Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Ψηφοφορια 2
Τὶ εἶναι γιὰ σᾶς οἱ διακοπές
Ξεκούραση, ἀνανέωση, φυγὴ ἀπὸ τὴν καθημερινότητα
Ἐπαφή μὲ τὴν φύση, μὲ μιὰ πιὸ ἁπλή ζωή
Συνάντηση μὲ συγκεκριμένα πρόσωπα
Ἀφορμή γιὰ πιὸ μαζεμένη πνευματική ζωή
Παραίτηση ἀπὸ δεσμὰ καθημερινότητας καὶ ἐλευθερία κινήσεων
16 ἀφορισμοί

Τοῦ Λευτέρη Κουσούλη


1. Ἡ ἀτμόσφαιρα πού διαμορφώνεται ἀπό τή δημοσιογραφική λογική τοῦ 24ώρου εἶναι πάντα ψευδής.

2. Ἡ δεσπόζουσα ἀντίληψη ὅτι τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας καθορίζουν ἀναπότρεπτα τήν πολιτική καί ἐκλογική συμπεριφορά εἶναι βαθιά ἀντιεπιστημονική.

3. Ἡ ὑπόθεση πού τοποθετεῖ τόν ψηφοφόρο στή θέση τοῦ ἕρμαιου, ὑπό ἐπιρροή, ὑποκειμένου παρεμποδίζει τήν κατανόηση καί λειτουργεῖ συσκοτιστικά.

4. Ἡ ἐμπειρία τῶν ἀνθρώπων, μέ βάση τή δυνατότητα κατανόησης ἑκάστου, ὁδηγεῖ κατά κανόνα τή συμπεριφορά του καί πάντως ἀποτελεῖ εὔφλεκτο ὑλικό πού κυοφορεῖ μεταβολή καί ἀνατροπή τῆς προηγούμενης κατάστασης.

5. Ἡ αἰσιόδοξη ἀντίληψη τῆς γραμμικῆς ἐξέλιξης τῶν κοινωνιῶν εἶναι μία αὐταπάτη τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου.

6. Ἡ πολιτική σύγκρουση θά παραμένει πάντα, ὑπό τίς συνθῆκες πού κάθε φορὰ ἐκδηλώνεται στό πεδίο τῆς κοινωνικῆς μάχης καί τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας καί συνείδησης, ἡ ζωογόνος κινητήρια δύναμη τῶν κοινωνιῶν.

7. Ἡ πολιτική δέν εἶναι ὑπόθεση τοῦ ὀρθοῦ λόγου. Συχνά συμβαίνει τό πεδίο τῆς πολιτικῆς νά ἐξελίσσεται σέ πεδίο ἔκρηξης τοῦ ἀνορθολογισμοῦ.

8. Οἱ ἀνθρώπινες συμπεριφορές δέν εἶναι προβλέψιμες, οὔτε μετρήσιμες.

9. Δέν ὑπάρχουν βεβαιότητες γιά τό καλό καί τό κακό.

10. Δέν ὑπάρχει κάτι πού ὁρίζει αἰωνίως τά πράγματα σέ μία σταθερή καί ἀνεπίστροφη πορεία.

11. Ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία ἐξελίσσεται πέρα ἀπό τόν μικρό, χρονικό, ἀτομικό μας ὁρίζοντα.

12. Ἡ φύση τῶν πραγμάτων εἶναι διαλεκτική καί δέν ὑπάρχει μονοδιάστατη ὁδός κατανόησής τους.

13. Δέν ὑπάρχει μεγάλος σκοπός στήν ἱστορία. Ὅλα εἶναι διαδρομή.

14. Αὐτό πού σήμερα μοιάζει ὡς σημαντικό ὁ χρόνος μπορεῖ νά τό ἀναδείξει ὡς ἀσήμαντο.

15. Ἡ δημοσιογραφική περιγραφή καί ἀπόδοση τοῦ κόσμου ὡς συρρικνωτικὴ θά παραμένει ψευδής.

16. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀναπνέει στόν πλανήτη, καμιά δύναμη δέν θά μπορέσει ποτέ νά τόν ἐμποδίσει νά φωνάζει: Εὐτυχῶς ὁ κόσμος κινεῖται!


Ὁ κ. Λευτέρης Κουσούλης εἶναι πολιτικός ἐπιστήμονας.
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πῶς ἰσορροποῦμε;

(Ἁπλοποιημένη μορφὴ κειμένου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου περὶ τῶν βασικῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ καλύτερος καθρέφτης, ὁ καθρέφτης τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔρχονται τὰ προβλήματα, τὰ ψυχικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ, ἐκεῖ ρίχνουμε τὴν ματιά μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τὴν ἰσορροπία μας· τὶ μᾶς φταίει.)

Ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης