Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Ἡ θεωρία τῆς ζεστῆς σοκολάτας

Μερικοὶ ἀπόφοιτοι μιᾶς σχολῆς μὲ καλὲς πλέον δουλειὲς συζητοῦσαν γιὰ τὶς ζωές τους σὲ μιὰ γιορτὴ σχολικῆς ἐπανένωσης.

Ἀποφάσισαν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν παλιό τους καθηγητὴ, συνταξιοῦχο πλέον, ποὺ πάντοτε ἦταν πηγὴ ἔμπνευσης γι' αὐτούς.

Κατὰ τὴ ἐπίσκεψη ἡ συζήτηση περιστράφηκε γύρω ἀπὸ τὰ παράπονά τους γιὰ τὴ δουλειά,τὴ ζωὴ καὶ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἄλλους.

Ὁ καθηγητὴς τοὺς ἔφερε ζεστὴ σοκολάτα σὲ μία μεγάλη καράφα φέρνοντας ταυτόχρονα καὶ πολλὲς κοῦπες διαφόρων εἰδῶν καὶ ὑλικῶν, ἀκριβὲς καὶ φτηνές, ὄμορφες καὶ ἄσχημες.

Ἔπειτα τοὺς κάλεσε νὰ σερβιριστοῦν μόνοι τους.

Ὅταν ὅλοι πῆραν ἀπὸ μία κούπα ὁ καθηγητὴς τοὺς εἶπε: Πρόσεξα ὅτι ὅλοι προτιμήσατε ἀπὸ τὶς ὄμορφες καὶ ἀκριβὲς κοῦπες ἀφήνοντας πίσω γιὰ τοὺς ἄλλους τὶς ἄσχημες καὶ φτηνὲς κοῦπες.

Τὸ ὅτι εἶναι φυσικὸ γιὰ ἐσᾶς νὰ θέλετε τὸ καλύτερο γιὰ τὸν ἑαυτό σας, αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ αἰτία τῶν προβλημάτων σας.

Ἡ κούπα δὲν προσθέτει τίποτα στὴν ποιότητα τῆς σοκολάτας.

Συνήθως, εἶναι ἁπλά, πιὸ ἀκριβὴ ἐνῶ σὲ κάποιες περιπτώσεις κρύβει αὐτὸ ποὺ πίνετε.

Αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ θέλατε, ἦταν ἡ ζεστὴ σοκολάτα. Ὄχι ἡ κούπα.

Ὅμως συνειδητά, διαλέξατε τὴν πιὸ καλὴ κούπα. Καὶ πολὺ σύντομα ἀρχίσατε νὰ κοιτᾶτε καὶ νὰ τὴ συγκρίνετε μὲ τὶς κοῦπες τῶν ἄλλων...

Τώρα σκεφτεῖτε αὐτό:

Ἡ δουλειά, τὸ χρῆμα καὶ οἱ θέσεις ἐργασίας εἶναι ἡ κούπα. Εἶναι ἁπλῶς τὰ ἐργαλεῖα γιὰ νὰ κρατήσετε τὴ ζωή. Ἡ κούπα ποὺ ἔχετε, δὲν χαρακτηρίζει οὔτε ἀλλάζει τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς σας. Μερικὲς φορὲς μὲ τὸ νὰ ἐπικεντρώνεστε στὴν κούπα δὲν ἀπολαμβάνετε τὴ ζεστὴ σοκολάτα -τὴ ζωὴ- ποὺ σᾶς ἔδωσε ὁ Θεός.

Πάντα νὰ θυμάστε ὅτι:

Ὁ Θεὸς δίνει τὴ ζεστὴ σοκολάτα, δὲν διαλέγει τὴν κούπα!

Οἱ πιὸ εὐτυχισμένοι ἄνθρωποι δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ καλύτερα πράγματα ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ φτιάχνουν τὸ καλύτερο μὲ αὐτὰ ποὺ διαθέτουν.

Ζῆστε ἁπλά, ἀγαπᾶτε γενναιόδωρα, ἐνδιαφερθεῖτε γιὰ τοὺς ἄλλους εἰλικρινά, μιλᾶτε εὐγενικά!

Ἀφῆστε τὰ ὑπόλοιπα στὸ Θεό.

Καὶ θυμηθεῖτε:

Οἱ πλουσιότεροι ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν τὰ περισσότερα ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ χρειάζονται τὰ λιγότερα!


 
Τα σχόλιά σας
Ναι ,συμφωνούμε.Κατάλαβα απο την αρχή τι εννοείς.Αλλά η αδιαφορία έχει τόση ασχήμια και είναι χειρότερη και απο το μίσος,ακόμα.Είναι ένα μηδενιστικό συναίσθημα,πιστεύω,χειρότερο και απο το μίσος ακόμα.Πως να αλλάξει αυτός που αδιαφορεί; Ο Αγιος Λουκάς Κριμαίας το λέειι πολύ ωραία σε ένα γράμμα προς τον γιό του,τον Μιχαήλ.Το αντιγράφω εδώ γιατί πολύ με συγκίνησε ο λόγος του."Σε ένα απο τα γράμματα της γιαγιάς σου διάβασα λόγια που με πλήγωσαν ,οτι ο Μιχαήλ είναι μάλλον αδιάφορος,δεν δείχνει ευαισθησία.Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις όλη την φρίκη αυτής της σύντομης φράσης.Αυτό σημαίνει οτι η έλλειψη αλήθειας και το ψέμα δεν σε πληγώνει στην καρδιά,δεν σφίγγεται η καρδιά σου όταν βλέπει κάτι ανήθικο και φοβερό,δεν φλέγεται η καρδιά σου απο φλογερή αγανάκτηση να αγωνιστείς κατά της κακίας,δεν χαίρεται η καρδιά σου όταν ακούς για κάτι καλό,για κάτι όμορφο ,κάτι υψηλό.Με άλλα λόγια μήπως είσαι γεμάτος απο εγωϊσμό;"Η ματαιοδοξία είναι πολύ κοντά στον εγωϊσμό." Αυτόν τον λόγο θέλω να μοιραστώ γιατί εγω φυσικά δεν μπορώ να πω λόγο καλύτερο για την αδιαφορία απο αυτόν του Αγίου.Νομίζω,άλλωστε, πως ταιριάζει και με το θέμα της ζεστής σοκολάτας.

ΠαναΓιώτα, 4 Αυγούστου 2013
Παναγιώτα συμφωνώ με όσα γράφεις... Όταν λέω αδιαφορία για τα μικρά της ζωής εννοώ για ότι είναι φθηνό στη ζωή μας.Φθήνια είναι η ζήλια, ο φθόνος, η μνησικακία, να <<τρώγεσαι>> με τα ρούχα σου αν σου είπε κάτι ο αδελφός σου κλπ...Εννοείται ότι αδιαφορία δε σημαίνει σε καμία περίπτωση αμετανοησία για τις αδυναμίες και τα πάθη μας...

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΛΑΡΑΣ, 31 Ιουλίου 2013
Όποιος έχει ταπείνωση έχει και αγάπη ομοιάζει και εικονίζει τον Τριαδικό Θεό που τρέφει και συντηρεί τα σύμπαντα.Η γνώμη μου είναι πως η αδιαφορία θα πρέπει να είναι άγνωστη λέξη και πολύ περισσότερο βίωμα για έναν Χριστιανό.Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε με κανέναν τρόπο για τίποτα.Γιατί "ο αμήτωρ απάτωρ γίνεται αμήτωρ το πρότερον απάτωρ το δεύτερον "(Αγιος Γρηγόριος)για εμάς τους"μικρούς"και δεν αδιαφόρησε για τον πιο χαμένο απο τους χαμένους και η ψυχή του υπήρξε περίλυπος εώς θανάτου, λίγο πριν παραδοθεί στους Σταυρωτές Του. Έτσι και εμείς ενδιαφερόμαστε και για τα μικρά και για τα μεγάλα και για το σώμα και για την ψυχή και για τους ζωντανούς και για τους πεθαμένους.Και για άλλα πάρα πολλά...που μας αφορούν άμεσα ή έμμεσα Γιατί "η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστι"...Η αδιαφορία διάβασα κάπου "είναι ο ύπνος της καρδίας",μπορεί και να είναι ,αλλά εμείς δεν θέλουμε καρδιές να κοιμούνται θέλουμε ξυπνητές καρδιές να φλέγονται απο ενδιαφέρον και αγάπη,να δοξολογούν τον Θεό, να φωτίζουν τον κόσμο, και να προσεύχονται ύπερ πάντων και πασών.

ΠαναΓιώτα, 31 Ιουλίου 2013
Όταν ο άνθρωπος έχει Ταπείνωση στρέφεται προς τα Μεγάλα της ζωής,αδιαφορώντας για τα μικρά και δευτερεύοντα...Ας ζητάμε και ας αγωνιζόμαστε για τη Βασιλεία των ουρανών και όλα τ' άλλα θα μας τα προσφέρει απλόχερα ο Κύριος....

