Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Paraklesis, Small Supplicatory Canon to Theotokos
 Paraklesis, Small Supplicatory Canon to Theotokos

THE CANON (Tone 8)
Ode 1
Traversing the water as on dry land, and there-by escaping from the toils of Egypt’s
land, the Israelites cried aloud. Proclaiming unto our God and redeemer, let us now
sing.
Most holy Theotokos, save us!
By many temptations am I distressed. In search of salvation unto thee have I taken
flight. O Mother of the Word and ever Virgin, from all ordeals and afflictions deliver me.
Most holy Theotokos, save us!
Attacks of the passions disquiet me; my soul to repletion has been filled with
despondency. Be still then, O Maiden, with thy calmness of thine own Son and thy
God, O All-blameless One.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
To God and the Savior thou gavest birth. I beg thee, O Virgin, from afflictions deliver
me. For now unto thee I flee for refuge, bringing to thee both my soul and my
reasoning.
Both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
Diseased is my body and my soul. Do thou make me worthy of divine guidance and thy
care, O thou who alone art God’s Mother, for thou art good, and the Birth-giver of the
Good.
6

Ode 3
Of the vault of the heavens art thou, O Lord, fashioner. So, too, of the Church art Thou
Founder. Do Thou establish me in unfeigned love for Thee, Who art the Height of
things sought for, and staff of the faithful, O Thou only Friend of man.
Most holy Theotokos, save us!
I have thee as the shelter and the defense of my life. Thee, the Theotokos and Virgin,
pilot and govern me into thy sheltered port, for thou art the author of good things and
staff of the faithful, O thou only lauded one.
Most holy Theotokos, save us!
I beseech thee, O Virgin, do thou dispel far from me all of the distress of despair and
turbulence in my soul, for thou, O Bride of God, hast given birth to the Lord Christ, Who
is the Prince of Peace, O thou only All-blameless one.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Since thou brought forth Him Who is our benefactor and cause of good from the wealth
of thy loving kindness, do thou pour forth on all for thou canst do all things, being one
mighty in power, for thou gavest birth to Christ. Blessed of God art thou.
Both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
With most grievous diseases and with corrupt passions, too I am put to trial, O Virgin.
Come thou unto my aid, for I know thee to be an inexhaustible treasure of unfailing
healing, O thou, the All-blameless one.
HYMNS AFTER THE THIRD ODE (Tone 8)
Preserve and save, O Theotokos, thy servants from every danger. After God, do all of
us from refuge free unto thee; a firm rampart art thou and our protection.
In thy good-will, look thou on me, O all-hymned Theotokos, and do thou behold my
body’s grievous infirmity, and heal thou the cause of my soul’s sorrow.
THE IMPETRATORY EKTENIA
Censing the Icon of the Theotokos, the Priest says:
Priest: Have mercy on us, O God, according to Thy great mercy, we pray Thee,
hearken and have mercy.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
7
Priest: Again we pray for all pious and Orthodox Christians.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for our Father and Metropolitan (Name), and for our Father
and Bishop (Name).
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for our brethren: the Priests, Hieromonks, Deacons,
Hierodeacons and Monastics, and all our brotherhood in Christ.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation and visitation and
pardon and remission of sins for (the servants of God, [Names], and) all
Orthodox Christians of true worship, who live and dwell in this community.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: For Thou art a merciful God Who lovest mankind, and unto Thee we
ascribe glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit: now and
ever, and unto ages of ages.
People: Amen.
KATHISMA (Tone 2)
O fervent advocate, invincible battlement, fountain of mercy, and sheltering retreat for
the world, earnestly we cry to thee: Lady Mother of God, hasten thou, and save us
from all imperilment, for thou alone art our speedy protectress.
THE CANON CONTINUES (Tone 8)
Ode 4
I have hearkened and heard, O Lord of Thy dispensation’s most awesome mystery,
and I came to knowledge of Thy works, and I sang the praise of Thy divinity.
Most holy Theotokos, save us!
Lull the tempests of all my sins and be still the raging of passions with thy calm, for
progenitress art thou of Him Who is Lord and helmsman, O thou Bride of God.
Most holy Theotokos, save us!
8
O bestow out of the abyss of thy great compassion on me, thy supplicant, for thou
brought forth One compassionate, Who is the Savior of all who sing hymns to thee.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
While delighting O spotless one in thy many favors, a hymn of thankfulness do we all
raise up our song to thee, knowing thee to be the Mother of God.
Both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
Having thee as our staff and hope and as our salvation’s unshaken battlement from all
manner of adversity, are we then redeemed, O thou All-lauded one.

Ode 5
Lord, enlighten us by Thy precepts and by Thy commands and by the power of Thy
lofty arm bestow Thy peace upon us all, as Thou art Friend of man.
Most holy Theotokos, save us!
Pure one, fill my heart with rejoicing unto plenitude, and grant thing undefiled felicity,
since thou didst give birth unto Him Who is the cause of joy.
Most holy Theotokos, save us!
Come deliver us out of dangers, Pure Mother of God, since thou art Mother of
deliverance, and of the peace which doth surpass all human reasoning.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Dissipate the gloom of my trespasses, O Bride of God, with the clear brightness of thy
radiance, for thou didst bear the Light Divine which was before all time.
Both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
Heal me, O Pure one, of the sickness which the passions bring, and make me worthy
of thy guardiancy, and by thy prayers an intercessions grant thou health to me.
Ode 6
Entreaty do I pour forth unto the Lord, and to Him do I proclaim all my sorrows, for
many woes fill my soul to repletion, and lo, my life unto hades has not drawn nigh. Like
Jonah do I pray to Thee. Raise me up from corruption, O Lord, my God.
Most holy Theotokos, save us!
9
My nature held by corruption, and by death hath He saved from out of death and
corruption, for unto death He, Himself, hath submitted. Wherefore, O Virgin, do thou
intercede with Him Who is in truth thy Lord and Son, to redeem me from enemies’
wickedness.
Most holy Theotokos, save us!
I know thee as the protection of my life and most safe fortification, O Virgin. Disperse
the horde of my many temptations and put to silence demonic audacity. Unceasingly I
pray to thee: from corruption of passions deliver me.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
A bulwark of safe retreat art thou to us, and of souls art thou the perfect salvation, and
a relief in distresses, O Maiden, and in thy light do we ever exult with joy. O Lady to
thou also now from all passions and dangers deliver us.
Both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
Bedridden I lie supine with sickness now, and no healing for my flesh is existent,
except for thee who didst bear the world’s Savior, our God, the healer of every
infirmity. I pray to thee for thou art good. From corruption of illnesses raise me up.
HYMNS AFTER THE SIXTH ODE (Tone 8)
Preserve and save, O Theotokos, thy servants from every danger. After God, do all of
us from refuge free unto thee; a firm rampart art thou and our protection.
O Spotless one, who inexpressibly in the last days by a word brought forth the Word,
do thou make request of Him, as one who hath motherly boldness.
THE IMPETRATORY EKTENIA
Censing the Icon of the Theotokos, the Priest says:
Priest: Have mercy on us, O God, according to Thy great mercy, we pray Thee,
hearken and have mercy.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for all pious and Orthodox Christians.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for our Father and Metropolitan (Name), and for our Father
and Bishop (Name).
10
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for our brethren: the Priests, Hieromonks, Deacons,
Hierodeacons and Monastics, and all our brotherhood in Christ.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation and visitation and
pardon and remission of sins for (the servants of God, [Names], and) all
Orthodox Christians of true worship, who live and dwell in this community.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: For Thou art a merciful God Who lovest mankind, and unto Thee we
ascribe glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit: now and
ever, and unto ages of ages.
People: Amen.
KONTAKION (Tone 2)
O Protectress of Christians that cannot be put to shame, and their constant intercessor
before the Creator, despise not the petitions of us sinners who are imploring thee; in
thy goodness come to our help, who in faith cry to thee: hasten, O Theotokos, to
intercede for us, and hurry to pray for us, for thou hast always protected those who
honor thee.
