Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Τίμιοι μὲ τὸν ἑαυτό μας!


 


Τοῦ Ἀρχιμ. Νίκωνος ΚουτσίδηἝνα ζευγάρι πῆρε τήν χαρτοσακκούλα μέ τά φαγητά πού παρήγγειλε σέ μεγάλο κατάστημα φάστ-φούντ ἐπί τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ.

Στήν συνέχεια, πηγαίνοντας λίγο παραπέρα, σταμάτησαν νά φᾶνε. Ξετυλίγοντας τό πακέτο τῆς σακκούλας, οἱ ἄνθρωποι σοκαρίστηκαν! Ἀντί γιά τά φαγητά τους, εἶδαν δεσμίδες μέ χαρτονομίσματα. Ἀμέσως, γύρισαν πίσω, γιά νά ἐπιστρέψουν τά χρήματα. Εἶπαν: «Δέν εἶναι δυνατόν νά κλέψουμε τόν κόπο τόσων ἀνθρώπων, ἔστω καί ἄν δέν μᾶς πάρει κανείς εἴδηση».

Φθάνοντας στό κατάστημα, εἶδαν περιπολικά τῆς ἀστυνομίας καί ἕνα συνεργεῖο τηλεόρασης. Ὅλοι νόμιζαν πώς ἐπρόκειτο γιά ληστεία! Ὁ διευθυντής τοῦ καταστήματος μόλις ἔμαθε τί πραγματικά συνέβη, χαρούμενος ἀλλά καί ἔκπληκτος γιά τό γεγονός, εἶπε στό ζεῦγος:

-Ἀπόψε, θά εἶσθε πρῶτο θέμα στό δελτίο εἰδήσεων, γιά τήν τιμιότητά σας. Θά βροντοφωνάξω σέ ὅλους ὅτι: ἀκόμη ὑπάρχουν ἔντιμοι καί ἐνάρετοι ἄνθρωποι στόν κόσμο. Γιά νά γίνετε παράδειγμα πρός μίμηση!

-Σᾶς παρακαλῶ, ὄχι δημοσιότητα, τό χρέος μας κάναμε, ἀπάντησε ταραγμένος ὁ ἄνδρας.

-Μά τί λέτε; Ἐπιστρέψατε τόσο πολλά χρήματα, καί, τουλάχιστον, νά μήν σᾶς ἐπαινέσουμε δημοσίως;

Σέ κατάσταση πανικοῦ, ὁ ἄνδρας εἶπε:

-Σᾶς ἱκετεύω, ὄχι δημοσιότητα. Ἡ κυρία πού συνοδεύω δέν εἶναι ἡ σύζυγός μου (!).
 
* * *

Ἕνα ἀκόμη τραγικό παράδειγμα τοῦ πῶς ἐννοοῦμε τό καλό καί τό κακό στήν ζωή μας. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἱστορίας μας θεωροῦσε κλοπή τό νά κρατήσει μεγάλο χρηματικό ποσό πού τοῦ ἦρθε στά χέρια «τυχαίως». Ἔνῶ θά μποροῦσε νά τό κάνει χωρίς κἄν τόν κίνδυνο νά τόν συλλάβουν!
Ταυτόχρονα, ὅμως, μέ ἄνεση, ἀπατοῦσε τήν γυναίκα του!

Πόσο ἀληθινά εἶναι τά λόγια τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου:

- Ὅποιος τηρήσει ὅλες τίς διατάξεις τοῦ νόμου καί παραβεῖ μία, θεωρεῖται ἔνοχος παράβασης ὅλου τοῦ νόμου. Γιατί αὐτός πού εἶπε μή μοιχεύσεις, εἶπε καί μή φονεύσεις. Ἄν ὅμως δέν μοιχεύσεις, ἀλλά φονεύσεις, ἔχεις γίνει παραβάτης ὅλου τοῦ νόμου (Ἰακ. 2, 10-11). Γιατί παράβαση τοῦ νόμου τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἁμαρτία. Καί ἁμαρτία σημαίνει χωρισμό ἀπό τόν Χριστό.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, δέν ἔχουν τίς ἴδιες ἀδυναμίες καί τά ἴδια πάθη. Ἐπίσης, ὁ καθένας μας δέν εἶναι ἐπιρρεπής σέ ὅλα μαζί τά πάθη. Συνεπῶς, πρέπει νά ἐρευνήσουμε τήν συνείδησή μας μέ τό φῶς τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, γιά νά δοῦμε τίς ἁμαρτίες μας· καί ἰδιαιτέρως τίς χρόνιες ἁμαρτωλές μας συνήθειες (=τά πάθη μας). Σέ αὐτή τήν ἔρευνα, ἄριστος βοηθός καί διδάσκαλος εἶναι ὁ ἱερέας-πνευματικός μας πατέρας.

Γιά δέ τήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ τῆς ἁμαρτίας ἄς θυμώμαστε τά λόγια τοῦ δικαίου Ἰωσήφ. Ὁ ὁποῖος, πολλά χρόνια πρό Χριστοῦ, ὅταν μία Αἰγυπτία τόν παρότρυνε στήν πορνεία, εἶπε:

-Πῶς νά κάνω αὐτό τό πονηρό πρᾶγμα καί νά ἁμαρτήσω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (Γεν. 39,9);
 
Τα σχόλιά σας
Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας,είναι για τον καθένα έλεγχος,συμπαραστάτης,εμπνευστής.Και υγιή συνείδηση έχω,όταν ο νόμος του Θεού γίνει κτήμα μου και γραφτεί στην καρδιά μου. Λόγω όμως της έκπτωσης των αισθήσεων αφήνω να παγιώνουν κάποια πράγματα μέσα μου,δηλαδή οι εντολές Του.Μ αυτόν τον τρόπο, δημιουργώ ένα πνευματικό σύμπαν δικό μου.Θέλω να έχω τους δικούς μου κανόνες και τα πρέπει.Έτσι εξορίζω το Θεό από τη ζωή μου και αυτενεργώ,μένοντας στην τυπικότητα. Αν δε νιώσω την ανασφάλεια και τις ελλείψεις μου,δεν έχω επαφή μ αυτά που τελούνται μέσα μου κι έτσι δεν μπορώ να φέρω υγεία στον εαυτό μου.Μόνο όταν είμαι έντιμος με τον εαυτό μου,έχω υγιή συναναστροφή με τους άλλους και το Θεό.

Κληρονόμου Μαρία, 4 Ιουλίου 2013
Το Θεμα αυτο ειναι Δυσκολο Κανεις Πραγματικα δεν Ξερει τον Ευατο του.Το να σαι Ειλικρινης Ειδικα σε μια Κοινωνια με Τετοιο Ανταγωνισμο ειναι Οντως Δυσκολο. Πραγματικα Χρειαζεται Τεχνη το να Μπορεις να τα Ισορροπεις Ολα.Αυτο εαν το Εχεις δεν ειναι Ευκολο η το Εχεις η Οχι.Το να ειναι Κανεις Τιμιος με τον Εαυτο του θα Πρεπει να Εχει Ξεκαθαρισει Πραγματα Μεσα του αλλα και με τους Γυρω του.

Αθηνα, 27 Ιουνίου 2013
Καλησπέρα σε όλους, είναι η πρώτη φορά που γράφω σε αυτό το φόρουμ και θέλω να συγχαρώ όλους εκείνους που δημιούργησαν μια τέτοια γωνιά επικοινωνίας στο αχανές διαδίκτυο! Διαβάζοντας το κείμενο αναρωτήθηκα αν τελικά η υποκρισία μας και το καλοπλυμένο κουστούμι του φαίνεσται που φοράμε μας αφήσουν να σώσουμε τη ψυχή μας. Αν δε γινόταν αυτό το λάθος με τις σακούλες ποιός εκτός απ τη συνείδηση μας θα γνώριζε την αμαρτία της απιστίας? Θα το κρύβαμε καλά πίσω απο καλές πράξεις και το βράδυ θα αγκαλιάζαμε τη γυναίκα μας! Θα μπορούσαμε να τη ξανακοιτάξουμε στα μάτια? Αν ναι τότε είμαστε χριστιανοί μόνο στη ταυτότητα και δεν αξίζει να το συζητάμε. Αν όχι τότε η ντροπή που θα νοιώσουμε θα είναι μια πρόγευση κολάσεως. Η ταπείνωση και η μεταμέλεια σίγουρα θα βοηθήσουν....η ζωή μας όμως με τη γυναίκα μας δε θα είναι ποτέ όπως πρώτα.

Δημήτρης, 24 Ιουνίου 2013
Δυσκολο Θεμα αλλα Αξιζει να Προβληματιστεις.Ολοι Εχουμε τα Καλα μας Εχουμε και τα Παθη μας τις Αδυναμιες μας. Εχει Σημασια η Προσπαθεια που Κανει ο Καθενας Οποια και εαν ειναι Αυτη Μεγαλη η Μικρη .Σημασια Εχει να μην Ειμαστε Αναισθητοι.

Ελεσα, 24 Ιουνίου 2013
Έτσι είναι όπως ο κάθε άνθρωπος έχει τα χαρίσματα του έχει όμως και τα πάθη του.Όσοι πιστεύουμε στον Χριστό έχουμε χαρά αλλά και βασανιζόμαστε γιατί γνωρίζουμε την αδυναμία μας,να τηρήσουμε όλες τις εντολές Του,και όχι βέβαια όσες μας αρέσουν!.Την ίδια αδυναμία θα πρέπει να βίωσαν και οι μαθητές του,αλλά όπως αυτοί έτσι και εμείς ας ομολογήσουμε πως μας αρκεί η Χάρη Του,και πως η δύναμη Του θα μας φανερωθεί-πληρωθεί μέσα στην αδυναμία μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη οι Χριστιανοί και ακόμα μεγαλύτεροι οι ιερείς και οι Επίσκοποι.Μας έχει δωθεί ένας ανυπολόγιστος πλούτος,ένα δώρο που έχουμε να διαφυλάξουμε και να διαχειριστούμε με σοφία,σύνεση και αγάπη.Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο το έργο μας,.Ελπίζω να τα καταφέρουμε όλοι μας και να αποδειχθούμε άξιοι και στα μικρά και στα μεγάλα.

ΠαναΓιώτα, 23 Ιουνίου 2013
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.