Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Ἀεὶ ἀνήλικοι


Τοῦ Ἀνδρέα Πετρουλάκη


Οἱ ψυχίατροι λένε ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ τὰ μεγαλώνουν ἀνώριμες, ὑπερπροστατευτικὲς μαμάδες εἶναι οἱ αὐριανοὶ ἀνώριμοι, χωρὶς μηχανισμοὺς αὐτοπροστασίας ἐνήλικοι. Οἱ μαμάδες τοὺς ἔχουν ἀπαλλάξει ἀπὸ κάθε εὐθύνη. Ἐκεῖνοι γίνονται ἄβουλοι. Οἱ μαμάδες σπεύδουν πάντα νὰ τοὺς ἀθωώσουν καὶ νὰ ρίξουν σὲ τρίτους τὸ φταίξιμο τῶν πράξεών τους- πάντα φταίει ὁ δάσκαλος καὶ τὸ κωλόπαιδο τοῦ γείτονα. Ἐκεῖνοι δὲν ἀναπτύσσουν μηχανισμοὺς ἐνοχῆς, τύψεων καὶ αὐτοκριτικῆς. Οἱ μαμάδες τοὺς τὰ προσφέρουν ὅλα ἕτοιμα. Ἐκεῖνοι δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν ἀναλογία κόπου-ἀπολαβῶν. Ὅταν σφίγγουν τὰ γάλατα καὶ ἡ πραγματικότητα τῆς ζωῆς ἀνατρέπει τὸ προστατευμένο σύστημα, μάνα καὶ παιδί, ἀπροετοίμαστοι καὶ ἐκπαιδευμένοι στὴν ἀναποτελεσματικότητα, κάθονται καὶ κλαῖνε τὴ μοίρα τους.

Τὸ μεταπολιτευτικὸ κράτος ἦταν μία νεόπλουτη, ἀνώριμη μαμὰ ποὺ μεγάλωνε κακομαθημένα παιδιά. Εἶχε καὶ ἄλλα παιδιά, ἀλλὰ οἱ μαμάδες ξεχωρίζουν αὐτὸ ποὺ δὲν τοὺς δημιουργεῖ προβλήματα, αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ τοὺς μοιάζει, ποὺ θὰ τὶς δικαιώσει καὶ θὰ τὶς ἀναπαραγάγει. Ἡ μαμὰ πλούτιζε μὲ δάνεια καὶ κομπίνες καὶ δίδασκε στὸν κανακάρη της νὰ κάνει τὸ ἴδιο. Τοῦ ἐξασφάλιζε καλοπληρωμένη δουλειὰ ἀνώτερη τῶν προσόντων του, μὲ πολλὰ προνόμια καὶ λίγες ὑποχρεώσεις, τὴν ὁποία ἴσως στεροῦσε ἀπὸ ἄλλον ἰκανότερο. Παράλληλα τοῦ δίδασκε τὴν ἀντίληψη «ὅ,τι μᾶς ἀρνοῦνται μᾶς τὸ κλέβουν, ὅ,τι μᾶς προσφέρουν μᾶς τὸ χρωστοῦσαν».

Ἔτσι τὸ παιδὶ ἀπαιτοῦσε ὅλο καὶ περισσότερα. Καὶ ἡ ἴδια ἔτσι εἶχε μεγαλώσει. Ἦταν ἕνα σύστημα στὸ ὁποῖο δὲν κατέβαλλε κανεὶς τὸ κόστος. Ἕνα σύστημα ποὺ δὲν ἐπέτρεπε νὰ ἀναπτυχθεῖ ὁ μηχανισμὸς τῶν ἐνοχῶν.

Ὅταν ὁ κανακάρης της πάρκαρε παράνομα τοῦ ἔσβηνε τὴν κλήση. Ὅταν ἔχτιζε αὐθαίρετο τοῦ τὸ νομιμοποιοῦσε. Ὅταν ἔκλεβε τὴν ἐφορία τὸν καλοῦσε γιὰ συμβιβασμὸ καὶ περαίωση. Ὅταν ἔχτιζε καὶ κατανάλωνε πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις του τοῦ ἔδινε διακοποδάνεια. Διότι καὶ ἡ ἴδια ἦταν ἀνειλικρινής, ἀμελής, ἀμετροεπὴς καὶ διεφθαρμένη. Ἡ ἁρμονία πράξεων-συνεπειῶν, ἔργου-ἀποτελέσματος, προσπάθειας-ἀνταμοιβῆς, παρανομίας-κολασμοῦ ἦσαν οὐσιώδη ἐν ἀνεπαρκείᾳ.

Ὁ κ. Κουσελᾶς, κοτζὰμ ὑπουργός, πιστεύει ὅτι ζεῖ σὲ ἕνα πολιτικὸ σύστημα στὸ ὁποῖο τοῦ ἐπιτρέπεται μέσα σὲ αἴθουσα τῆς Βουλῆς, μὲ καρφωμένα τὰ μάτια τοῦ Πανελλήνιου πάνω του νὰ πεῖ ὅ,τι τοῦ καπνίσει γιὰ ἕνα θεμελιῶδες πρόβλημα τῆς χώρας, νὰ ἀναστατώσει τὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ τὴν κοινὴ γνώμη, καὶ τὴν ἄλλη μέρα νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι κακὰ ἀκούσαμε. Καὶ ὅλα αὐτά, ὡς συνήθως, χωρὶς νὰ καταβάλει κανένα κόστος.

Γιατί ἀποροῦμε λοιπὸν γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ κρατοῦν αἰχμάλωτους τοὺς καθηγητές τους προκειμένου νὰ γλυτώσουν τὴν ἐξεταστική τους; Ποιὸς τοὺς δίδαξε ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν κοινωνία πρέπει νὰ σηκώνουμε τὸ βάρος τῶν ἐπιλογῶν μας καὶ ἄρα καὶ ἐκεῖνα ὀφείλουν νὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες τῆς ἀπόφασής τους νὰ κάνουν κατάληψη; Τὰ παιδιὰ εἶναι καλομαθημένα ἀπὸ τὰ κυρίαρχα πρότυπα τῆς ἀτιμωρησίας, τῆς εὐκολίας καὶ τῆς λήθης. Ἐνηλικιώνονται σὲ μιὰ κοινωνία γερασμένων ἀνεύθυνων ἀνηλίκων. Ποιὸς εἶναι ὁ ἔνοχος ἐδῶ; Καὶ πῶς θὰ τὸν βρεῖς σὲ περιβάλλον ποὺ ἀμβλύνει τὸ αἴσθημα τῆς ἀτομικῆς ἐνοχῆς;


Πηγή: protagon.gr
 
Τα σχόλιά σας
Εγω στην περίπτωση μας,δεν καταλαβαίνω ποια είναι η μάνα.Αν υποψιαστώ πως ή μάνα είναι ο τζέφρυ,ο μπένι και το κακό συναπάντημα ή αλλιώς η κυβέρνηση ,θα πεθάνω.Λέφτα προεκλογικά υπήρχαν,αλλά μετουσιώθηκαν σε χρέος,μνημόνια τρόϊκα,μεσοπρόθεσμο και ένα κάρο απίθανες λέξεις που θα ήθελα να ξέρω ποιος σκαρφίστικε. Η Ελλάδα δεν είναι αυτοί οι ανεκδιήγητοι,απίθανοί τύποι....που μας παρακαλούσαν να τους παρακαλέσουμε για κανένα ρουσφετάκι,και που τόσα χρόνια αντί να οργανώσουν το κράτος το αποδιοργανώνουν εως ότου το καταλύσουν.Η Ελλάδα είμαστε οι Έλληνες ,που αγαπούν/ προσκυνούν το χώμα που πατούν,και την γλώσσα τους.Τον Θεό και το Φως Του.Και επειδή οι ΈΛΛΗΝΕΣ αγαπούν την ησυχία τους...συνήθως αποφεύγουν να ασχοληθούν στην ΟΥΣΙΑ ή δεν ανακατεύονται με την πολιτική,γιατί είναι πολύ σοβαροί για να δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα και να τους χτυπουν το χέρι στο τραπέζι...κάποιοι.Προτιμούν την ήσυχη ή ησυχαστική ζωή.Και σωστά λένε ...πως όποιος /όποιον ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες.Όλοι ξέρουμε πόσα πράγματα σημαίνει αυτό.Δίκοπη ζωή... http://www.youtube.com/watch?v=yQMwM7rROM4

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 22 Οκτωβρίου 2011
Σήμερα στο σχολείο είχαμε ένα περιστατικό που ταιριάζει γάντι στη συζήτησή μας. Δύο μαθητές στο Λυκείου έκαναν ένα σοβαρό λάθος, που θα μπορούσε να έχει νομικές συνέπειες και κυρώσεις. Και οι 2 συνυπεύθυνοι στον ίδιο βαθμό. Το ένα παιδί αμέσως παραδέχτηκε το λάθος του και αμέσως πρότεινε για τον εαυτό του και την τιμωρία του. Το άλλο παιδί προσπαθούσε να αποδείξει με δικαιολογίες, ότι δεν είχε άλλη επιλογή, ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό αυτό που έκανε. Και τα 2 παιδιά τιμωρήθηκαν πρώτο δέχθηκε την τιμωρία αδιαμαρτύρητα, χωρίς να νευριάσει και χωρίς να κρατήσει μούτρα απέναντι στο διευθυντή και στους καθηγητές, ενώ είχε και μια συστολή όταν του εξηγούσαμε τι ακριβώς ήταν αυτό που έκανε και τι σοβαρές συνέπειες θα μπορούσε να έχει. Ο δεύτερος μαθητής μάλλον κατάλαβε το λάθος του, αλλά διαφωνούσε με την άποψη ότι η αλήθεια είναι ο πιο σωστός δρόμος στη ζωή, και ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριζε πως αν μπορούμε να εξαπατήσουμε για να έχουμε ένα κέρδος δεν πειράζει, μπορούμε να λέμε και να πράττουμε με ψεύδος. Και ερχόμαστε στους γονείς τους. Η μητέρα του πρώτου παιδιού μια πολύ αξιοπρεπής κυρία, αμέσως συμφώνησε να τιμωρηθεί το παιδί της και το σχολείο να κάνει αυτό που νομίζει. Οι γονείς του δεύτερου παιδιού, αδιάφοροι, τους καλεί το σχολείο επανειλημμένως και δεν εμφανίζονται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως μεγαλώσεις το παιδί σου, έτσι αυτό θα πράξει. Το ίδιο και η Ελλάδα. Έχει τα παιδιά που η ίδια ανέθρεψε και μεγάλωσε. Τα παιδιά όμως αυτά κάνουν ζημιές. Τις οποίες καλούνται να πληρώσουν και τα ίδια, αφού είναι πια ενήλικά, αλλά και η ίδια η μάνα.

Mαρία Βαϊτση, 20 Οκτωβρίου 2011
Όντως ,Λέξεις Πατέρας και Μητέρα, είναι Ιερές και γενικά αυτό που Λέω εγώ Οικογένεια.Κανείς ,δεν είναι Αναμάρτητος ,Μόνο ο Θεός ας Μαθαίνουμε από τα Λάθη μας Τουλάχιστον ,Αυτό είναι το πιο Βασικό, για να Διορθωνόμαστε, Πραγματικά Αυτό ,Έχει Σημασία η Πραγματική Αλλαγή.

Κυριακή Καραμολέγκου. (Πιο Φιλικά Κική)., 17 Οκτωβρίου 2011
Η λέξη μητέρα και η λέξη πατέρας είναι λέξεις ιερές.Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου....λέει η 5η εντολή.Και φαντάζομαι και τους γονείς των άλλων.Η μητέρα κάποιου,ο,τι κι αν είναι, φέρει μια ιδιότητα που έχει τέτοια βαρύτητα που κανείς μας δεν θα έπρεπε να παραγνωρίζει.Πατέρα ονομάζουμε τον ίδιο τον Θεό κατ'εντολή Του,και μητέρα μας την Παναγία.Ελπίζω να μη φτάσω ποτέ στο σημείο να συγκρίνω ακόμα και την πιο ανώριμη και ανάξια μητέρα(και γνωρίζω τέτοιες) με όλους όσοι ...ο θεός να τους κάνει ανθρώπους ,έφεραν την Ελλάδα και τους Έλληνές σε αυτό το σημείο,που βρισκόμαστε σήμερα.Αυτοί δεν κλαίνε κανενός την μοίρα...νομίζουν οτι είναι εξασφαλισμένοι και δεν έχουν ίχνος συναίσθησης.Δεν χρειαζόμαστε κανένα σύστημα που να επιτρέπει να αναπτυχθεί ο μηχανισμός των ενοχών.Έχουμε αρκετούς προβληματικούς-συμπλεγματικούς, γύρω μας .Φτάνουν.Φιλοτιμία χρειαζόμαστε,αυτογνωσία,συναίσθηση,θάρρος,ελπίδα,προσευχή,δύναμη,διαφάνεια,παιδεία.Υπάρχουν Έλληνες που δεν φέρουν καμία ή φέρουν ελάχιστη ευθύνη για το κατάντημα της χώρας και δεν θα τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι επειδή έτσι ...βολεύει το σύστημα.

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 16 Οκτωβρίου 2011
Τα Πράγματα Όμως Πρέπει να Αλλάξουνε δεν Μπορεί σε μία Κοινωνία του 21 Αιώνα να Μένουμε Εκεί Πρέπει να Κοιτάμε την Ουσία , το Περιεχόμενο του Θέματος όχι τον Τίτλο.Καλή Εβδομάδα.

Κυριακή Καραμολέγκου. (Πιο Φιλικά Κική)., 16 Οκτωβρίου 2011
Δεν καταλαβαίνω τις αντιδράσεις σας, μήπως δέν είναι ἐτσι; Καθώς διάβαζα το κείμενο μου ήρθε στο νού ένα μικρό video που προτάθηκε για το καλύτερο πρίν απο μερικά χρόνια, διότι ήταν πραγματικά βγαλμένο απο την ζωή μας. Έδειχνε μικρούς πιτσιρικάδες που ακολουθούσαν τους γονείς τους και ότι έκαναν οι μεγάλοι αυτά σαν σφουγγάρια – μιμητές – καρμπόν έκαναν ακριβώς τα ίδια. Η επόμενη σκέψη ήταν οτι παρουσιάζει την σημερινή κοινωνία μας. Δυστυχώς έτσι είναι. Και στο τέλος το αναφέρει. Κι όπως θα έλεγαν οι μεγαλύτεροι μας : ο κ.Κουσελάς – μα και κάθε κ.Κουσελάς, μήπως πληρώνει για όσα λέει; Ο κάθε γονιός που δεν αγαπάει το παιδί του έχει ένα δαιμόνιο μέσα του όπου πάντα βρήσκει την κατάληλη λύση ώστε να μην φταίει ο κανακάρης και πάντα να έχει δίκιο, μην τυχόν και στεναχωρεθεί! Μεγαλώνοντας και ο ίδιος το ίδιο θα κάνει στα παιδιά του. Ανήμπορα, άβουλα, κακομαθημένα και παλιόπαιδα που πάντα θα ψάχνουν με τον οποιονδήποτε τρόπο το δίκιο τους κι ας μην το έχουν. Ψυχές χωρίς φτερά... γιατί το παιδί μαθαίνει τις καταστάσεις που ζεί.
http://www.agiazoni.gr/article.php?id=00371902964406457296

Λιλιοπούλου Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2011
Πραγματικά τι Πράγματα είναι Αυτά!!!!!

Βιολέτα., 14 Οκτωβρίου 2011
Μη τρελαθούμε!!!!!

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 13 Οκτωβρίου 2011
Η Άποψή μαςBookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.