Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Ἀπάντηση τοῦ Καναδικοῦ κράτους πρὸς ἔξυπνους πολίτες τουὍλοι αὐτοὶ ποὺ διαδηλώνουν καὶ συμπαραστέκονται ἐνεργὰ ὑπὲρ τῶν παρανόμως εἰσερχομένων καὶ παραμενόντων στὴν Ἑλλάδα μεταναστῶν, θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξουν ἐνεργὰ καὶ στὴν πράξη τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ αὐτούς.

Ἡ λύση ἔρχεται ἀπὸ τὸν Καναδὰ καὶ δεῖτε γιατί.

Μία ἐλευθερόφρων Καναδὴ κυρία, ἔγραψε πολλὲς ἐπιστολὲς πρὸς τὴν Καναδικὴ κυβέρνηση, διαμαρτυρόμενη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἰχμάλωτων ἀνταρτῶν (τρομοκρατῶν) ποὺ κρατοῦνται στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἐθνικοῦ Σωφρονιστικοῦ Συστήματος στὸ Ἀφγανιστάν.

Ἀπαίτησε δὲ μία ἀπάντηση στὶς ἐπιστολές της καὶ τελικὰ ἔλαβε τὴν ἀκόλουθη ἀπάντηση ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ὑπουργὸ Ἄμυνας τοῦ Καναδᾶ:National Defence Headquarters
M Gen George R. Pearkes Bldg., 15 NT
101 Colonel By Drive
Ottawa, ON K1A 0K2
Canada

Ἀγαπητὴ ἐνδιαφερόμενη συμπολίτισσα,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν πρόσφατη ἐπιστολή σας, στὴν ὁποία ἐκφράζετε τὴν ἔντονη ἀνησυχία σας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν τρομοκρατῶν Ταλιμπάν τῆς Ἀλ Κάϊντα ποὺ συλλαμβάνονται ἀπὸ τὶς Καναδικὲς δυνάμεις, καὶ στὴ συνέχεια παραδίδονται στὴν Κυβέρνηση τοῦ Ἀφγανιστάν καὶ σήμερα κρατοῦνται ἀπὸ Ἀφγανοὺς ὑπαλλήλους στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἐθνικοῦ Σωφρονιστικοῦ Συστήματος τοῦ Ἀφγανιστάν.

Ἡ Διοίκησή μας λαμβάνει σοβαρὰ ὑπόψιν αὐτὰ τὰ θέματα καὶ οἱ ἀπόψεις σας ἔχουν ἀκουστεῖ δυνατὰ καὶ ξεκάθαρα ἐδῶ στὴν Ὀττάβα. Θὰ ἱκανοποιηθεῖτε ὅταν πληροφορηθεῖτε, ὅτι χάρη στὶς ἀνησυχίες πολιτῶν, ὅπως ἐσεῖς, δημιουργήσαμε ἕνα νέο τμῆμα, ἐδῶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται πρόγραμμα «Προοδευτικῶν Ἀποδεχόμενων τὴν Εὐθύνη γιὰ Δολοφόνους», ἢ ΠΑΕΔ γιὰ συντομία.

Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθυντήριες γραμμὲς τοῦ νέου αὐτοῦ προγράμματος, ἔχουμε ἀποφασίσει νὰ μεταφέρουμε ἕναν τρομοκράτη καὶ νὰ τὸν θέσουμε ὑπὸ τὴν προσωπική σας φροντίδα.

Ὁ προσωπικός σας κρατούμενος ἔχει ἐπιλεγεῖ καὶ ἔχει προγραμματιστεῖ γιὰ μεταφορά, ὑπὸ τὴν συνοδεία βαριὰ ὁπλισμένου φρουροῦ στὴν κατοικία σας στὸ Τορόντο τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα.

Ὁ Ali Mohammed Ahmed bin Mahmud (μπορεῖτε ἁπλὰ νὰ τὸν φωνάζετε Ahmed) πρέπει νὰ τύχει φροντίδας, σύμφωνα μὲ τὶς προδιαγραφὲς ποὺ ἀπαιτεῖτε στὴν προσωπική σας ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας!

Εἶναι πιθανὸν νὰ χρειαστεῖ νὰ προσλάβετε κάποιους βοηθοὺς ἐπιβλέποντες.

