Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Μήπως σφάλουμε;

 


τοῦ Ἀθανασίου Φωκᾶ


1. Δέχομαι ὡς δεδομένο ὅτι ὄντως ὁ Πρωθυπουργός πιστεύει ὅτι ἕνα ἰσχυρό «Ὄχι» θά τοῦ παράσχει ἰσχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα ἔναντι τῶν δανειστῶν. Ἐπειδή ὅμως τό ἀποτέλεσμα μιᾶς διαπραγμάτευσης ἐξαρτᾶται ἀπό τίς ἀπόψεις καί τῶν δύο πλευρῶν, μήπως θά πρέπει νά λάβουμε ὑπόψη καί τήν τοποθέτηση τῶν Ἑταίρων ἄν ὄντως τό «Ὄχι» θά διευκολύνει τίς διαπραγματεύσεις;

2. Ἀφοῦ τίς προτάσεις τῆς Ἑλλάδας ἀπέρριψαν καί οἱ 18 ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, ἀκόμη καί ἡ Κύπρος, μήπως θά πρέπει νά ἐξετάσουμε τό ἐνδεχόμενο ὅτι ἴσως σφάλουμε;

3. Ἐπειδή δυστυχῶς δέν ὑπάρχει νόμος ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει τήν χειροτέρευση μιᾶς κατάστασης, ὅσο ἄσχημη κι ἄν εἶναι αὐτή, μήπως θά πρέπει νά δεχθοῦμε ὅτι ὑπάρχει πιθανότητα ἡ σημερινή κατάσταση τῆς Ἑλλάδας νά χειροτερεύσει καί μάλιστα κατά πολύ;

4. Τό βιοτικό ἐπίπεδο μιᾶς χώρας καθορίζεται ἀπό τό ποιό ἦταν αὐτό τό ἐπίπεδο πρίν μερικά χρόνια, ἤ μέ βάση τήν παραγωγικότητα καί ἀνταγωνιστηκότητα αὐτῆς τῆς χώρας; Ἄν ἡ ἀπάντηση στήν ἀνωτέρω ἐρώτηση εἶναι ἡ δεύτερη, τότε μήπως τό βασικό ἐρώτημα δέν θά πρέπει νά εἶναι ναί ἤ ὄχι στή λιτότητα, ἀλλά ναί ἤ ὄχι σέ ἄμεσες, ριζοσπαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τίς ὁποῖες ὅλοι ἐπικαλοῦνται ἀλλά οὐσιαστικά κανείς δέν ὑλοποιεῖ;

5. Ἡ τοποθέτηση τῆς Κυβέρνησης ὅτι ἀγωνίζεται στήν Εὐρώπη γιά ἀλλαγή νοοτροπίας πρός ὄφελος ὅλων τῶν λαῶν τῆς εἶναι συνεπής μέ τόν διεθνισμό πού ἀποτελεῖ ἐξέχον στοιχεῖο τῆς Ἀριστερῆς ἰδεολογίας. Μήπως ὅμως οἱ ἀκραῖες ἐπιθέσεις κατά τῶν δημοκρατικά ἐκλεγμένων κυβερνήσεων τῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἔχουν πλέον φτάσει στό ὅριο τοῦ ἐθνικισμοῦ; Σχετικά μέ αὐτό, μήπως δέν ἦταν τυχαῖο τό ὅτι ἡ πρόταση δημοψηφίσματος ὑποστηρίχθηκε καί ἀπό τά δύο ἄκρως ἐθνικιστικά κόμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου;

6. Εἶναι γνωστοί οἱ ἀγῶνες τῆς Ἀριστερᾶς γιά κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς ἐπίσης καί τό γεγονός ὅτι ἐκφράζει καί ἐκπροσωπεῖ τά οἰκονομικῶς ἀσθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Μήπως ὅμως σάν ἀποτέλεσμα τῶν χειρισμῶν τῆς Κυβερνήσης αὐτά ἀκριβῶς τά κοινωνικά στρώματα πλήττονται τά μέγιστα τώρα ἀλλά καί πιθανῶς στό ἐγγύς μέλλον;

7. Οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι εἶχαν κατανοήσει τήν ἀλληλοσύνδετη σχέση μεταξύ δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων. Μήπως ὅμως ἐμεῖς, σέ σχέση μέ τήν Εὐρώπη ἀλλά καί γενικότερα, τονίζουμε μόνο τά δικαιώματά μας; Μήπως ἡ εἴσοδός μας στήν Εὐρωζώνη δημιουργοῦσε καί ὑποχρεώσεις ὄχι μόνο γιά τήν πλήρη οἰκονομική ἀναδιοργάνωση τῆς χώρας μας, ἀλλά καί σχετικά μέ τήν ἐν γένει συμπεριφορά μας, ὑποχρεώσεις μέ τίς ὁποῖες δέν ἀσχολήθηκε οὐσιαστικά καμία πολιτική παράταξη;

8. Λαμβάνοντας ὡς δεδομένο ὅτι ἡ εὐπρέπεια δέν εἶναι προνόμιο οὔτε τῆς Ἀριστερᾶς οὔτε τῆς Δεξιᾶς, ἀλλά ὅτι ἀποτελεῖ καθοριστικό στοιχεῖο πολιτισμοῦ, τότε γιατί ἡ ἀγένεια στίς σχέσεις μας μέ τούς ἑταίρους ἡρωοποιεῖται ἀντί νά καταδικάζεται;

9. Γιατί θά πρέπει οἱ Ἑταῖροι μας νά δεχθοῦν τίς θέσεις τῆς Ἑλλάδας, ἐπειδή τά κόμματα πού ἐκπροσωποῦνται στήν Κυβέρνηση ὑποσχέθηκαν νά ὑλοποίησουν αὐτές τίς θέσεις, καί δέν θά πρέπει οἱ Εὐρωπαϊκές Κυβερνήσεις νά λαμβάνουν ὑπόψη τήν βούληση τῶν δικῶν τους ψηφοφόρων ἀφοῦ καί αὐτές ἐκλέχθηκαν δημοκρατικά καί μέ τήν προφανῆ ὑποχρέωση νά εἶναι συνεπεῖς μέ τίς ἐντολές τους;

10. Γιατί εἶναι ἠθικός ἐκβιασμός ἡ θέση «ἤ ἀκολουθεῖτε τό πρόγραμμα πού ἤδη ἔχει συμφωνηθεῖ ἤ διακόπτεται ἡ χρηματοδότηση» καί δέν εἶναι ἠθικός ἐκβιασμός ἡ θέση «ἤ μᾶς παράσχετε περισσότερα βοήθεια ἤ θά ὁδηγηθεῖ ἡ Εὐρώπη, κι ὄχι μόνο, σέ οἰκονομική καταστροφή»;

Ἡ Ἑλλάδα τοῦ ἀπίστευτου Ἔπους τοῦ 1940 καί τῆς μεγαλειώδους Ἐθνικῆς Ἀντίστασης κατάντησε μέσα σέ λίγα χρόνια νά εἶναι παράδειγμα πρός ἀποφυγή. Οἱ αἰτίες εἶναι πολλές. Κατά τή γνώμη μου μία ἀπό τίς σημαντικότερες εἶναι αὐτή πού τόσο εὔγλωττα παρουσίασε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλής στήν Ἑλληνική Βουλή τό 1975:

«Ἡ πολεμική ἐναντίον τῆς Δύσεως, Ἀμερικανῶν καί Εὐρωπαίων, γίνεται μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι αὐτοί εἶναι ὑπεύθυνοι διά τήν πτῶσιν τῆς Δημοκρατίας στόν τόπο μας καί τήν τραγωδία τῆς Κύπρου. Αἱ κατηγορίαι ὅμως αὐταί, κατά τήν γνώμην μου, δέν εἶναι μόνο ἀβάσιμοι, εἶναι καί πολιτικῶς ὕποπτοι. Ὑπεύθυνοι δι’ ὅλες αὐτές τίς συμφορές τοῦ Ἔθνους μας εἴμαστε ἐμεῖς καί μόνον ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦμε νά φορτώσουμε στούς ξένους τίς εὐθύνες μας διότι δέν ἔχουμε τό θάρρος νά τίς ἀναλάβουμε. Δέν λέγω ὅτι δέν μποροῦν ξένες χῶρες διά τῆς πολιτικῆς των νά βλάψουν ἤ νά ὠφελήσουν. Ἀλλά ἡ εὐθύνη ἡ βασική, ἡ εὐθύνη ἡ πρωταρχική, ἡ εὐθύνη ἡ ἐθνική βαρύνει ἐμᾶς τούς Ἕλληνες. Αὐτό εἶναι ἑλληνικό φαινόμενον: νά φορτώνουμε πάντοτε στούς ξένους τίς δικές μας εὐθύνες, τά δικά μας σφάλματα. Εἶναι μόνιμο φαινόμενο στήν ἱστορία τοῦ τόπου μας. Καί κάποτε θά πρέπει νά ἀναλάβουμε τήν εὐθύνην τῶν πράξεών μας, τῶν σφαλμάτων μας, καί κατόπιν νά ἀναζητοῦμε ἐκείνους πού τά ἐνθαρρύνουν».Ὁ Ἀθανάσιος Φωκᾶς εἶναι Ἀκαδημαϊκός, Καθηγητής Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν/κάτοχος τῆς ἕδρας Μή Γραμμικῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης τοῦ Πανεπιστημίου Cambridge.Πηγή: Ἐφημερίδα ΚαθημερινήΤα σχόλιά σας
Έκανε τέτοια παραδοχή ο Κ.Καραμανλής; Γιατί δεν αναφέρεται όμως στους πολιτικούς να πει: υπεύθυνοι είμαστε εμεις οι Ελληνες πολιτικοί, να του βγάλω το καπέλο;Θα ήταν πολύ ορθότερο να ρίξει το κύριο βάρος πρωτίστως στους Έλληνές υποτίθεται "πεπεδευμένους" πολιτικούς και ύστερα στον Ελληνικό λαό,Τον οποίο φροντίζουν να κρατούν όλες αυτές οι κυβερνήσεις σχεδόν υπνωτισμένο και αρκούντως ημιμαθή για να μη πω νετα σκέτα απαίδευτο.Έχετε κάτσει ποτέ να μετρήσετε της αμέτρητες μεταρυθμήσεις στον τομέα αυτό;Υποστηρίζω πάντως πως παρ'ολες τις προσπάθειες τους οι Έλληνες είναι ουσιαστικότερα μορφωμένοι απο τους πολιτικούς που τους έλαχαν και έχουν μερίδιο μόνο ευθύνης για την κατάσταση αλλά δεν μπορεί πάντα εκτός απο το να πληρώνει και να φταίει ο Ελληνικός λαός.Δηλαδή και "Κερατάς και δαρμένος";;Είναι πάρα πολύ.Γιατί ο Ελληνικός λαός παρ'ολα τα κενά στον τομέα της μορφωσής του εχεί αποκτήσει την εμπειρία και την σοφιά απο τα παθήματα του -που σπανιώς γενικότερα γίνονται μαθήματα- και εκφράζεται με ωραιότατες παροιμίες.Στο τέλος με αυτά και με αυτά θα καταντήσουμε όλοι αναρχικοί.Για να φταίμε στα αλήθεια!!!!Τελικά θα πρέπει να κατανοήσουν κάποιοι "πονηρούληδες" οτι κανένας λαός δεν φταιεί .Η γνώμη μου είναι πως για τα δεινά όλων των λαών φταίνε οι "φωστήρες" και όλοι αυτοί οι καλοπερασακήδες εξουσιομανείς που αναλαμβάνουν υπεύθυνες θέσεις χωρίς ίχνος ουσιαστικής παιδείας και υπευθυνότητας.Τέτοιους δυστυχώς καλείται να ψηφίζει ο Ελληνικός λαός.(Και έχω αρχίσει να συννειδητοποιώ συζητώντας με τόσους και τόσους αλλοδαπούς γύρω μου οτι το ίδιο έργο παίζει και και σε άλλες Χώρες).Ψηφίζουμε αναγκαστικά Άρρωστους μεγαλομανείς.Γιατί ποιος που είναι με τα καλά του πάει να ασχοληθει στον καιρό μας με την πολιτική;Ποιος που είναι με τα καλά του αγαπάει την καρέκλα του περισσότερο απο την πατρίδα του;.Λοιπόν ας σοβαρευτούμε και ας παραδεχθούμε αυτήν την Αλήθεια.Δεν έχουμε ουσιαστικά επιλογή αλλη ,απο το να επιλέγουμε το μη χείρον.Και μη χειρότερα.... αλλά τα χειρότερα έρχονται.

ΠαναΓιώτα, 12 Αυγούστου 2015
" όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται ζυγόν δουλείας άς έχωσιν", λέει αρχαιοπρεπώς ο μέγας Κάλβος. Και ποιός είναι ο μη επίπλαστος φόβος; Ο φόβος να μην φτωχύνω και πεινάσω και μείνω γυμνός χωρίς επικαλύμματα που σκεπάζουν ένα εσωτερικό τίποτα ή ο φόβος να αναλάβω τις ευθύνες που προκύπτουν από λανθασμένες επιλογές και πρακτικές όχι απαραίτητα μόνο δικών μου- δεν υπάρχει το: κι εγώ τι φταίω στην κοινωνική ζωή. Πάντα φέρουμε ευθύνη όχι μόνο για το κακό που κάναμε αλλά και για το καλό που δεν κάναμε. Είναι βαρύ φορτίο η ελευθερία... Θέλει αρετήν και τόλμην, καταλήγει ο ίδιος ποιητής. Δεν είναι τυχαίο που στην ελληνική γλώσσα η λέξη δουλεία και δειλία έχουν ηχητική αντιστοιχία που παραπέμπει και σε ουσιαστική-νοηματική. Οι λέξεις οι ελληνικές με την εκφορά τους ηχητική-φθόγγος και σχηματική-γράμμα προδίδουν και παραδίδουν βαρύτατο νοηματικό φορτίο που μας αποκαλύπτει την αλήθεια των πραγμάτων. Πάσχουμε από αδυναμία επαφής με την πραγματικότητα, ώστε να προχωρήσουμε στην ανάγνωση κατ' αρχήν και στην ερμηνευτική προσέγγιση στη συνέχεια για να την αντιμετωπίσουμε. Έχει χαθεί το αλφάβητο, γιατί ασώτως κατασπαταλήσαμε την πατρική περιουσία πλανώμενοι σε χώρες μακρινές και θαυμάζοντες τα αλλότρια. Καιρός επιστροφής στη δική μας αλφαβήτα για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε έκθαμβοι και συντετριμμένοι το : Εγώ ειμί το Άλφα και το Ωμέγα .Είναι η μόνη αληθινή δικαίωση. Η μόνη αξιοπρέπεια για την οποία πολλοί κόπτονται...

Υδραίου Μαρία, 7 Ιουλίου 2015
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.