Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Μὴ δικαιολογεῖς τὴν ἀδράνειά σου

 Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου


Δὲν ὑπάρχει πιὸ κρύο πράγμα ἀπὸ τὸν Χριστιανὸ ποὺ δὲν σώζει ἄλλους. Δὲν μπορεῖς ἐδῶ νὰ ἐπικαλεσθεῖς τὴν φτώχεια, διότι θὰ σὲ κατηγορήσει ἡ χήρα ποὺ κατέβαλε τὰ δύο λεπτά… Δὲν μπορεῖς νὰ ἐπικαλεστεῖς τὴν ταπεινή σου καταγωγή, διότι καὶ οἱ ἀπόστολοι ἦταν ἄσημοι καὶ κατάγονταν ἀπὸ ἀσήμους. Δὲν μπορεῖς νὰ προβάλλεις τὴν ἀγραμματοσύνη σου· κι ἐκεῖνοι ἦταν ἀγράμματοι.

Ἀκόμη κι ἂν εἶσαι δοῦλος, κι ἂν εἶσαι δραπέτης, θὰ μπορέσεις νὰ ἐκπληρώσεις τὸ καθῆκον σου, διότι καὶ ὁ Ὀνήσιμος τέτοιος ἦταν. Κοίταξε ὅμως ποῦ τὸν καλεῖ καὶ σὲ τί ὑψηλὸ ἀξίωμα τὸν ἀνεβάζει ὁ ἀπόστολος· «ἵνα κοινωνῇ μοι», λέγει, «ἐν τοῖς δεσμοῖς μου». Δὲν μπορεῖς νὰ προφασιστεῖς τὴν ἀσθένεια, διότι καὶ ὁ Τιμόθεος τέτοιος ἦταν· εἶχε «πυκνὰς ἀσθενείας»…

Δὲν βλέπετε τὰ δένδρα τὰ ἄκαρπα πῶς εἶναι γερά, πῶς εἶναι ὡραῖα, μεγάλα, λεῖα καὶ ψηλά; Ἀλλὰ ἂν εἴχαμε κῆπο, θὰ προτιμούσαμε νὰ ἔχουμε ροδιὲς κι ἐλιὲς καρποφόρες παρὰ αὐτά, διότι αὐτὰ εἶναι γιὰ τὴν τέρψη καὶ ὄχι γιὰ τὴν ὠφέλειά μας· ἐλάχιστα ὠφελοῦν. Τέτοιοι εἶναι οἱ χριστιανοὶ ποὺ φροντίζουν μόνο γιὰ τὰ δικά τους, ἢ μᾶλλον οὔτε τέτοιοι, διότι αὐτοὶ εἶναι γιὰ τὴν φωτιά, ἐνῶ τὰ καλλωπιστικὰ δένδρα χρησιμοποιοῦνται καὶ γιὰ τὴν οἰκοδόμηση καὶ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἰδιοκτητῶν. Τέτοιες ἦταν καὶ οἱ πέντε παρθένες, ἁγνὲς βέβαια καὶ κόσμιες καὶ σώφρονες, ἀλλὰ σὲ κανέναν χρήσιμες, γι’ αὐτὸ καὶ κατακαίονται. Τέτοιοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔθρεψαν τὸν Χριστό. Πρόσεξε ὅτι κανεὶς ἀπ’ αὐτοὺς δὲν κατηγορεῖται γιὰ προσωπικὰ του ἁμαρτήματα· δὲν κατηγορεῖται ὅτι πόρνευσε οὔτε ὅτι ἐπιόρκησε, καθόλου, ἀλλὰ ὅτι δὲν ὑπῆρξε χρήσιμος στὸν ἄλλο…

Πῶς εἶναι χριστιανὸς τέτοιος ἄνθρωπος; Πές μου, ἂν τὸ προζύμι ποὺ ἀνακατεύεται μὲ τὸ ἀλεύρι δὲν μεταβάλει στὴ δική του φύση ὅλο τὸ φύραμα, εἶναι προζύμι; Καί, ἀλήθεια, τὸ μύρο ποὺ δὲν γεμίζει εὐωδιὰ ἐκείνους ποὺ πλησιάζουν, θὰ τὸ ὀνομάσουμε μύρο;

Μὴ πεῖς· μοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ παρακινήσω ἄλλους. Ἂν πράγματι εἶσαι χριστιανός, ἀδύνατο εἶναι τὸ νὰ μὴ συμβαίνει αὐτό. Ὅπως αὐτὰ ποὺ βλέπουμε στὴ φύση εἶναι ἀναντίρρητα, ἔτσι καὶ τοῦτο· διότι στὴ φύση τοῦ χριστιανοῦ βρίσκεται τὸ πράγμα.

Μὴν ὑβρίζεις τὸν Θεό. Ἂν πεῖς ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ φωτίζει ὁ ἥλιος, τὸν ὕβρισες· ἂν πεῖς ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ ὠφελεῖ, ὕβρισες τὸν Θεὸ καὶ τὸν εἶπες ψεύτη. Διότι εἶναι εὐκολότερο νὰ μὴ θερμαίνει καὶ νὰ μὴ χύνει φῶς ὁ ἥλιος, παρὰ νὰ μὴ φωτίζει ὁ χριστιανὸς· εἶναι εὐκολότερο νὰ γίνει σκοτάδι τὸ φῶς, παρὰ νὰ συμβεῖ αὐτό. Μὴ λές, λοιπόν, εἶναι ἀδύνατο, διότι ἀδύνατο εἶναι τὸ ἀντίθετο. Μὴν ὑβρίζεις, λοιπόν, τὸν Θεό. Ἂν ρυθμίσουμε σωστὰ τὴ ζωή μας, ὁπωσδήποτε θὰ συμβοῦν κι ἐκεῖνα καὶ θὰ ἀκολουθήσουν σὰν κάτι τὸ φυσικό. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μείνει κρυφὸ τὸ φῶς τοῦ χριστιανοῦ· δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κρυφτεῖ μία τόσο φωτεινὴ λαμπάδα. Ἂν μὴν ἀμελοῦμε λοιπόν!


(Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὰς Πράξεις, 20, 4, PG 60, 162-164 )


 
Τα σχόλιά σας
Η Αδράνεια είναι η Αιτία της Πηγής του Κακού για Όσα Συμβαίνουνε Γύρω μας. Για Αυτό Πρέπει Πραγματικά ο Καθένας μας να Κάνει Πραγματικά ότι Μπορεί και να μην Δείχνει Αδράνεια που Σημαίνει Πλήρης Αδιαφορία.

Κυριακή Καραμολέγκου, (Πιο Φιλικά Κική)., 19 Νοεμβρίου 2011
Και αλήθεια μπορεί να λέει κάποιος ο,τι είναι ορθόδοξος και αγαπά τον Χριστό και να μη χαίρεται αλλά να είναι μίζερος και σκυθρωπός;Η κύρια ιδιότητα των μελών της εκκλησίας είναι η χαρά.Να μη την θεωρεί κανείς μικρότερη απο την ελεημοσύνη ,την μακροθυμία ή απο τις άλλες αρετές.Σήμερα χρειαζόμαστε γύρω μας όσο ποτέ χαρούμενους ανθρώπους και φωτεινούς,γιατί τα χρήματα κάποτε τελειώνουν όπως κάθε τι υλικό η χαρά όμως είναι μεταδοτική και η εν Χριστω χαρά παντοτινή."Χαίρετε και πάλι ερώ χαίρετε...Μαραν αθα"...

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 12 Νοεμβρίου 2011
Ένα Κείμενο που Αξίζει Όντως για Προβληματισμό.Εύχεσθε...

Λυγερή., 12 Νοεμβρίου 2011
Με ελέγχει αυτό το κείμενο, βγάζει στην επιφάνεια τη δική μου αδυναμία, την έλλειψη θέλησης και αποφασιστικότητας. Πολύ θα ήθελα να κάνω πράξη αυτά που λέει ο Αγ. Ιωάννης αλλά συνεχώς προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν γίνεται, προβάλλοντας αυτές αλλά και πολλές άλλες δικαιολογίες. Τελικά το πρόβλημα είναι ότι δεν το θέλω πραγματικά. Θέλω άλλα πράγματα, άλλες είναι οι προτεραιότητές μου, δηλαδή τα του εαυτού μου. Όταν πραγματικά θέλουμε κάτι, τότε το πραγματοποιούμε. Και τον τρόπο τον ξέρω για να παρακινήσω τον εαυτό μου και να αυξήσω τη θέληση μου. Αλλά δεν το κάνω. Κάποιες φορές για λίγο βγαίνω από το καβούκι μου και μετά πάλι μέσα στην ασφάλειά μου. Δυστυχώς... Θέλει να έχεις φρόνημα αγωνιστή και εγώ δεν έχω μάθει να παλεύω επίμονα. Εύχεσθε...

Μαρία Βαϊτση, 11 Νοεμβρίου 2011
Κείμενο φωτιά, γεμάτο ενέργεια. Ένα κάλεσμα προς όλους τους χριστιανούς να βοηθήσουν. Να βγάλουν απο μέσα τους ό,τι καλό τους έχει δοθεί απο το Θεό. Να μην το φυλούν για "ιδία χρήση". Ψάξτε... αυτό μας λέει πιστεύω... ψάξτε να βρείτε το καλό και να το προσφέρετε. Γιατί χανόμαστε αδέρφια!

Χαρά Σφυρή, 10 Νοεμβρίου 2011
Ενδιαφέρον το Κείμενο και Αξίζει για Προβληματισμό.Δεν Είναι Εύκολο να Μιλήσεις Άνοιχτα για Ένα Τόσο Λεπτό Θέμα.Η Αδράνεια δεν είναι Καλό Πράγμα, Ειδικά Άμα Υπάρχει και Αδιαφορία. Άλλο το Ένα , Άλλο το Άλλο.Αδιαφορία είναι να Μπορείς να Κάνεις Κάτι για Ένα Θέμα από Ένα Απλό θα Πώ σαν Παράδειγμα να Βοηθήσεις Έναν Άνθρωπο που Πραγματικά το Έχει Ανάγκη και δεν το Κάνεις Ενώ Μπορείς Αυτό Λέγεται Αδιαφορία και Αδράνεια Δεν Μπορείς Όντως να Κάνεις Κάτι για Κάτι , Δεν Είναι Από Αδιαφορία , Είναι Όντως Πάνω από τις Δυνάμεις σου!Δεν Δικαιολογείται Φυσικά η Αδράνεια γιατί και να μην Μπορείς να Κάνεις Αυτό Κάτι Τέλος Πάντων θα Μπορείς να Κάνεις.Tο να μην Κάνεις Τίποτα, το να μην Αγωνίζεσαι Καθόλου Αυτό Είναι Τραγικό!

Ελέσα., 10 Νοεμβρίου 2011
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.