Ἐμεῖς θὰ διενεργοῦμε ἑβδομαδιαῖες ἐπιθεωρήσεις ὥστε νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὅτι τὰ πρότυπα φροντίδας σας γιὰ τὸν Ahmed εἶναι ἀνάλογα μὲ αὐτὰ ποὺ τόσο ἔντονα συνιστᾶτε στὴν ἐπιστολή σας. Ἂν καὶ ὁ Ahmed εἶναι ἀντικοινωνικὴ προσωπικότητα καὶ ἐξαιρετικὰ βίαιος, ἐλπίζουμε ὅτι ἡ εὐαισθησία σας σὲ αὐτὸ ποὺ περιγράφεται ὡς "πρόβλημα συμπεριφορᾶς" θὰ τὸν βοηθήσει νὰ ξεπεράσει αὐτὰ τὰ ἐλαττώματα τοῦ χαρακτήρα του. Ἴσως ἔχετε δίκιο στὴν περιγραφὴ τῶν προβλημάτων αὐτῶν ὡς "ἁπλὲς πολιτιστικὲς διαφορές".

Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι σχεδιάζετε νὰ τοῦ προσφέρετε συμβουλευτικὲς ὑπηρεσίες καὶ ἐκπαίδευση στὸ σπίτι. Ὁ τρομοκράτης ποὺ υἱοθετήσατε εἶναι ἐξαιρετικὰ ἱκανὸς στὴν μάχη σῶμα μὲ σῶμα καὶ μπορεῖ νὰ ἀφαιρέσει μία ἀνθρώπινη ζωὴ μὲ τόσο ἁπλὰ ἀντικείμενα ὅπως ἕνα μολύβι ἢ ἕνας νυχοκόπτης.

Σᾶς συμβουλεύουμε νὰ μὴν τοῦ ζητήσετε νὰ ἐπιδείξει αὐτὲς τὶς δεξιότητες στὴν ἑπόμενη συνεδρίαση τῆς ὁμάδας σας γιόγκα. Παρακαλεῖστε νὰ ἐνημερώσετε τυχὸν Ἑβραίους φίλους, γείτονες ἢ συγγενεῖς γιὰ τὸν φιλοξενούμενό σας, ἐφόσον θὰ μποροῦσε νὰ ταραχθεῖ ἢ ἀκόμα καὶ νὰ καταστεῖ βίαιος. Ἀλλὰ εἴμαστε σίγουροι ὅτι μπορεῖτε νὰ τὸν κατανοήσετε.

Εἶναι ἐπίσης εἰδικὸς στὸ νὰ κατασκευάζει μία εὐρεία ποικιλία ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν ἀπὸ κοινὰ προϊόντα οἰκιακῆς χρήσης, ὅποτε μπορεῖτε, ἂν θέλετε, νὰ διατηρήσετε τὰ στοιχεῖα αὐτὰ κλειδωμένα, ἐκτὸς ἂν (κατὰ τὴ γνώμη σας) αὐτὸ μπορεῖ νὰ προσβάλει τὴν προσωπικότητά του.

Ὁ Ahmed δὲν θὰ ἐπιθυμοῦσε πολλὰ πάρε-δῶσε μὲ ἐσᾶς ἢ τὶς κόρες σας (ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σεξουαλικὴ ἐκμετάλλευση) ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ βλέπει τὶς γυναῖκες ὡς ὑπανθρώπους, μορφὴ ἰδιοκτησίας ποὺ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχουν δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἄρνησης στὶς σεξουαλικές του ἀπαιτήσεις. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἰδιαίτερα εὐαίσθητο θέμα γιὰ τὸν ἴδιο καὶ ἔχει τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα νὰ δείχνει βίαιες τάσεις γύρω ἀπὸ τὶς γυναῖκες ποὺ ἀποτυγχάνουν νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὸ νέο ἐνδυματολογικὸ κώδικα ποὺ θὰ "συστήσει" ὡς πιὸ κατάλληλη ἐνδυμασία.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι μὲ αὐτὴ τὴν συγκυρία καὶ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου θὰ ἀπολαύσετε τὴν ἀνωνυμία ποὺ προσφέρει ἡ μπούρκα. Ἁπλὰ θυμηθεῖτε ὅτι ὅλα εἶναι μέρος τῆς «κουλτούρας τοῦ σεβασμοῦ τῶν θρησκευτικῶν του πεποιθήσεων», ὅπως περιγράφεται στὴν ἐπιστολή σας.

Ἐκτιμοῦμε πραγματικὰ ὅταν οἱ πολίτες μᾶς ἐνημερώνουν μὲ τὸν κατάλληλο τρόπο γιὰ νὰ κάνουμε τὴ δουλειά μας καὶ νὰ παρέχουμε φροντίδα γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας. Παρακαλοῦμε νὰ προσέχετε τὸν Ahmed καὶ νὰ θυμάστε ὅτι θὰ σᾶς παρακολουθοῦμε.

Καλὴ τύχη καὶ ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ.

Φιλικά,Gordon O'Connor,
Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας


                                                                                                                                                


Πηγή: http://olympia.gr/ 
Τα σχόλιά σας
Συμφωνώ με την Όλγα. Στη θεωρία καλοί είμαστε,αλλά στην πράξη....Όλοι θέλουν να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να προοδεύσει η χώρα, αρκεί να μην τις υποστούν οι ίδιοι. Και επειδή στην αρχή του άρθρου αναφέρεται το θέμα των λαθρωμεταναστών : Από τη μια μεριά , πρέπει να δούμε αυτούς τους ανθρώπους με συμπόνοια. Οι ίδιοι δεν επέλεξαν αυτού του είδους την κακόμοιρη ζωή για τον εαυτό τους. Οι συνθήκες τους ανάγκασαν. Όμως από την άλλη πρέπει να διαφυλάξουμε την πατρίδα μας.Αν εμείς ως μεμονωμένοι πολίτες δεν τους νοικιάζαμε τα σπίτια μας να μένουν, γιατί φύγαμε να πάμε να μείνουμε στα βόρεια προάστια και δε μας νοιάζει τι γίνεται στην παλιά μας πολυκατοικία και τι περνάνε οι υπόλοιποι ένοικοι, αν δεν τους παίρναμε παράνομα να δουλέψουν για εμάς,ίσως να είχε ανακοπεί αυτό το μεγάλο ρεύμα λαθρωμεταναστών. Δε φταίει πάντα μόνο η πολιτεία...

Μαρία Βαϊτση, 13 Ιουλίου 2012
Aπ'έξω απο τον χορό όλοι πολλά τραγούδια λένε!!!!!

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 30 Ιουνίου 2012
Αξιζει Παντος για Προβληματισμο Ολο Αυτο το Κειμενο.

Ελε'σα, 28 Ιουνίου 2012
Μου θύμισε το κείμενο "αρετή κατα λάθος", όπου πολύ συχνά νομίζουμε ότι κατέχουμε αρετές και είμαστε υπεράνω και με αυτή την αλαζονεία γινόμαστε επικριτές.Όταν όμως βρεθούμε στη δοκιμασία, στην πράξη να αποδείξουμε τις αρετές μας, τότε έρχεται η φοβερή και ζοφερή αποκάλυψη των ερειπίων μέσα μας.

Χαρά, 28 Ιουνίου 2012
Σοφές Ελληνικές παροιμίες: ΄΄Καλύτερα να τρως παρά να μιλάς΄΄

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, 26 Ιουνίου 2012
Πάντως γέλασα πολύ όταν φανταζόμουνα την κυρά καναδέζα να περιποιείται τον τρομοκράτη αφού γυρνάει από τα γιόγκα της, και δεν έχει και πολύ σημασία αν όντος υπάρχει τέτοια επιστολή από τον υπουργό που έχει δημιουργήσει το ΠΑΕΔ και ασχολείται πλέον με την διανομή-διαμονή τρομοκρατών κατ ‘οίκον… Ναι, γέλασα, αν και δεν είναι καθόλου για γέλια τέτοια θέματα, μόνο που ο παραλογισμός και η στενοκεφαλιά (που οι ίδιοι θεωρούν τον εαυτό τους ανοιχτόμυαλους) ορισμένων βγαίνουν από τα όρια. Ο Θεός αγάπη εστί. Όλους αγαπά. Ο στόχος όμως της αγάπης (αν μπορεί να εκφραστεί έτσι, κάπως ακούγεται πως η αγάπη έχει στόχο, και όμως έχει) είναι η σωτηρία των ψυχών. Τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο, που έστειλε τον Γιο Του το μονογενή στον κόσμο. Τον έστειλε για να σώσουμε τις ψυχές μας. Αν θέλουμε. Όταν όμως συμφωνούμε (και η μη κρίση, το κουκούλωμα, το συμβιβασμό, το ισοπέδωμα κλπ. ισοδυναμούν με συμφωνία) με τα παράλογα, με τα επικίνδυνα, με τη βία, με το ψέμμα, όταν προσπαθούμε να φανούμε δήθεν ειρηνοποιοί στα θέματα που χρήζουν πόλεμο, δεν είναι αγάπη προς το πλησίον, αλλά ένα συνειδησιακό παιχνίδι που παίζουμε για πολλούς λόγους, ο καθένας γεμίζει τα δικά του κενά όπως μπορεί.

Όλγα Κίτσου, 26 Ιουνίου 2012
Αυτοι Ενδιαφερονται Οντως για μας?Να Ενδιαφερθουμε Εμεις Οσο Μπορουμε πιο Πολυ,Αυτοι?

Ιορδανης, 26 Ιουνίου 2012
…Αν βέβαια αληθεύει αυτή η επιστολή διότι στο Internet πολλά κυκλοφορούν… Θαυμάσια απάντηση. Πολύ δήθεν ελευθερόφρονες ανθρωπιστές που φωνάζουν και κραυγάζουν περί ανθρώπινων δικαιωμάτων, περί αλληλοκατανόηση και αλληλουποχώρηση - αλληλοπεριχώρηση κλπ., θα συμφώνησαν άραγε να μπουν ενεργά οι ίδιοι στο κόπο την πραγματοποιήσεων των όρων που απαιτούν; Θα σπαταλήσουν τις διακοπές και το ελεύθερο τους χρόνο όχι στα ελληνικά νησιά, παραλίες και περίχωρα, αλλά σε κάποιο καταυλισμό του Αφγανιστάν ή Πακιστάν για να βοηθήσουν όσο μπορούν; Και βέβαια όχι μόνο στο ελεύθερο χρόνο, αλλά όπως διαβάσαμε στην επιστολή θα θελήσουν να πάρουν στο σπίτι τους ένα τρομοκράτη; Δεν μιλάμε για κάποιο φιλήσυχο μετανάστη που και βοηθάει πολλές φορές στους ντόπιους και συνυπάρχει όμορφα, με σεβασμό προς όλους. Να πάρουνε λοιπόν στο σπίτι τους ένα (μόνο) τρομοκράτη, ή να τον μοιράζουν δυο τέτοιες ελευθερόφρονες οικογένειες μια βδομάδα εδώ και μία εκεί, εναλλάξ. Θα το κάνουν; Θα συμφωνήσουν έστω να ζουν κοντά του και να έχουν την παρέα του, και αυτοί και οι κόρες τους; Ή προτιμούν μόνο να φωνάζουν και να κραυγάζουν; Και θα ήθελα να τους δω σε ένα αεροπλάνο μέσα, τη στιγμή που ένας τέτοιος θα αρχίζει να εκφράζει τις πολιτιστικές του διαφορές με τον τρόπο που ξέρει, με το πιστεύω που ακολουθεί και θες δεν θες θα το ακολουθούν και οι υπόλοιποι, με ή χωρίς κατανόηση επειδή δεν θα την ζητήσει, απλά θα τους τινάξει όλους σύμφωνα με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Θα ήθελα να τους δω όταν θα αντικρίζουν την μητέρα τους να μπαίνει στο σπίτι αιμόφυρτη χωρίς τσάντα και χωρίς σταυρό. Θα ήθελα να τους δω όταν θα λάβουν μια κλήση από το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε η κόρη τους κακοποιημένη. Όλοι αυτοί λοιπόν που φωνάζουν και κραυγάζουν περί πραγμάτων που δεν έχουν ιδέα τι είναι, που δεν θέλουν να μάθουν τι είναι, που δεν έζησαν ποτέ και δεν θα θέλουν να τα ζήσουν με τίποτα, ας πάνε και να ζητήσουν με την σειρά τους να τους κατανοήσει το καθεστώς των Ταλιμπάν και μετ’ αυτούς. Θα χαρώ να ακούσω την απάντηση που θα πάρουν και την κατανόηση που θα λάβουν.

Όλγα Κίτσου, 26 Ιουνίου 2012
Η Άποψή μαςBookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.