Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Τὰ προβλήματα τοῦ γάμου στὴ σημερινὴ ἐποχὴΓράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, ἁγιορείτης

Δὲν θὰ ποῦμε κάτι τὸ πρωτότυπο καὶ πρωτάκουστο ἂν ποῦμε ὅτι ὁ ἱερὸς θεσμὸς τὸ γάμου κλυδωνίζεται σοβαρὰ καὶ στὴν πατρίδα μας τὰ τελευταία χρόνια. Οἱ νέοι τὸν θεωροῦν μεγάλη δέσμευση καὶ φυλάκιση.

Προτιμοῦν τὶς ἐλεύθερες καὶ πρόσκαιρες σχέσεις ἡ τὴν ἐλεύθερη συμβίωση. Δυστυχῶς, ὁ γάμος κατάντησε συναλλαγή. Ὁ σκοπὸς τὸ γάμου ποὺ εἶναι ἡ γνωριμία καὶ ἡ ἀγάπη τῶν προσώπων καὶ ἡ κάθε ἀλληλοβοήθεια λησμονήθηκε. Θὰ μοῦ πεῖτε, ἕνας καλόγερος τί δουλειὰ ἔχει ν' ἀσχολεῖται μὲ αὐτὰ τὰ θέματα; Γράφουμε ἀπὸ πόνο καὶ ἀγάπη.

Τὸ μυστήριο τοῦ γάμου στὴν ἐκκλησία ἔχει γίνει μία ὡραία κοινωνικὴ ἐκδήλωση, πρὸς ἐπίδειξη ρούχων νέας μόδας καὶ ἀκριβῶν κοσμημάτων. Πανάκριβα νυφικά, λουλούδια, φωτογραφίες, βιντεολήψεις, γεύματα καὶ δεῖπνα μὲ μεγάλο κόστος. Μπορεῖ βεβαίως ἕνας γάμος νὰ γίνει καὶ σ’ ἕνα ἐκκλησάκι μὲ λίγο κόσμο, περιορισμένους καλεσμένους, ἡσυχία καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ πλούσια, δίχως σχεδὸν κανένα κόστος. Εἶναι ἕνα ἄλλο σοβαρὸ θέμα, ἂν ἔχει νόημα νὰ παντρεύεται κανεὶς στὴν ἐκκλησία, ἂν δὲν πιστεύει διόλου στὸν Θεό, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴν στεναχωρηθεῖ ἡ μητέρα ἤ ἡ γιαγιά, γιὰ τὸ ἔθιμο, γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, γιὰ τὸ τί θὰ πεῖ ὁ κόσμος, πρὸς κοσμικὴ ἐπίδειξη. Δὲν νομίζουμε ὅτι ἔχει κάποιο νόημα νὰ παντρεύεται κανεὶς στὴν ἐκκλησία, μὴν πιστεύοντας καθόλου στὴ χάρη τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου. Εἶναι σὰν νὰ κοροϊδεύει καὶ νὰ παίζει. Ἕνας ὅμως ποὺ θέλει νὰ λέγεται καὶ νὰ εἶναι πιστὸς ἀληθινός, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὁδηγεῖται στὸ δημαρχιακὸ γραφεῖο γιὰ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸ πρόσωπο ποὺ ἀγαπᾷ.

Δυστυχῶς, μερικοὶ προτοῦ παντρευτοῦν σκέπτονται τὸ διαζύγιο. Ἔτσι ἀργὰ ἡ γρήγορα ἔρχεται. Εἶναι πολὺ πικρὲς οἱ στατιστικές. Μιλοῦν γιὰ διαζύγιο ποὺ φθάνουν στὴν Ἑλλάδα στὸ 60%. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γίνει τελείως ἀνυπόμονοι. Δὲν σηκώνουν μῦγα στὸ σπαθί τους. Λησμονοῦν εὔκολα καὶ σύντομα ὑποσχέσεις ἰσόβιας ἀγάπης. Δὲν λέγω ὅτι δὲν ὑπάρχουν προβλήματα καὶ μάλιστα ἀρκετὰ σοβαρά. Δὲν λύνονται ὅμως ὅλα τὰ προβλήματα μὲ τὸ διαζύγιο. Ὅταν ὑπάρχουν καὶ μικρὰ παιδιά, τὰ προβλήματα αὐξάνουν. Πληγώνονται ἀθῷες ψυχές, δακρύζουν πρόσωπα, παιδάκια γίνονται νευρικά, ἀγχωτικά, μειονεκτικά, μὲ μαθησιακὲς δυσκολίες.

