Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Πῶς ἡ τρέλα συνάντησε τὸν ἔρωτα


 (Ἡ συνάντηση συναισθημάτων καὶ ἀξιῶν σὲ καιροὺς ἔντονης ἀμφισβήτησης)

Γράφει ὁ ἀρχιμανδρίτης-ἰατρὸς
π.Δανιὴλ Σάπικας


Μία φορὰ κι ἕνα καιρό, συγκεντρώθηκαν σὲ κάποιο μέρος τῆς γῆς ὅλα τὰ συναισθήματα κι οἱ ἀξίες τοῦ ἄνθρωπου.

Ἡ Τρέλα, ἀφοῦ συστήθηκε τρεῖς φορὲς στὴν Ἀνία, τῆς πρότεινε νὰ παίξουν κρυφτό. Τὸ ἐνδιαφέρον σήκωσε τὸ φρύδι καὶ περίμενε νὰ ἀκούσει, ἐνῶ ἡ Περιέργεια χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ κρατηθεῖ ρώτησε: "Τί εἶναι τὸ κρυφτό;"

Ὁ Ἐνθουσιασμὸς ἄρχισε νὰ χορεύει παρέα μὲ τὴν Εὐφορία κι ἡ Χαρὰ ἄρχισε νὰ πηδάει πάνω κάτω γιὰ νὰ καταφέρει νὰ πείσει τὸ Δίλλημα καὶ τὴν Ἀπάθεια - τὴν ὁποία δὲ τὴν ἐνδιαφέρε ποτὲ τίποτα - νὰ παίξουν κι αὐτοί. Ἀλλὰ ὑπῆρχαν πολλοὶ ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ παίξουν. Ἡ Ἀλήθεια δὲν ἤθελε νὰ παίξει γιατί ἤξερε ὅτι, οὕτως ἢ ἄλλως κάποια στιγμὴ θὰ τὴν ἀποκάλυπταν. Ἡ Ὑπεροψία ἔβρισκε τὸ παιχνίδι χαζὸ κι ὁ Ἄνανδρος δὲν ἤθελε νὰ ρισκάρει.

«Ἕνα, δυό, τρία» ἄρχισε νὰ μετράει ἡ Τρέλα. Ἡ πρώτη ποὺ κρύφτηκε ἦταν ἡ Τεμπελιά. Μιᾶς καὶ βαριόταν, κρύφτηκε στὸν πρῶτο βράχο ποὺ συνάντησε.

Ἡ Πίστη, πέταξε στοὺς οὐρανοὺς κι ἡ Ζήλια κρύφτηκε στὴ σκιὰ τοῦ θριάμβου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ δύναμή του κατάφερε νὰ σκαρφαλώσει στὸ πιὸ ψηλὸ δέντρο. Ἡ Γενναιοδωρία δὲ μποροῦσε νὰ κρυφτεῖ γιατί κάθε μέρος ποὺ ἔβρισκε τῆς φαινόταν ὑπέροχο μέρος γιὰ νὰ κρυφτεῖ κάποιος ἄλλος φίλος της, ὁπότε τὸ ἄφηνε ἐλεύθερο. Κι ἔτσι, ἢ Γενναιοδωρία, κρύφτηκε σὲ μιὰ ἡλιαχτίδα. Ὁ Ἐγωισμός, ἀντιθέτως, βρῆκε ἀμέσως κρυψώνα: ἕνα καλὰ κρυμμένο καὶ βολικὸ μέρος μόνο γι' αὐτόν. Τὸ Ψέμα πῆγε καὶ κρύφτηκε στὸν πάτο τοῦ ὠκεανοῦ. Τὸ Πάθος καὶ ὁ Πόθος κρύφτηκαν μέσα σὲ ἕνα ἡφαίστειο. Ὁ ἔρωτας δὲν εἶχε βρεῖ ἀκόμη κάπου νὰ κρυφτεῖ. Ἔβρισκε ὅλες τὶς κρυψῶνες πιασμένες, ὥσπου βρῆκε ἕνα θάμνο ἀπὸ τριαντάφυλλα καὶ κρύφτηκε ἐκεῖ.

«1000» μέτρησε ἡ Τρέλα κι ἄρχισε νὰ ψάχνει.

Τὴν πρώτη ποὺ βρῆκε ἦταν ἡ Τεμπελιά, ἀφοῦ δὲν εἶχε κρυφτεῖ καὶ πολὺ μακριά.

Μετὰ βρῆκε τὴν Πίστη, ποὺ μίλαγε στὸν οὐρανὸ μὲ τὸ Θεὸ γιὰ θεολογία.

Ἔνιωσε τὸ «ρυθμὸ» τοῦ Πόθου καὶ τοῦ Πάθους στὸ βάθος τοῦ ἡφαιστείου κι ἀφοῦ βρῆκε τὴ Ζήλια, δὲν ἦταν καθόλου δύσκολο νὰ βρεῖ καὶ τὸ Θρίαμβο.

Βρῆκε πολὺ εὔκολα τὸ Δίλημμα, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ἀποφασίσει ποὺ νὰ κρυφτεῖ.

Σιγὰ - σιγά, τοὺς βρῆκε ὅλους ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἔρωτα.

Ἡ Τρέλα ἔψαχνε παντοῦ, πίσω ἀπὸ κάθε δένδρο, κάτω ἀπὸ κάθε πέτρα, σὲ κάθε κορφὴ βουνοῦ, μὰ τίποτα. Ὅταν ἦταν σχεδὸν ἕτοιμη νὰ τὰ παρατήσει, βρῆκε ἕνα θάμνο ἀπὸ τριαντάφυλλα κι ἄρχισε νὰ τὸν κουνάει νευρικὰ ὥσπου ἄκουσε ἕνα βογγητὸ πόνου.

Ἦταν ὁ Ἔρωτας ποὺ τ' ἀγκάθια ἀπὸ τὰ τριαντάφυλλα, τοῦ εἶχαν πληγώσει τὰ μάτια . Ἡ Τρέλα δὲν ἤξερε πῶς νὰ ἐπανορθώσει! Ἔκλαιγε, ζήταγε συγνώμη καὶ στὸ τέλος, ὑποσχέθηκε νὰ γίνει ὁ ὁδηγὸς τοῦ Ἔρωτα.

Ἔτσι ἀπὸ τότε, ὁ Ἔρωτας εἶναι πάντα τυφλὸς κι ἡ Τρέλα πάντα τὸν συνοδεύει. Καὶ ζῆσαν αὐτοὶ καλὰ καὶ ἐμεῖς καλύτερα!


 
Τα σχόλιά σας
Νιώθω την ανάγκη να απαντήσω στη Γιώτα γιατί πιστεύω δεν κατανόησε σωστά τη θέση μου στο θέμα. Σε καμμία περίπτωση Γιώτα δεν μιλάω για σχέση -συνεταιρισμό όταν μιλάω για λογική. Ίσως εκλαμβάνουμε διαφορετικά την έννοια της λογικής. Άλλωστε αναλύω πιο κάτω το πώς εννοώ την αγάπη. Με την απουσία της λογικής στον έρωτα εννοώ απλά το γεγονός ότι δεν βλέπουμε στοιχεία στον άλλο που αν δεν τον είχαμε ερωτευτεί, πιθανόν να τα απορρίπταμε. Αυτό το θεωρώ απολύτως ανθρώπινο να συμβεί χωρίς να αμφισβητώ ότι πολλοί έρωτες ωριμάζουν, γίνονται ουσιαστικοί και μετατρέπονται σε αγάπη. Δυστυχώς η περίπτωση του Αγίου Τιμόθεου με την Αγία Μαύρα δεν είναι πάντα εφικτή στη γήινη ζωή εμάς των μικρών αμαρτωλών. Συμφωνώ ότι μπορεί να γίνει πρότυπό μας αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και απαιτεί δοκιμασίες. Ευτυχείς όσοι τουλάχιστον τις περνάνε επιτυχώς.