ANABATHMOI (Tone 4)
From my youth up many passions have warred against me. But do Thou help and save
me, O my Savior.
Ye who hate Zion shall be put to confusion of the Lord; like grass in the fire shall ye be
withered up.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Through the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and made
resplendent by the Triune Unity in mystic holiness.
Both now and ever and unto ages of ages. Amen.
Through the Holy Spirit the channels and streams of grace overflow showering all
creation with invigorating Life.
11
PROKEIMENON (Tone 4)
The priest dons the phelonion.
I shall proclaim Thy Name from generation to generation. (Twice)
Stichos: Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear.
I shall proclaim Thy Name from generation to generation.
GOSPEL READING
Priest: And that we may be accounted worthy to hear the Holy Gospel, let us pray
to the Lord God.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Wisdom! Stand upright! Let us hear the Holy Gospel. Peace be to all.
People: And to thy spirit.
Priest: The Reading is from the Holy Gospel according to Saint Luke (1:39-49, 56).
People: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
Priest: Let us attend! In those days, Mary arose and went with haste into the hill
country, to a city of Judah, and she entered the house of Zechariah and greeted
Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her
womb; and Elizabeth was filled with the Holy Spirit and she exclaimed with a loud cry,
“Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb! And why is this
granted me, that the mother of my Lord should come to me? For behold, when the
voice of your greeting came to my ears, the babe in my womb leaped for joy. And
blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her
from the Lord.” And Mary said, “My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in
God my Savior, for He has regarded the low estate of his handmaiden. For behold,
henceforth all generations will call me blessed; for He Who is mighty has done great
things for me, and holy is His Name.” And Mary remained with her about three months,
and returned to her home.
People: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
APOLYTIKIA (Tone 2)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
The Trinity in unity, blot out all the multitude of our transgressions.
Both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
12
Through the intercessions of the Theotokos, O Thou Who art merciful, blot out all the
multitude of our transgressions.
Have mercy upon me, O God, according to Thy loving-kindness: according to the
multitude of Thy tender mercies, blot out my transgressions.
O entrust me not, I pray, to any human protection, O our Lady, Holy one, but do thou
accept the prayer of thy supplicant. Sorrow hath fettered me, and I am unable to
endure and bear the demon’s darts; a shelter have I not, nor a place to run.
I the wretched one; embattled from all sides am I, and no consolation have I but thee;
Mistress of creation, protection and hope of faithful ones, turn not away when I turn to
thee; do that which will profit me.
THEOTOKION (Tone 2)
From thee is no one turned away ashamed and empty who doth run to thee for refuge,
O pure Virgin Theotokos; but he asketh the favor and receiveth the gift from thee, unto
the profit of his own request. The transformation of the afflicted, and the relief of those
in sickness art thou in truth, O Virgin Theotokos; save thy people and thy flock, thou
who art the peace of the embattled, and who art the calm of the storm-driven, the only
protection of those who believe.
THE INTERCESSION
Priest: O God, save Thy people, and bless Thine inheritance. Visit Thy world with
mercies and bounties. Exalt the estate of Orthodox Christians, and send down upon us
Thy rich mercies. Through the intercessions of our all-immaculate Lady Theotokos and
ever-virgin Mary; by the might of the precious and life-giving Cross; by the protection of
the honorable Bodiless Powers of heaven; at the supplications of the honorable,
