Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Οι Δραστηριότητές της


Μέρος Α΄
 

1. Λατρευτική Ζωή.Τελοῦνται ὅλες οἱ Θ. Λειτουργίες ποὺ διαλαμβάνονται στὸ πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Καθημερινὰ τελοῦνται οἱ ἀκολουθίες τοῦ ὄρθρου καἰ τοῦ ἑσπερινοῦ, ἐνῶ τρεῖς φορές τὴν ἑβδομάδα τελεῖται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου γιὰ τοὺς νέους.

Ἐπίσης σὲ ἐπιλεγμένες ἑορτές τελοῦνται βραδινές Θ. Λειτουργίες μέχρι τὴν πρώτη πρωινὴ ὥρα.


 

2. Ποιμαντική Ζωή.


Καὶ οἱ τέσσερις ἱερεῖς τοῦ ναοῦ ὑπηρετοῦν τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.

Δίνεται προσοχή στὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν γιαυτὸ καὶ ὁ ναὸς εἶναι ἀνοικτὸς περί τὶς δεκατέσσερις ὧρες ἡμερησίως.

Γίνεται ἑβδομαδιαῖο ἑσπερινό κήρυγμα μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ π. Ἀνθίμου Ἠλιοπούλου.

Ἐπίσης γίνεται ἑβδομαδιαία συνάντηση ἀνάλυσης καὶ μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μὲ τήν εὐθύνη τοῦ π. Ἐμμανουήλ Νιράκη.

Ἀκόμη γίνονται βραδινὲς συνάξεις νέων, ἐπιστημόνων καὶ ἐργαζομένων, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ π. Ἀνθίμου Ἠλιοπούλου.

Ὡσαύτως μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ ἰδίου κληρικοῦ, κάθε Κυριακή μετά τὴν Θ. Λειτουργία, γίνεται συνάντηση νέων, ἐγγάμων καὶ ἀγάμων, αὐτό πού συνηθίζουμε νὰ λέμε Σχολὴ Γονέων.


 

3. Ἄλλες ἰδιαίτερες δραστηριότητες.


Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο ἔχει τὴν εὐθύνη διαχείρισης τριῶν κληροδοτημάτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν συσταθεῖ γιὰ τὴν ὑποστήριξη εἰδικῶν περιπτώσεων, ὅπως τὴν ὑποβοήθηση πτωχῶν κοριτσιῶν γιὰ τὸν γάμο τους, ὑποστήριξη ἀπόρων ἐνοριτῶν μας κ.λ.π.

Προβαίνουμε κάθε δύο μῆνες στήν ἔκδοση καλαίσθητου καὶ πολυσέλιδου περιοδικοῦ. Τὸ ὅλο ἐγχείρημα πραγματώνεται ἀπό νέους ἐθελοντὲς τῆς ἐνορίας μας.

Ἀκόμη, πάλι μὲ τὴν ἀρωγὴ καὶ ἐπιμέλεια νέων ἐθελοντῶν λειτουργοῦμε ἱστοσελίδα στὸ διαδίκτυο ὑπὸ τὴν διεύθυνση
www.agiazoni.gr


____________________________________


Μέρος Β΄


 


Τὸ Ἔργο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
( Ὑπεύθυνος π. Ἐμμανουήλ Νιράκης)Τὸ Ε.Φ.Τ. τοῦ I. Ν Ἁγ. Ζώνης ἐπιτελεῖ τὸ ἀκόλουθο ἔργο:

1. Κάθε μέρα ἀπὸ Δευτέρα ἕως Σάββατο τὸ Κ.Ε.Α. ποὺ στεγάζεται στὸ ὑπόγειο τοῦ Ναοῦ μας προσφέρει σὲ ἡμεδαποὺς καὶ ἀλλοδαποὺς ἐνορίτες μας περίπου 110 μερίδες φαγητοῦ, τὸ ὁποῖο προετοιμάζεται καὶ παρασκευάζεται καθημερινὰ ἀπὸ ἐθελοντὲς ἐνορίτες μας. Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 35.832,53 εὐρώ.