Αναστασία Πολύδωρα, 18 Ιουνίου 2010
Ο έρωτας δεν είναι τυφλός , ο έρωτας ανοίγει τα πραγματικά μάτια , αυτά της ψυχής και έτσι οι ερωτευμένοι βλέπουν ο ένας στον άλλο στοιχεία που οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν πάνω τους . Γι αυτό κάποιοι θεωρούν ότι είναι τυφλός ο έρωτας , επειδή δεν μπορούν να αντιληφθούν τα στοιχεία εκείνα που είναι εμφανή μόνο φωτιζόμενα από τον έρωτα . Ο έρωτας αν δεν υπονομευτεί από τον εγωισμό , μετατρέπεται σε αγάπη και ανοίγει στους ανθρώπους το δρόμο για την πνευματική ανύψωση . Πολλοί δυστυχώς φοβούνται να ερωτευτούν , στερούν τον εαυτό τους από κάτι πολύτιμο .

Μαρία , 17 Ιουνίου 2010
Οι Ερωτευμένοι την Αγάπη ποθούν να φτάσουν.Μπορεί να λέμε πως "ο Θεός αγάπη εστί"αλλά λέμε και "Θείος Έρως "O Ερωτας δεν συγκρίνεται με την Αγάπη όπως δεν συγκρίνεται ένας άντρας με μια γυναίκα.Είναι και οι δυο άνθρωποι,αλλά διαφορετικοί.Πολλοί υποστηρίζουν πως ή γυναικεία φύση είναι περισσότερο της προσφοράς και της θυσίας,άλλοι πάλι θεωρούν τους άνδρες πιο "πνευματικούς"σε σχέση με τις γυναίκες που είναι περισσότερο "γήινες".Σχεδόν όλοι ακόμα και οι άνδρες παραδέχονται την γυναίκα ως περισσότερο ώριμή και άφου κάνουν αυτή την παραδοχή οι ίδιοι αυτοί άνδρες έχουν την αξίωση να υποτάσονται οι ώριμες γυναικές στο ανώριμο θελημα τους.Γνωρίζω πολλά τέτοια κλισε...,Ο έρωτας είναι τυφλός/Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα!!!κ.α πολλά.Δεν έχω πειστεί αν όλα αυτά ισχύουν,για ένα πράγμα όμως έχω πειστεί πως όταν ένα ζευγάρι δεν έχει ξεκινήσει απο τον Έρωτα -τον αληθινό-(γιατί όπως όλες οι εκκλησίες δεν είναι όλες αληθίνες όπως λέει και ο Γέφτιτς,έτσι και όλοι οι έρωτες δεν είναι αληθινοί),πολύ δύσκολα θα αγαπηθεί-αληθινά-.Είναι σαν να ξεκινήσει ένα μωρό να περπατάει δίχως πρώτα να μπουσουλήσει.Μπουσούλημα είναι ο έρωτας συναρπαστικό,θα φας τις κουτρουβάλες σου,θα φας τα μούτρα σου,μα κάποτε θα σηκωθείς να περπατήσεις.Την αίσθηση αυτή την ξεχάσαμε πια,μαθαμε να περπατάμε και όλα τα βλέπουμε λογικά.Περισσότερο ουσιαστικό απο το καρδιοχτύπι τι να ναι;Αν σταματήσει το καρδιοχτύπι έφυγε ή ζωή.Οι άνθρωποι που κατάφεραν να μετατρέψουν τον έρωτα τους σε αγάπη Αναστασία,απο αυτό το καρδιοχτύπι ξεκίνησαν ο Αγιος Τιμόθεος με την Αγια Μαυρα,η Γιαγιά με τον Γιώργη Της, δεν είναι κατά την γνώμη μου απλώς τυχεροί είναι χαριτωμένοι,είναι αληθινοί,είναι άνθρωποι του Θεού και αγαπουν τον Θεό πάνω απο τούς συζύγους και τα παιδιά τους.Επίσης λές πως ο έρωτας δεν συμπορεύευαι με την λογική και βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε.Και τι να δείς όταν εγώ είμαι χαρούμενη και φοράω τα καλά μου στην εκκλησία ή στην εκδρομή;Έλα στο σπίτι να με δείς αστόλιστη και άφτιαχτη κουρασμένη να με πονάει η μέση να έχω και πυρετό να χω να πλύνω και τα πιάτα ή στη πίεση της δουλείας μου.Αλλά αν είμαι ερωτευμένη-κοσμικά ξεκοσμικά με το που θα ακούσω το όνομά σου θα μου περάσουν όλα.Δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε την Αγάπη ούτε τον Έρωτα να συμπορεύονται με την λογική,μόνο με τον Λόγο βλέπω να συμπορεύονται.Και αν συμπορεύονται με την Λογική αυτή ή Λογική είναι ίδια με την Λογική του Αβράάμ που πήγε να θυσιάσει τον μοναχογιό του γιατί αν είναι να συμπορεύονται με την λογική του ένα και ένα κάνουν δύο,τότε μιλάμε απλώς για συνεταιρισμό.Ο συνεταιρισμός είναι και αυτός μια κάποια λύση αλλά ουσιαστική σχεση δεν είναι και ας εκκλησιάζονται οι συνέταιροι ο νους τους τους θα είναι στο κέρδος και στην αμοιβή και οχι στην αγάπη όχι στη χαρά.Η Ορθοδοξία ,η Αγάπη και ο Έρωτας -Ο Θεός τελικά- έχουν την δική τους Λογική.