glorious Prophet, Forerunner and Baptist John; of the holy, glorious, all-laudable
Apostles; of our Fathers among the Saints, great Hierarchs and Ecumenical Teachers,
Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; of our Holy Fathers
among the Saints, Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia, Spyridon, the wonderworker, Bishop of Trimython, Sophronios of Jerusalem, Meletiois of Antioch, Nektarios
the wonder-worker, Bishop of Pentapolis; of the holy, glorious Great Martyrs George
the Trophy-Bearer, Demetrios the Myrrh-streaming, Theodore of Tyre, Theodore the
General, Stephen the First-Martyr; of the Sacred Martyrs Haralampos, Eleftherios,
Polycarp, Cyprian, Ignatios the God-bearer of Antioch, Milos of Babylon, Gurias and
Samonas of Edessa, Ananias of Damascus; of the holy virgin Martyrs, Thekla, the
First-Martyr, Fevronia of Mesopotamia, Irene, Katherine, Barbara of Baalbek,
Anastasia, Evdokia the Penitent of Baalbek, Marina, Pelagia of Antioch, Vevaia of
Edessa, Theodosia of Tyre, Akylina of Byblos; of the Holy, glorious, and triumphantly
victorious Martyrs, the Fourty Holy Martyrs of Sebaste, Serguis and Amphian of Beirut,
Trophimis, Savatios and Dorymedon of Antioch, Domnina and her children Berina and
Prosdoki, Peter of Bosra, the children Asterios, Claudios, Neon, and Neonilla,
13
Galaktion and Epistimia of Homs, Romanos the Martyr, Antony of Damascus, Silvanos,
Luke and Makios of Homs, Joseph of Chalepon, Cyril the Deacon of Baalbek, Julietta
and her son Kyriakos, Vassa of Mesopotamia, and Andrew the General; of our
venerable and God-bearing Fathers, Anthony the Great, Efthymios, Arsenios the
Great, Sava the Sanctified, Ephraim and Isaac the Syrians, Makarios and Pakhomios
the Great of Egypt, Simeon the Stylite, Alexos the Man of God, John of Damascus,
Maximos the Confessor, Mark the Anchorite, John Cassian the Roman, Simeon the
New Theologian, Peter, Athanasios and Paul of the Holy Mountain Athos, Seraphim of
Sarov; of our venerable and God-bearing Mothers, Mary of Egypt, Pelagia, Thais, Kyra
of Syria, Marana of veria, Pansemne of Antioch; of the Holy Unmercenaries and
Healers, Penteleimon, Cosmos and Damian, Cyrus and John, Anthimos of Arabia; of
(Name of the Patron Saint of the Church), the patron and protector of this Holy
community; of the Holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna; of
(Name(s) of the Saint(s) of the Day), whose memory we celebrate today, and of all Thy
Saints: we beseech Thee, O most merciful Lord, hearken unto the petitions of us
sinners who make our supplications unto Thee, and have mercy upon us.
People: Lord, have mercy. (Twelve times)
Priest: Through the mercies and bounties and compassion of Thine Only-begotten
Son, with Whom Thou art blessed, together with Thine All-Holy, and good,
and Life-giving Spirit: now and ever, and unto ages of ages.
People: Amen.
THE CANON CONTINUES (Tone 8)
Ode 7
Once from out of Judea did the children go down to the land of Babylon. The fire of the
furnace they trampled down, while chanting by their faith in the Trinity. O God of our
Fathers blessed art Thou.
Most holy Theotokos, save us!
Having willed thus, O Savior, to dispense our salvation in Thine economy, Thou dwelt
within the Maid’s womb and unto all creation as protectress Thou showed her forth. O
God of our Fathers blessed art Thou.
Most holy Theotokos, save us!
Make request, O pure Mother to thy Son, Who hath willed to grant mercy unto us, to
rescue from transgressions and from the soul’s defilement those who cry out most
faithfully. O God of our Fathers blessed art Thou.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
14
A fount of incorruption and a tower of safety is she who gave Thee birth. A treasure of
salvation and portal of repentance hast Thou provided her to them that shout. O God of
our Fathers blessed art Thou.
Both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
Deign to grant restoration from diseases of body and soul to those who run to thy
divine protection with faith, O Theotokos, and this grant them recovery. O Mother of
Christ our Savior art Thou.