2. Κάθε μήνα τὸ Ε.Φ.Τ. παρέχει μὲ τὴ μορφὴ σταθεροῦ μηνιαίου βοηθήματος σὲ περίπου ἑβδομήντα πολύτεκνες οἰκογένειες καὶ ὄχι μόνο, χρηματικὸ βοήθημα ποὺ κυμαίνεται ἀπὸ 30,00 ἕως 50,00 εὐρώ. Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 25.547,31 εὐρώ.

3. Προσφέρομε ἐντελῶς δωρεὰν τὴ δυνατότητα σὲ ἐμπερίστατους ἐνορίτες μας νὰ ἐπισκέπτονται καὶ νὰ πραγματοποιοῦν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἐξετάσεις ἢ θεραπεῖες σὲ Καρδιολόγο, Παθολόγο, Μικροβιολόγο, Παιδίατρο καὶ Ὀδοντίατρο. Ἐπίσης προσφέρομε ἐντελῶς δωρεὰν ὅσα φάρμακα συνταγογραφοῦν οἱ ὡς ἄνω εἰδικότητες ἰατρῶν ἀπὸ φαρμακεῖο τῆς ἐνορίας μας ποὺ βρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Νάξου. Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 6.500,00 εὐρώ.

4. Μὲ τὸ πρόγραμμα ΄΄κατ΄ οἶκον΄΄ βοήθεια παρέχουμε τὴ δυνατότητα σὲ κατάκοιτους καὶ ἐγκαταλελειμένους συνανθρώπους μας νὰ ἔχουν ὅλα ὅσα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ μιὰ ἀξιοπρεπῆ ζωή. Ὁμάδες κυριῶν ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα -- δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα - ἐπισκέπτονται στὸ σπίτι τοὺς ὡς ἄνω συνανθρώπους μας προσφέροντας ἀπλόχερα ἀγάπη, φροντὶδα, παρέα καὶ ζεστασιά, Στὸ ἔργο τους συμπεριλαμβάνεται ἡ καθαριότητα, τὸ μαγείρεμα, ἡ ἀγορὰ ἀγαθῶν ἢ φαρμάκων ἀκόμα καὶ ἡ μεταφορὰ σὲ νοσοκομεῖο ἂν αὐτὸ κρίνεται ἀπαραίτητο. Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 2.000,00 εὐρώ.

5. Στὴν ἀρχὴ κάθε σχολικῆς χρονιᾶς παρέχουμε σὲ παιδιὰ ἀπόρων καὶ πολύτεκνων οἰκογενειῶν ὅλα τὰ ἀπαραίτητα σχολικὰ εἴδη [ τσάντες, κασετίνες, τετράδια, ξενόγλωσσα βιβλία κ.ἄ ] Ἡ δαπάνη ἀνέρχεται σὲ 3.200,00 εὐρώ.
____________________________________


Μέρος Γ΄

 


Τὸ ἔργο τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας
( Ὑπεύθυνος π. Χαράλαμπος Στάμος )


Ἡ ἐνοριακὴ νεανικὴ ἑστία τοῦ Ι.Ν. Ἁγίας Ζώνης Πατησίων ἱδρύθηκε τὸ 1995. Ἀπὸ τότε λειτουργεῖ ἀνελλιπῶς προσφέροντας πολύτιμες ὑπηρεσίες στοὺς νέους καὶ τὶς νέες τὶς ἐνορίας μας. Λειτουργοῦν ὅλες οἱ βαθμίδες τῶν κατηχητικῶν σχολείων, μὲ δύο τμήματα ἀνὰ βαθμίδα. Τὸ κατηχητικὸ τῶν ἀγοριῶν στεγάζεται στὴν ὁδὸ Λέλας Καραγιάννη 55 καὶ τῶν κοριτσιῶν στὸ ναό μας. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὸ κατηχτικὸ ἔτος 2008-2009 παρακολούθησαν τὰ μαθήματα σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμὸ 196 κορίτσια καὶ ἀγόρια ἀπὸ 10 ἕως 18 ἐτῶν. Οἱ κατηχητὲς καὶ οἱ κατηχήτριες, συνολικὰ 9 ἄτομα, εἶναι ὅλοι ἀξιόλογοι - μορφωμένοι καὶ ἔχουν ὅλοι τὴν εἰδικὴ ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 

Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κύπρου καὶ πόρου στεγάζεται τὸ κέντρο νεότητος τῆς ἐνορίας μας. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα ἰσόγειο διαμέρισμα. Στὸ κέντρο νεότητος στεγάζεται τὸ κατηχητικὸ σχολεῖο τῶν ἀγοριῶν.