Βουλγαρη Γιωτα, 16 Ιουνίου 2010
Συμφωνώ με την άποψη πως ο έρωτας είναι τρέλλα και γι αυτό συχνά είναι τυφλός. Δεν συμπορεύεται δηλαδή με τη λογική ή και την ίδια την αλήθεια μιάς και μας οδηγεί να "βλέπουμε" μόνο αυτό που θέλουμε. Με αυτή την ένοια δεν ταυτίζεται πάντα με την αγάπη. Είναι σε σχέση με αυτήν κάτι άγουρο, κάτι πρώιμο, κάτι ΄"μικρό" κια ας μοιάζει να μας εξουσιάζει ολόκληρους. Δεν θα συμφωνήσω ακριβώς λοιπόν με την άποψη της Γιώτας χωρίς να την αποκλείω όμως. Είναι τυχεροί στη ζωή τους όσοι ερωτεύτηκαν και κατάφεραν να μετατρέψουν αυτόν τον έρωτα σε αγάπη. Σε κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό απο το καρδιοχτύπι, τη λαχτάρα ή και τον πόθο (είναι σχεδόν συστατικό του έρωτα νομίζω). Ο έρωτας σε κάνει ανάλαφρο, σε απορροφά ολόκληρο, αλλά νομίζω σε κάνει εγωιστή, υπερήφανο πολλές φορές. Η αγάπη το αντίθετο. Σε μαθαίνει να μοιράζεσαι, να δίνεις, να συμπάσχεις. Σε ολοκληρώνει και σε ωριμάζει. Ο Θείος έρωτας έχει στοιχεία και απο τα δύο. Έχει τη φλόγα και το πάθος και τη δίψα της ψυχής για να πιάσει το Άπιαστο και να μοιάσει στο Άμοιαστο. Έχει το απόλυτο δόσιμο, τη θυσία. Δεν έχει όμως το στοιχείο της αυτοκαταστροφής που έχει ο κοσμικός έρωτας, δεν έχει την τρέλλα του άγνωστου, του "δεν με νοιάζει πού πάω", δεν φοβάται δεν αμφιβάλλει, αντίθετα αφήνεται να οδηγηθεί με πλήρη συνείδηση στην Αλήθεια και την πληρότητα. Δεν απορρίπτω τον έρωτα. Είναι πανέμορφο συναίσθημα, δίνει ζωή, αφυπνίζει και κυρίως σκαλίζει την καρδιά, και "μαλακώνει το χώμα" για να υποδεχθεί τη μεγάλη σπορά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ, 14 Ιουνίου 2010
Αυτό το κείμενο μου το είχε στειλεί μια γνωστή μου,η οποία κάνει μαθήματα γιόγκα τα οποία όπως μου λέει την ξεκουράζουν και συχνά μου προτείνει να αφήσω τον Εκκλησιασμό και να ασχοληθώ με αυτό το δημοφιλές σπορ.Εγω τότε την ρωτάω -Γιατί δεν με βλέπεις αρκετά χαρούμενη;Και αυτή απαντάει-Τι σχέση έχει αυτό;Είσαι αγύμναστη !!και εν συνεχεία το γνωστό αρχαίο ρητό.Γι'αυτό και έμεινα έκπληκτη όταν είδα την υπογραφή ενός Ιερέα στο κείμενο.Περιττό να σας πω, πως όπως δεν συμφώνησα να κάνω μαθήματα γιόγκα έτσι δεν συμφωνώ με την γνώστή άποψη πως ο Έρωτας είναι τυφλός.Έχει ολάνοιχτα τα μάτια και όλα τα βλέπει ,όλα τα καταλαβαίνει,είναι χαρούμενος και σε οδηγεί κατευθείαν στην αγάπη οχι μόνο του ανθρώπου που είσαι ερωτευμένος αλλά κατ'ευθείαν στην αγάπη του θεού.Σας μιλώ απο προσωπική πείρα,στα 18 μου όταν ερωτευτηκά πρώτη φορά μπορεί να μην καταφέρανα φτιάξω μια αμοιβαία σχέση διαρκείας,κατάφερα όμως να χτίσω την πίστη μου στο Θεό.Πίστεψα πως υπάρχει όντως Θεός στα αλήθεια μόνο όταν ερωτεύτηκα.Σκεφτόμουν τα δισσεκάτομύρια των ανθρώπων και το μοναδικό πρόσωπο που είχα ερωτευτεί το οποίο νοιαζόμουν σαν να επρόκειτό για κάποιο πρόσωπο συγγενικό και ακόμα περισσότερο,και ομολογούσα πως υπάρχει θεός - πλαστής των ανθρώπων και τον ευχαριστούσα για όλα τα όμορφα που ένιωθα ,για όλα τα όμορφα που έβλεπά γύρω μου.Όταν ερωτεύτηκα ένιωσα σαν με ερωτευτηκε ο ίδιος ο Θεός και μου έκανε την χάρη να μου αποκαλύψει λίγο απο το φώς Του.Όπου το λέω κανείς δεν καταλαβαίνει.Μόνο μια φορά στην τηλεόραση όπου μια γιαγιά απο την Κρήτη ερωτήθηκε αν υπάρχει Θεός και ή απάντηση της ήταν -"Υπαρχει Θεός γιατί Υπάρχει ο Γιώργης"(ο όποιος Γιώργης ήταν ο άντρας που είχε κάνει μαζί του παιδιά,για σκεφτήτε το αυτό,δεν είπε γιατί υπάρχουν τα παιδιά μας) έδωσε μια τέτοια απάντηση που με έκανε να σκεφτώ οτι επιτέλους εγώ και αυτή η γιαγιά καταλαβαινόμαστε.Δεν είναι διόλου τυφλός ο Έρωτας ,μόνο να τι συμβαίνει, τον μπερδεύουν συχνά με αρρωστημένες καταστάσεις,σαρκικότητες,μοιραία πάθη κτλ.κτλ οπως και την Αγάπη με εξαρτήσεις και εμμονές.Η τρέλα δεν συνοδεύει τον Έρωτα ,συνοδεύει μόνο τους ανέραστους ανθρώπους που δεν μπορούν να σχετιστούν ουτε με τους ανθρώπους ,ούτε φυσικά με το Θεό.

Βουλγαρη Γιωτα, 13 Ιουνίου 2010
Η τρέλα συνάντησε τον έρωτα κι εμείς είμαστε τρελοί και τυφλοί όταν ερωτευόμαστε.


Αγλαϊα, 11 Ιουνίου 2010
Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.