Ode 8
The King of Heaven, Whom all the hosts of angels hymn with their chants and praises
of glory, praise ye and exalt Him to the ages forever.
Most holy Theotokos, save us!
Do not disdain those who seek the aid that thou dost grant, for, O Virgin Maiden, they
do hymn thee, and they all exalt thee unto ages forever.
Most holy Theotokos, save us!
On all who hymn thee with faith, O Virgin, and exalt thy truly ineffable Off-spring, thou
poured forth a great abundance of thy cures and healings.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
All the diseases that plague my soul dost thou make well, and the sufferings of the
flesh thou healest, wherefore, O thou Maiden full of grace, I glorify thee.
Both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
All the assaultings of the temptations dost thou quell, and the on-slaughts of the
passions banish, wherefore do we hymn thee to all ages, O Virgin.
Ode 9
Most rightly we confess thee as our God’s birth-giver we, who through thee have been
saved, O thou Virgin most pure. With choirs of bodiless angels, thee do we magnify.
Most holy Theotokos, save us!
The torrents of my weeping turn not with refusal, for thou gave birth unto Him, Who
doth take away all tears from every face, O thou Virgin, for He is Christ indeed.
15
Most holy Theotokos, save us!
Do thou, O Virgin Maiden, fill my heart with gladness, for thou art she who received all
the fullness of joy and made to vanish away all sorrow of sinfulness.
Most holy Theotokos, save us!
A haven and protection and a wall unshaken and a rejoicing and shelter and place of
retreat do thou become, O thou Virgin for those who flee to thee.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Illumine with the radiance of thy light, O Virgin, all those who piously call thee the
Mother of God, and do thou banish away all darkness of ignorance.
Both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
Brought low am I, O Virgin, in a place of sickness and in a dwelling of anguish. Grant
healing to me, transforming all of my illness into full healthfulness.
The Priest does the Great Censing as the people chant:
THE HYMN TO THE THEOTOKOS
It is truly meet to bless thee, O Theotokos, who art ever blessed and all-blameless, and
the Mother of our God. More honorable than the Cherubim, and more glorious beyond
compare than the Seraphim, thou who without stain barest God the Word, and art truly
Theotokos: we magnify thee.
THE MEGALYNARIA (Tone 8)
Higher than the heavens above art thou, and thou art much purer than the radiance of
the sun, for thou hast redeemed us out of the curse that held us. O Mistress of
creation, thee do we magnify.
From the great abundance of all my sins, ill am I in body, ailing also am I in soul. Thee
have I as refuge. Do thou therefore help me, O hope of all the hopeless, for thou art full
of grace.
O Lady and Mother of Christ our God, receive supplication from us sinners, who beg of
thee, that thou make entreaty unto the One born from thee. O Mistress of creation,
pray thou to God for us.
Now we chant with eagerness unto thee with this hymn, most joyful Theotokos, all
lauded one. Together with the Baptist and all the Saint together, beseech, O
Theotokos, that we find clemency.
16
Speechless be the lips of the impious who refuse to reverence the revered Icon which
is known by the name Directress and which hath been depicted for us by the Apostle,
Luke, the Evangelist.
O all ye array of angelic hosts, O ye Holy Baptist, and ye Holy Apostles, all the Saints
together, as well as God’s birth giver, pray make ye intercessions for our deliverance.
THE TRISAGION PRAYER
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal: have mercy on us. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto
ages of ages. Amen.
All-Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our
iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for Thy Name’s sake.
Lord, have mercy. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto
ages of ages. Amen.
Our Father, Who art in Heaven, hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come; Thy will
be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us
our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into
temptation, but deliver us from evil.
Priest: For Thine is the Kingdom and the power, and the glory: of the Father, and
of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages.
People: Amen.
(The appointed Apolytikion of the Day or of the Festal Season.)
THE IMPETRATORY EKTENIA
Censing the Icon of the Theotokos, the Priest says:
Priest: Have mercy on us, O God, according to Thy great mercy, we pray Thee,
hearken and have mercy.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for all pious and Orthodox Christians.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
17
Priest: Again we pray for our Father and Metropolitan (Name), and for our Father
and Bishop (Name).
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for our brethren: the Priests, Hieromonks, Deacons,
Hierodeacons and Monastics, and all our brotherhood in Christ.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation and visitation and
pardon and remission of sins for (the servants of God, [Names], and) all
Orthodox Christians of true worship, who live and dwell in this community.
People: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: For Thou art a merciful God Who lovest mankind, and unto Thee we
ascribe glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit: now and
ever, and unto ages of ages.
People: Amen.
THE DISMISSAL
Deacon: Wisdom!
People: Father, bless!
Priest: Christ our God, the Existing One, is blessed, always, now and ever, and
unto ages of ages.
People: Amen. Preserve, O God, the Holy Orthodox Faith and all Orthodox
Christians, unto ages of ages. Amen.
Priest: Most Holy Theotokos, save us.
People: More honorable than the Cherubim, and more glorious beyond compare
than the Seraphim, thou who without stain bearest God the Word and art
truly Theotokos: we magnify thee.
Priest: Glory to Thee, O Christ our God and our hope, glory to Thee.
18
People: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and
ever, and unto ages of ages. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Lord, have mercy. Father, bless.
Priest: May Christ our true God, (insert appropriate characteristic phrase) through
the intercessions of His all-Immaculate and all-blameless Holy Mother;
(insert appropriate daily commemoration); of the Holy, glorious and alllaudable Apostles; of (Name of the Patron Saint of the Church), the patron
and protector of this Holy community; of the Holy and righteous ancestors
of God, Joachim and Anna; of (Name(s) of the Saint(s) of the day), whose
memory we celebrate today, and of all the Saints: have mercy on us and
save us, forasmuch as He is good and lovest mankind.
Priest: Through the prayers of our Holy Master, O Lord Jesus Christ our God,
have mercy upon us and save us.
People: Amen.
Τελευταίες Προσθήκες Ηχητικών
Πιο Δημοφιλή