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΛΑΡΑΣ, 24 Ιουλίου 2013
Έχω επιλέξει να έχω δίπλα μου ανθρώπους ευγενικούς που σκέφτονται τον διπλανό τους.Σκέφτονται να σου αφήσουν 'ενα κοματάκι,χαράς.Πολλές φορές,βέβαια, εχω κάνει και λάθος επιλογές γιατί τα πράγματα συχνά δεν είναι όπως φαίνονται.Έχω πέσει σε ανθρώπους με αρπακτικό βλέμμα που βιάζονται να προλάβουν τα καλύτερα ή καμιά φορά και όλα. Με έκανε το κείμενο να θυμηθώ την κούπα΄του Πυθαγόρα που είχα αγοράσει στην Σάμο, κάποτε.http://www.youtube.com/watch?v=anwffwu2Upk"Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα".Το να θέλεις μια ωραία κούπα να πιείς την σοκολάτα σου δεν είναι άσχημο.Άσχημο είναι να θέλει κανείς όλη την σοκολάτα ή την περισσότερη για τον εαυτό του ή να μην θέλει να πιεί και ο διπλάνος του απο μια όμορφή κούπα,ή να συγκρίνει κανείς την κούπά του με τις κούπες των άλλων,τρέφοντας εντός του τον φθόνο, την ζήλεια,την πλεονεξία και την ματαιοδοξία. Δοξάζω τον θεό διότι έχω συναντήσει ανθρώπους τόσο χαρούμενους σε μια συγκέντρωση που όχι μόνο δεν διάλεξαν κούπα αλλά ξέχασαν ολωσδιόλου και την σοκολάτα τους .Αυτούς χαίρομαι,και ευχαριστιέμαι πιο πολύ και απο την σοκολάτα.Είναι γλυκύτεροι και πιο ζεστοί και απο την καλύτερη σοκολάτα. Όσο για εμένα παρεκτρέπομαι... είμαι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας ...όλα τα έχω κάνει και συχνά παραφέρομαι.Πολλά πάντως έχουν δει τα μάτια μου αλλά Αυτό μου φέρνει τρόμο που λέει το τραγουδάκι. Το να πέφτω δηλαδή χαμηλά,είναι οδυνηρό διότι δεν κάνω τα στραβά μάτια ούτε σ' εμένα,ούτε στους άλλους.

ΠαναΓιώτα, 10 Ιουλίου 2013
"Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν''(Ματθ.6,33).Πόσες φορές δεν έχω ζητήσει για τη ζωή μου πράγματα ασήμαντα και μικρά,έχοντας αδιαφορήσει για τα μεγάλα!Τα υποδεέστερα και τα ασήμαντα με κερδίζουν τόσο συχνά ,ώστε να ξεχνώ την ουσία και να μην απολαμβάνω τις ευλογίες που μου χαρίζει καθημερινά ο Θεός.Κύριε,κάνε με να βλέπω το έσωθεν του ποτηρίου που είναι η ζωή σου και να περιφρονώ τα περιβλήματα.

Κληρονόμου Μαρία, 9 Ιουλίου 2013
Πολύ συχνά μπαίνω κι εγώ στον πειρασμό να διαλέξω την καλύτερη κούπα και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Την καλύτερη θέση, το καλύτερο κομμάτι και το πιο μεγάλο και πάντα προβληματίζομαι εκέινη την ώρα. Ανάλογα με το πως είμαι πράττω. Και αν σε αυτά τα καθημερινά που είναι πιο εύκολα γιατί είναι οράτα και ξεκάθαρα, συχνά διαλέγω το καλυτερο για εμένα με αποτέλεσμα να μείνει εν γνώσει μου κάτι υποδεέστερο για τους άλλους τότε πόσο περισσότερη διάκριση πρέπει να έχω για τα άλλα... τα μεγάλα...

Μαρία Βαϊτση, 8 Ιουλίου 2013
Πραγματικα Υπεροχο το Κειμενο.

Χρυσανθη, 7 Ιουλίου 2013
Πολύ καλό κείμενο! Απεικονίζει καθαρά την πραγματικότητα που ζούμε. Πόσο πιο ξεκάθαρα να μας πει κανείς, ότι είστε ρηχοί και το μόνο που σας νοιάζει είναι τα εξωτερικά περιβλήματα και δεν ενδιαφέρεστε για τα εσωτερικά, τα πιο σημαντικά ή μάλλον τα μόνα σημαντικά. Ειλικρινά με ταρακούνησε πολύ η ανάγνωση του κειμένου αυτού. Εύχομαι στη ζωή μου και στη ζωή όλων μας, να μην αναλωνόμαστε ψάχνοντας για όμορφες κούπες και απλά να απολαμβάνουμε τη σοκολάτα, που ο Θεός μας χαρίζει.

Χατζηπανώρια Γ., 7 Ιουλίου 2013
Απλά άψογο. Συμπληρώνοντας προσωπικά, πολλές φορές έχω την παρόρμηση να σπάσω τις "κούπες" που αγόρασα, έφτιαξα και λατρεύω, που με εμποδίζουν όμως να απολαύσω τη σοκολάτα. Αλλά την τελευταία στιγμή τα λυπάμαι τόσο που τα ξαναβάζω στο ράφι και τα κοιτάω, και πάλι η σοκολάτα παραμένει στην καράφα, μακρινή και άνοστη για μένα.

Όλγα Κίτσου, 6 Ιουλίου 2013
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.