Ἐπίσης ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ δανειστικὴ βιβλιοθήκη καθ΄ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ χρόνου. Ὁ φιλόξενος καὶ ζεστὸς χῶρος τοῦ κέντρου νεότητος παραμένει ἀνοιχτὸς κάθε Τετάρτη, Παρασκευὴ καὶ Σαββατοκύριακο ἀπὸ τὶς 17:00 ἕως τὶς 21:30. Κάθε χρόνο προγραμματίζουμε καὶ διοργανώνουμε ἐκπαιδευτικές, θρησκευτικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδρομὲς γιὰ τὰ παιδιά μας. Ἐπισκεπτόμαστε ἱερὲς μονές, μουσεῖα, ἀρχαιολογικοὺς χώρους καὶ ἀθλητικὲς ἐγκαταστάσεις γιὰ τὴν ψυχαγωγία τῶν παιδιῶν μας. Ἐπίσης διοργανώνουμε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου καὶ μπάσκετ μὲ τὴ συμμετοχὴ πάρα πολλῶν παιδιῶν.

Βασικός μας στόχος εἶναι ἡ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν μας στὴ μυστηριακὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας μας.Γι΄ αὐτὸ δίνουμε ἔμφαση στὸ μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολόγησης καὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τὰ παδιὰ μας ἐξομολογοῦνται συχνὰ καὶ συμμετέχουν στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας μὲ τακτικοὺς ἐκκλησιασμούς.

Ἀκόμα προσπαθοῦμε νὰ μεταδώσουμε στὰ παιδιά μας τὸ αἴσθημα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης. Γι αὐτό, μὲ δική μας προτροπὴ, συμμετέχουν στὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης συγκεντρώνοντας χρήματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα τους, στὴ διανομὴ τοῦ δέματος τῆς ἀγάπης καὶ συγκέντρωση χρημάτων τὴν Κυριακὴ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἐξωτερικὴ ἱεραποστολή. Ὅλες οἱ παραπάνω δραστηριότητες χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὰ ἔσοδα τῆς Ε.Ν.Ε, ποὺ γιὰ τὸ ἔτος 2008 ἀνῆλθαν σὲ 4.427,73 εὐρώ, ἐνῶ οἱ δαπάνες ἀνῆλθαν σὲ 2.494,24 εὐρώ.


____________________________________
 


Μέρος Δ΄

 


Κληροδοτήματα-Προσκλήσεις
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ»
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΑΡΙΘ. 70Α , Τ.Κ. 11361
ΤΗΛ. 210 8674250
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ»
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων, υπό την ιδιότητά του ως Διοικητού και Διαχειριστού του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ», δυνάμει της από 28-6-1976 διαθήκης του αείμνηστου φιλάνθρωπου ενορίτη μας Σταύρου Απ. Γεωργιάδη, σε συνδυασμό με τα άρθρο 2 του οργανισμού του Κληροδοτήματος (Π. Δ/γμα της 11ης-10-1994 ΦΕΚ 804 Β΄), από τα κατ' έτος εισπραττόμενα εισοδήματα της κοινωφελούς περιουσίας του εν λόγω ιδρύματος, διαθέτει ποσοστό 75% για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω γάμου, κάθε έτος, σε δύο (2) νεάνιδες, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α)
Να έχουν ηλικία, από τη μικρότερη που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη σύναψη εγκύρου γάμου, μέχρι και 45 ετών.

β)
Να είναι αμέμπτου ηθικής.

γ)
Να είναι οικονομικά αδύνατες.

δ)
Να έχουν παντρευτεί (για πρώτη φορά) στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος απονομής της οικονομικής ενίσχυσης.

ε)
Να κατοικούν στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων, για τουλάχιστον δύο έτη πριν την κατάρτιση του πίνακα προς οικονομική ενίσχυση υποψηφίων και

στ)
Να είναι ορφανές τουλάχιστον του ενός γονέα.


ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος
 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ


Οι νεάνιδες που επιθυμούν και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω γάμου, από το «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, για το έτος 2010 (και έχουν τελέσει τον γάμο τους κατά το προηγούμενο έτος 2009), να υποβάλουν στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 12ην μεσημβρινήν της 31ης Μαρτίου 2010, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.
Πιστοποιητικό ενός των εφημερίων του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης ότι είναι αμέμπτου ηθικής.

2.
Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

3.
Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γάμου.

4.
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των γονέων τους ή ενός εξ αυτών.

5.
Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι οικονομικά αδύνατες.

6.
Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κατοικούν στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης για δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων για οικονομική ενίσχυση.

Η επιλογή των νεανίδων προς χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω γάμου, θα γίνει στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων την 23η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, περί ώραν 12ην μεσημβρινήν και ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, αποτελουμένης από τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πληροφορίες στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγ. Ζώνης Πατησίων, από τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Ηλιόπουλο και λοιπά μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010

 

 
____________________________________


 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ»
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΑΡΙΘ. 70Α , Τ.Κ. 11361
ΤΗΛ. 210 8674250
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ»
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων, υπό την ιδιότητά του ως Διοικητού και Διαχειριστού του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ», δυνάμει της από 3-10-1954 μυστικής διαθήκης του αείμνηστου φιλάνθρωπου ενορίτη μας Γεωργίου Ι. Αναστασόπουλου, σε συνδυασμό με τα άρθρο 3 και 12 του οργανισμού του Κληροδοτήματος (Β.Δ/γμα της 11/27-11-1959 ΦΕΚ 260/Α'), από τα κατ' έτος εισπραττόμενα εισοδήματα της κοινωφελούς περιουσίας του εν λόγω ιδρύματος, διαθέτει ποσοστό 90% των ακαθαρίστων εσόδων του, μετά την αφαίρεση των τυχόν εξόδων και βαρών, για την προίκιση κατ' έτος πέντε (5) νεανίδων που θα έλθουν εις πρώτον γάμον και που συγκεντρώνουν τα κάτωθι προσόντα:

α) Να κατοικούν στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων, για τρία (3) τουλάχιστον έτη πριν την κατάρτιση του πίνακα των προς προίκιση υποψηφίων.

β) Να είναι αμέμπτου ηθικής.

γ) Να έρχονται εις πρώτου γάμου κοινωνίαν

δ) Να είναι άπορες

ε)
Να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών

στ) Να είναι ορφανές αμφοτέρων των γονέων ή του ενός τούτων ή και εν ελλείψει τούτων, μη ορφανές αλλά πάντως να συγκεντρώνουν τα πιο πάνω υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε προσόντα.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος


ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ


Οι νεάνιδες που επιθυμούν και συγκεντρώνουν τα ως άνω προσόντα για την προίκισή τους λόγω επερχόμενου γάμου, από το «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ» για το έτος 2010, να υποβάλουν στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 12ην μεσημβρινήν της 31ης Μαρτίου 2010, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.
Πιστοποιητικό ενός των εφημερίων του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης ότι είναι αμέμπτου ηθικής.

2.
Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

3.
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των γονέων τους ή ενός εξ αυτών.

4.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.
Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι άπορες.

6.
Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κατοικούν στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης για τρία (3) τουλάχιστον έτη πριν την κατάρτιση του πίνακα των προς προίκιση υποψηφίων.

Η επιλογή των νεανίδων προς προίκιση λόγω επερχόμενου γάμου, θα γίνει στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων την 23η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, περί ώραν 14.00 μ.μ. και ενώπιον των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου υπό την εποπτείαν του Προϊσταμένου των ενταύθα Πρωτοδικών.

Πληροφορίες στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγ. Ζώνης Πατησίων, από τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Ηλιόπουλο και λοιπά μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 

Οι εκδόσεις μας

Φυλλάδιο 52
(PDF)

Φυλλάδιο 51 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 2017
(PDF)

Φυλλάδιο 50
(PDF)

Φυλλάδιο 49
(PDF)

Φυλλάδιο 48
(PDF)

Φυλλάδιο 47 ΠΑΣΧΑ 2017
(PDF)

Φυλλάδιο 46
(PDF)

Φυλλάδιο 45
(PDF)

Φυλλάδιο 44
(PDF)

Φυλλάδιο 43
(PDF)

Φυλλάδιο 42
(PDF)

Φυλλάδιο 41
(PDF)

Φυλλάδιο 40
(PDF)

Φυλλάδιο 39
(PDF)

Φυλλάδιο 38
(PDF)

Φυλλάδιο 37
(PDF)

Φυλλάδιο 36
(PDF)

Φυλλάδιο 35
(PDF)

Φυλλάδιο 34
(PDF)

Φυλλάδιο 33
(PDF)

Φυλλάδιο 32 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017
(PDF)

Φυλλάδιο 31 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016
(PDF)

Φυλλάδιο 30
(PDF)

Φυλλάδιο 29
(PDF)

Φυλλάδιο 28
(PDF)

Φυλλάδιο 27
(PDF)

Φυλλάδιο 26
(PDF)

Φυλλάδιο 25
(PDF)

Φυλλάδιο 24
(PDF)

Φυλλάδιο 23
(PDF)

Φυλλάδιο 22
(PDF)

Φυλλάδιο 21
(PDF)

Φυλλάδιο 20
(PDF)

Φυλλάδιο 19
(PDF)

Φυλλάδιο 18
(PDF)

Φυλλάδιο 17
(PDF)

Φυλλάδιο 16
(PDF)

Φυλλάδιο 15
(PDF)

Φυλλάδιο 14
(PDF)

Φυλλάδιο 13
(PDF)

Φυλλάδιο 12
(PDF)

Φυλλάδιο 11 ΠΑΣΧΑ 2016
(PDF)

Φυλλάδιο 10
(PDF)

Φυλλάδιο 9
(PDF)

Φυλλάδιο 8
(PDF)

Φυλλάδιο 7
(PDF)

Φυλλάδιο 6
(PDF)

Φυλλάδιο 5
(PDF)

Φυλλάδιο 4
(PDF)

Φυλλάδιο 3
(PDF)

Φυλλάδιο 2
(PDF)

Φυλλάδιο 1
(PDF)

Τεύχος 33 ΠΑΣΧΑ 2014
(PDF)

Τεύχος 32 ΠΑΣΧΑ 2013
(PDF)

Τεύχος 31
(PDF)

Τεύχος 30
(PDF)

Τεύχος 29 ΠΑΣΧΑ 2012
(PDF)

Τεύχος 28
(PDF)

Τεύχος 27 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011
(PDF)

Τεύχος 26
(PDF)

Τεύχος 25
(PDF)

Τεύχος 24
(PDF)

Τεύχος 23 ΠΑΣΧΑ 2011
(PDF)

Τεύχος 22
(PDF)

Τεύχος 21 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010
(PDF)

Τεύχος 20
(PDF)

Τεύχος 19
(PDF)

Τεύχος 18
(PDF)

Τεύχος 17 ΠΑΣΧΑ 2010
(PDF)

Τεύχος 16 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009
(PDF)

Τεύχος 15
(PDF)

Τεύχος 14
(PDF)

Tεύχος 13 ΠΑΣΧΑ 2009
(PDF)

Τεύχος 12
(PDF)

Τεύχος 11
(PDF)

Τεύχος 10 ΠΑΣΧΑ 2008
(PDF)

Τεύχος 9
(PDF)

Τεύχος 8 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2007
(PDF)

Τεύχος 7
(PDF)

Τεύχος 6
(PDF)

Τεύχος 5
(PDF)

Τεύχος 3
(PDF)

Τεύχος 4
(PDF)

Τεύχος 2
(PDF)

Τεύχος 1
(PDF)