Στόχος Ζωῆς, ἡ Ἁγιότητα
Διάρκεια: 1:07:3
27/10/2020

Ἕνας εἶν΄ὀ Κύριος
Διάρκεια: 7:05
24/10/2020

Γονεῖς καὶ παιδιὰ
Διάρκεια: 35:30
22/10/2020

Ἡ ἀπόδειξη τῆς Χάριτος
Διάρκεια: 15:37
16/10/2020

Τῷ καλῷ ποιμένι
Διάρκεια: 4:51
15/10/2020

Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ μελέτη
Διάρκεια: 44:335
11/10/2020

Πότε τελειώνουν οἱ φόβοι;
Διάρκεια: 45:15
06/10/2020

Γνώρισα τὸν Ἅγιο Πορφύριο
Διάρκεια: 47:02
04/10/2020

Τὸ κέρδος τῆς ἀπώλειας
Διάρκεια: 10:24
29/09/2020

Ἀφιέρωμα στὴν πολυτεκνία
Διάρκεια: 58:02
28/09/2020

Ἦρθε γιὰ νὰ μᾶς σώσει
Διάρκεια: 12:16
26/09/2020

Τί εἶναι ὁ Λογισμός...
Διάρκεια: 56:16
23/09/2020

Παραθρησκεῖες καὶ νέα ἐποχὴ
Διάρκεια: 10:08
22/09/2020

Ἀρχὲς πνευματικῆς ζωῆς
Διάρκεια: 8:47
18/09/2020

Ὁ Τίμιος Σταυρός
Διάρκεια: 46:40
13/09/2020

Πῶς ἀνανεώνεται ὁ γάμος;
Διάρκεια: 40:28
07/09/2020

Περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀγάπης
Διάρκεια: 55:14
05/09/2020

Ἡ εὐθύνη τῶν ἐπιλογῶν μας
Διάρκεια: 49:18
04/09/2020

Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς
Διάρκεια: 57:13
03/09/2020

Μάθημα Λιτῆς Ἁγίας Ζώνης
Διάρκεια: 15:19
30/08/2020

Σαρκολατρεία καὶ λιτότης
Διάρκεια: 30:20
28/08/2020

Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη
Διάρκεια: 41:24
26/08/2020

Ἀπό τήν Ἔρημο στήν Πόλη
Διάρκεια: 28:43
22/08/2020

Ἑνότητα Χριστοῦ
Διάρκεια: 12:51
19/08/2020

Ἡ Παναγία
Διάρκεια: 37:38
14/08/2020

Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα
Διάρκεια: 1:00:2
12/08/2020

Paraklesis, Small Supplicatory Canon to Theotokos
Διάρκεια: 34:11
10/08/2020

Ψαλμός ΚΒ 22ος Ἀνάλυση
Διάρκεια: 59:00
08/08/2020

Ὁμιλία στήν Μεταμόρφωση
Διάρκεια: 16:20
06/08/2020

Ἡ ἀρετὴ τῆς σιωπῆς
Διάρκεια: 37:34
05/08/2020

Ἡ προσευχή καί ἡ νοερά εὐχή
Διάρκεια: 1:08:1
31/07/2020

Βίος Ἁγίας Παρασκευῆς
Διάρκεια: 57:24
26/07/2020

Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης
Διάρκεια: 20:22
25/07/2020

Κανόνες καλῆς συμπεριφορᾶς
Διάρκεια: 24:06
22/07/2020

Ζῇ Κύριος ὁ Θεός μου
Διάρκεια: 29:34
20/07/2020

Το ξεπέρασμα τοῦ ἄγχους
Διάρκεια: 10:44
19/07/2020

Ὁ πόνος
Διάρκεια: 54:53
18/07/2020

Εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε
Διάρκεια: 44:04
16/07/2020

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης
Διάρκεια: 49:40
14/07/2020

Ἡ πνευματική τροφή
Διάρκεια: 58:14
11/07/2020

Περὶ διαφόρων ἀποριῶν
Διάρκεια: 42:48
10/07/2020

Πῶς λέμε τὴν εὐχὴ
Διάρκεια: 5:00
08/07/2020

Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ Νταβέλη
Διάρκεια: 4:28
06/07/2020

Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν σου
Διάρκεια: 2:25
05/07/2020

Ἡ κρίση τῶν τελωνίων
Διάρκεια: 1:03:4
03/07/2020

Ἅγιοι ποὺ γνώρισα
Διάρκεια: 43:10
27/06/2020

Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα νέων
Διάρκεια: 1:13:3
26/06/2020

π. Λάζαρος - Καὶ εὐλογημένος
Διάρκεια: 4:56
23/06/2020

Ἡ ἁγνεία
Διάρκεια: 50:32
22/06/2020

Πεῖρα Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Διάρκεια: 54:32
21/06/2020

Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
Διάρκεια: 43:44
20/06/2020

Ὁμιλία περί θλίψεων
Διάρκεια: 16:48
19/06/2020

Ὁ πνευματικὸς πόλεμος
Διάρκεια: 1:16:5
18/06/2020

Δοῦλοι Κύριον - Ψαλμὸς 134ος
Διάρκεια: 4:56
16/06/2020

Ἡ ἁπλότητα μᾶς ξεκουράζει
Διάρκεια: 43:54
15/06/2020

Ἡ θεραπεία τῆς χλιαρότητας
Διάρκεια: 52:36
10/06/2020

Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Διάρκεια: 41:02
08/06/2020

Λίγο πρὶν τὶς ἐξετάσεις
Διάρκεια: 46:20
02/06/2020

Μάϊος, ὁ μήνας τῆς Πόλης
Διάρκεια: 51:42
29/05/2020

Κυριακή τοῦ τυφλοῦ
Διάρκεια: 1:05:5
23/05/2020

Γάμος, Οἰκογένεια, Διαζύγια
Διάρκεια: 23:03
20/05/2020

Ἡ δική μας Ἀνάσταση
Διάρκεια: 46:24
17/05/2020

Ἀνάσταση καὶ γάμος
Διάρκεια: 1:19:1
15/05/2020

Ταφὴ καὶ Ἀνάσταση
Διάρκεια: 48:10
13/05/2020

Κυριακή Παραλύτου 1964
Διάρκεια: 15:00
10/05/2020

Ἀποφυγή κολάσεως
Διάρκεια: 44:44
09/05/2020

Ὁ δικός μας Παϊσιος
Διάρκεια: 47:28
07/05/2020

Γιατί πρέπει νὰ ἀγαπᾶμε
Διάρκεια: 52:58
06/05/2020

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
Διάρκεια: 1:01:0
03/05/2020

Ἡ Παναγία καὶ ἡ Ἀνάσταση
Διάρκεια: 41:52
02/05/2020

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
Διάρκεια: 56:30
30/04/2020

Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Ζωὴ
Διάρκεια: 50:11
25/04/2020

Παναγία καὶ Ἀνασταση
Διάρκεια: 59:10
24/04/2020

Ἀντίσταση στὴν πανδημία
Διάρκεια: 3:10
20/04/2020

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως
Διάρκεια: 1:18:5
19/04/2020

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου
Διάρκεια: 4:16
16/04/2020

Τὰ Ἅγια Πάθη
Διάρκεια: 1:02:0
13/04/2020

Τὰ κάλαντα τοῦ Λαζάρου
Διάρκεια: 1:50
11/04/2020

Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα
Διάρκεια: 1:09:4
10/04/2020

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ
Διάρκεια: 25:58
08/04/2020

Τιμωρεῖ ὁ Θεὸς;
Διάρκεια: 5:13
07/04/2020

Ὁ Θεός δὲν μᾶς ἀφήνει
Διάρκεια: 9:33
06/04/2020

Βλασφημία καὶ τὰ παιδιὰ
Διάρκεια: 47:14
04/04/2020
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 >>
Τελευταίες Προσθήκες Βίντεο
Πιο Δημοφιλή

Μία ἱστορία τῆς κατοχῆς
Διάρκεια: 39:20
27/10/2020

Τσιαμούλης - Ἀθάνατη Κύπρος
Διάρκεια: 4:40
25/10/2020

Ἡ Προσευχὴ - The Prayer
Διάρκεια: 15:00
24/10/2020

Ἡ ἀπάθεια τῆς πέτρας
Διάρκεια: 2:22
22/10/2020

Ἡ ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ
Διάρκεια: 47:53
20/10/2020

Πτώση-Κρίση-Κόλαση
Διάρκεια: 34:50
10/10/2020

Περὶ παιδείας
Διάρκεια: 1:22:3
09/10/2020

Ἡ γνωριμία μὲ ἕναν Ἅγιο
Διάρκεια: 6:56
07/10/2020

π. Ἀθανάσιος Χαμακιώτης
Διάρκεια: 7:21
06/10/2020

Ὁ φτωχούλης του Θεοῦ
Διάρκεια: 3:57
05/10/2020

Ὁ Παπαδιαμάντης κι ἐμεῖς
Διάρκεια: 53:23
02/10/2020

Δὲν φτάνει αὐτὸ ποὺ κάνεις
Διάρκεια: 6:44
01/10/2020

Saint Porphyrios: Heaven exists (Rare recording)
Διάρκεια: 6:49
27/09/2020

Ἡ ζωὴ τοῦ Ἱερέως
Διάρκεια: 1:00:6
26/09/2020

Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης
Διάρκεια: 9:41
23/09/2020

