα χέρια τους , οχι απλά την διαθήκη μιας "καλής" μάνας,αλλά την διαθήκη του Παντοκράτορος.Πόσοι απο αυτούς τίμησαν αυτή την Διαθήκη;Μάλλον μόνο όσοι είχαν καθαρή ματιά ,νου και καρδιά.Με τον Κύριο Φαλάρα θα διαφωνήσω δεν θεωρώ πως θα άλλαζε το μέλλον της Ελλάδας αν όλες η μανάδες άφηναν μια τέτοια διαθήκη στα τέκνα τους.Τα πράγματα για πολλούς λαούς στην Ευρωπαϊκή ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι δραματικά και για Καθολικούς και για Ορθόδοξους,και για Προτεστάντες.Και όλοι αυτοί γνωρίζουν Καλύτερα απο τους Μουσουλμάνους(που επίσης υποφέρουν) να διαβάζουν την Καίνη Διαθήκη αλλά δεν ξέρω τι καταλαβαίνει και ακόμα περισσότερο τι βιώνει ο καθένας.

ΠαναΓιώτα, 24 Σεπτεμβρίου 2012
Διαβάζοντας αυτό το εξαιρετικό κείμενο έκανα την σκέψη ότι αν οι <<σύγχρονες>> νεοελληνίδες μάνες από την δεκαετία του 1980 και έπειτα άφηναν μια τέτοια διαθήκη θα έφθανε η χώρα μας σ΄αυτό το σημείο σήμερα.

Βαγγέλης Φαλάρας, 15 Σεπτεμβρίου 2012
Πραγματικα ενα Κειμενο που σε Αφηνει Αναυδο. Δεν Εχω Τιποτα Αλλο να πω δεν Υπαρχουνε Λογια να Μιλησεις για ενα Τετοιο Ειδους Ανθρωπο Πραγματικα με Ολο της το Μεγαλειο και Τοσο Πραγματικη Απλοτητα.

Χρυσανθη, 13 Σεπτεμβρίου 2012
Σα να ακούω μια γιαγιά του χωριού, μια φωνή από το παρελθόν, μια γνήσια ελληνορθόδοξη ψυχή. Αναλογιζόμενη άλλες διαθήκες που αφήνουν οι άνθρωποι και την αγωνία των συγγενών τους όταν τις ανοίγουν, αγωνία για το αν πήραν λίγα μέτρα γης, ή ενα σπίτι, ή χρήματα, σκέφτομαι ότι οι πραγματικά πλούσιοι είναι οι κληρονόμοι αυτής της γυναίκας. Αγαλλίασε η καρδιά μου όταν διάβασα τη διαθήκη της και μακάρισα τους συγγενείς της, όχι μόνο για την κληρονομιά που τους άφησε, αλλά για τη ζωή που έζησαν κοντά της. Τι χαρές, αληθινές χαρές, τι ζεστό και όμορφο θα ήταν αυτό το σπιτικό. Πολλοί ίσως θα σκεφτόμαστε: τι ωραία θα ήταν να είμαστε στη θέση αυτών των παιδιών, να ήμασταν εμείς εκείνοι που θα μας άφηναν μία τέτοια διαθήκη. Πράγματι έτσι είναι. Όμως άραγε, αν εμείς φθάσουμε στα χρόνια της θα είμαστε σε θέση να αφήσουμε μια τέτοια διαθήκη; Αναλογίζομαι.....

Μαρία Βαϊτση, 11 Σεπτεμβρίου 2012
Γνήσια Ορθόδοξη Ελληνίδα Μάνα! Πόσο μας λείπουν σήμερα... Την ευχή τους να 'χουμε!

Ευαγγελία Χατζοπούλου, 9 Σεπτεμβρίου 2012
Η Αγία Απλότητα.

Όλγα Κίτσου, 8 Σεπτεμβρίου 2012
Πόσα πράγματα δεν άρχισαν απο μια καλή ενάρετη γιαγιά; Αχ βρε γιαγιά μας ξύπνησες με την διαθήκη σου! Να έχουμε την ευχή σου καλή γιαγιά!

Στυλιανός Θεοφάνους, 5 Σεπτεμβρίου 2012
Παράδειγμα προς μίμηση η μάνα αυτή. Ο θεός να μας βοηθάει. Αμήν. Εν Αθήναις, 5/9/2012

ΧΡΗΣΤΟΣ, 5 Σεπτεμβρίου 2012
Ντρέπομαι για μένα μπροστά στην πίστη αυτής της γυναίκας... Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά πως η κοσμική μόρφωση είναι απλά ψίχουλα στα μάτια του Θεού. Τι να πω; Ο Θεός να αναπαύει την ψυχούλα της και να στέλνει τέτοιους ανθρώπους στο δρόμο μας για παραδειγματισμό και συμμόρφωση. Αμήν.

Αμπράζη Βίκυ, 4 Σεπτεμβρίου 2012
Οτι και να Πεις Πραγματικα ειναι Λιγο. Μακαρι να Υπαρχουνε ακομα Τετοιοι Ανθρωποι Οπως Σκεφτοταν Εκεινη και ας ηταν Αγραμματη, Ειχε Αλλου Ειδους Μορφωση πιο Βασικη και πιο Ουσιαστικη.Εχουμε Αναγκη απο Τετοιους Ανθρωπους Πραγματικα με Πιστη και Πραγματικα με Φοβο Θεου.

Ιορδανης, 4 Σεπτεμβρίου 2012
Η Άποψή μαςBookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.