Διαζύγιο μὲ χαρὰ δὲν ὑπάρχει κανένα. Συχνὰ τὰ διαζύγια, πέρα ἀπὸ τὶς νομικὲς τριβές, ἔχουν ἄσχημη κατάληξη. Τουλάχιστον στὸν ἀναπόφευκτο χωρισμὸ ἂς ὑπάρχει ἕνα πολιτισμένο κλίμα, μία ἐλάχιστη ἔστω ἀνθρωπιὰ κι εὐγένεια. Τ’ ἀτέλειωτα διαζύγια γιὰ διατροφὲς τῶν παιδιῶν, τσακωμοί, καβγάδες, ἀπειλὲς καὶ ὕβρεις καταματώνουν τὶς καρδιὲς ὅλων. Κρῖμα νὰ καταρρακώνονται συνειδήσεις, ἀξιοπρέπειες, σχέσεις, συζύγων καὶ τέκνων. Εἶναι τραγικὸ ἡ μητέρα νὰ κατηγορεῖ στὰ παιδιὰ τὸν πατέρα ἤ καὶ τὸ ἀντίθετο. Νὰ καταντοῦν τὰ παιδιὰ κάτι ὡς ἀποσκευές, τὸ ἕνα Σαββατοκύριακο στὸν ἕνα καὶ τὸ ἄλλο στὸν ἄλλο. Νὰ γίνονται τὰ παιδιὰ ἀσπίδα ἤ κοντάρι τοῦ ἑνὸς γιὰ τὸν ἄλλο. Οἱ εἰδικοὶ παιδοψυχολόγοι μιλοῦν καθαρὰ γιὰ ὀλέθριες συνέπειες ἐξ ὅλων αὐτῶν στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν. Τραυματίζονται γιὰ πάντα ψυχὲς παιδικὲς ἐξαιτίας ἐγωισμῶν τῶν μεγάλων.

Δὲν κάνω τὸν ἔκτακτο ἱεροκήρυκα ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τῆς μακρινῆς ἡσυχίας μου. Μὰ μήπως θὰ πρέπει νὰ δοῦμε κάποτε λίγο βαθύτερα τὰ πράγματα; Νὰ μὴν τὰ ρίχνουμε συνεχῶς τὰ βάρη μόνο στοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ δοῦμε πιὸ αὐστηρὰ τὸν ἑαυτό μας; Νὰ κάνουμε λίγο περισσότερο ὑπομονή; Ν’ ἀγαπήσουμε πιὸ ἀληθινά; 
 
Τα σχόλιά σας
Το πρόβλημα πιστεύω πως είναι βαθύτερο και σίγουρα ξεκινά από την απομάκρυνση του κόσμου από τον Θεό. Η κοινωνία μας έχει γίνει φοβερά εγωκεντρική και οι ανησυχίες των ανθρώπων είναι επιφανειακές, τι θα φορέσουμε, που θα βγούμε σήμερα, που θα πάμε διακοπές και άλλου είδους παρόμοιες "ανησυχίες"... Με τον τρόπο αυτό όμως έχει χαθεί το ουσιαστικότερο νόημα της ζωής μας, η ένωσή μας με τον Δημιουργό μας... Έτσι λοιπόν σιγά σιγά έχει αλλοιωθεί και ο θεσμός της οικογένειας, του πιο σημαντικού λίθου της Ελληνικής κοινωνίας... Αν δεν υπάρχει Θεός δεν υπάρχει και γαλήνη. Ας αναλλογιστούμε λοιπόν τι θέλουμε στη ζωή μας και ας ψάξουμε να το βρούμε. Όλα τα άλλα ειναι επιπρόσθετες ανάγκες τις οποίες ο άνθρωπος δε χρειάζεται για να επιβιώσει, δημιουργήθηκαν με μόνο σκοπό το κέρδος και τον αποπροσανατολισμό του από τη μόνη αλήθεια, τον Θεό. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο αγνοί άνθρωποι, καλοπροαίρετοι και ίσως τότε να μειωθούν τα προβλήματά μας. Σήμερα όλοι και όλα μας ενοχλούν δεν πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνει αυτό; Κάτι δεν πάει καλά... Ας ψάξουμε μέσα μας και οι απαντήσεις θα έρθουν, πάντα όμως με τη βοήθεια του Θεού και με πραγματική και ειλικρινή προσευχή. Γεωργία Χ.

Χατζηπανώρια Γεωργία, 19 Αυγούστου 2009
Νομίζω πως όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο λίγο θ' αγαπάμε αληθινά. Όταν όλα γύρω μας φωνάζουν "ρίξε τα βάρη στους άλλους", δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι θ' αντέξουν το μάτωμα της διαδικασίας του "να μη ρίχνουν τα βάρη στους άλλους". Κι αυτό επειδή αυτοί, θα γίνονται εξιλαστήρια θύματα της βολικής νοοτροπίας την οποία αποδέχτηκαν οι πολλοί, οπότε θα παίρνουν, θα παίρνουν, θα παίρνουν... Δεν ξέρω τι να πω... Φοβάμαι. Φοβάμαι τόσο πολύ για το μέλλον...

Σπυριδούλα Κλάδη, 17 Αυγούστου 2009
Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.