Ἀνθίζουν τ΄ ἄστρα
Διάρκεια: 4:27
12/09/2020

Νὰ καλλιεργοῦμε τὴν σκέψη μας
Διάρκεια: 1:15:5
10/09/2020

Ἀθάνατο 21
Διάρκεια: 4:17
05/09/2020

Ἔτσι γίνονται τὰ Πρόσφορα
Διάρκεια: 2:47
02/09/2020

Ἡ Μετάνοια
Διάρκεια: 35:45
29/08/2020

Ἡ μοναξιὰ
Διάρκεια: 37:56
27/08/2020

Ὁ κενὸς ἄνθρωπος
Διάρκεια: 1:09:3
26/08/2020

Ἡ ἐν κρυπτῷ ζωή
Διάρκεια: 28:30
23/08/2020

Ἀφιέρωμα Ὀρθοδοξία Ἑλλάδα
Διάρκεια: 47:33
22/08/2020

Ἡ ἀρετή τῆς καρτερίας
Διάρκεια: 1:01:5
20/08/2020

Ἡ χαρά τοῦ πατρός Ἰωάννη
Διάρκεια: 23:43
16/08/2020

Ἡ ζωή τῆς Παναγίας
Διάρκεια: 49:53
15/08/2020

With the Eyes of the Soul: The Life of St. Porphyrios
Διάρκεια: 56:59
13/08/2020

Ὁ Ψαρόγιαννος
Διάρκεια: 1:34:2
04/08/2020

Ὁ Ἀββάς καί ὁ κλέφτης
Διάρκεια: 1:44
30/07/2020

Ὁ Ἱερέας μέ τά 10 παιδιά
Διάρκεια: 1:25:1
28/07/2020

π. Ἀθανάσιος Χαμακιώτης
Διάρκεια: 7:21
27/07/2020

Ἁγιά Παρασκευή μου
Διάρκεια: 3:34
26/07/2020

Τό μυστήριο τῆς βάπτισης
Διάρκεια: 24:12
25/07/2020

Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης
Διάρκεια: 1:27:3
23/07/2020

Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε
Διάρκεια: 4:22
18/07/2020

Γέρων Σωφρόνιος του Ἔσσεξ
Διάρκεια: 1:13:0
13/07/2020

Ἐμπειρίες μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο
Διάρκεια: 1:30:2
12/07/2020

Ὁ Χριστὸς στὴ φυλακὴ
Διάρκεια: 50:24
10/07/2020

Ἡ Θεία δικαιοσύνη
Διάρκεια: 5:08
09/07/2020

Ἁγία Κυριακή Χαλέπας
Διάρκεια: 10:33
07/07/2020

Ὅσιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης
Διάρκεια: 1:04:0
30/06/2020

Τὸ Ἔργο τῶν Ἀποστόλων
Διάρκεια: 28:58
29/06/2020

Ὁ Ἁγιορείτης τῶν Ἀθηνῶν
Διάρκεια: 1:17:1
28/06/2020

Ἐπιστροφή στὸ σπίτι
Διάρκεια: 1:53:1
27/06/2020

Περὶ εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων
Διάρκεια: 4:57
22/06/2020

Ὁμιλίες Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Διάρκεια: 1:41:0
20/06/2020

Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν
Διάρκεια: 34:19
16/06/2020

Ὁ χαμένος καιρὸς (ΕΡΤ, 1987)
Διάρκεια: 27:12
14/06/2020

Elder Joseph the Hesychast and the Jesus Prayer
Διάρκεια: 19:11
13/06/2020

Ἡ νύφη καὶ ἡ πεθερὰ
Διάρκεια: 6:08
09/06/2020

Ἡ ἄνοιξη τοῦ Σεραφείμ
Διάρκεια: 8:23
03/06/2020

Ὅταν ὁ Θεὸς πεθαίνει
Διάρκεια: 56:11
02/06/2020

Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς
Διάρκεια: 1:02:3
01/06/2020
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 >>
Τελευταίες Προσθήκες Εικόνων
Πιο Δημοφιλή
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >>