Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Κανονισμὸς λειτουργίας ἐταιρίας
Συγγραφέας: Ἄγνωστος συγγραφεύς
Κατηγορία:Κωμικότης
Θέμα: Ἐργασία, Ὑπάλληλος
Πηγή/Έκδοση:Ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο
Χρ.Έκδοσης:2010
Ἐννόημα
! Ἡ γέννησή σας δὲν εἶναι δικό σας κατόρθωμα. Γι' αὐτὸ δὲν βλέπουμε τὸν λόγο νὰ σᾶς δώσουμε ρεπό.
 
! Γιὰ τέτοια λάθη δὲν δίνεται ρεπό. Ἡ σύντομη ἡδονὴ ποὺ νιώσατε κατὰ τὴν σύλληψη εἶναι παροχὴ τῆς ἐταιρίας.
 
Κανονισμὸς λειτουργίας ἐταιρίας
Ἄγνωστος συγγραφεύς


 
 
 

 Κανονισμὸς λειτουργίας γιὰ ρεπὸ - ἀπουσίες

Δὲν δικαιολογεῖται. Ἀκόμα καὶ ἰατρικὴ γνωμάτευση εἶναι ἄκυρη, διότι, ἐφόσον ἤσασταν σὲ θέση νὰ πᾶτε στὸ γιατρό, μπορούσατε νὰ ἔρθετε καὶ στὴν δουλειά.Θάνατος συγγενῆ

Δὲν δικαιολογεῖται. Δὲν μπορεῖτε πλέον νὰ κάνετε τίποτα γιὰ τὸν μακαρίτη καὶ ὁποιοσδήποτε ἄλλος μπορεῖ νὰ μεριμνήσει γιὰ τὶς ἀπαραίτητες διαδικασίες. Ἂν κανονίσετε νὰ γίνει ἡ κηδεία ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, μπορεῖτε νὰ φύγετε μισὴ ὥρα νωρίτερα, ἂν βέβαια ἔχετε ὁλοκληρώσει τὴν δουλειά σας.Δικός σας θάνατος

Θὰ δείξουμε πλήρη κατανόηση, ἀρκεῖ νά:
1. Μᾶς ἐνημερώσετε ἐγκαίρως, ὥστε νὰ βρεθεῖ ἀντικαταστάτης..
2. Μᾶς πάρετε τηλέφωνο τὸ ἀργότερο ὡς τὶς 8.00 τὸ πρωὶ γιὰ νὰ λάβουμε τὰ ἀναγκαῖα μέτρα.
3. Μᾶς ὑπογράψετε ἐσεῖς καὶ ὁ γιατρὸς σας βεβαίωση ὅτι ἔχετε πεθάνει.
4. Ἂν δὲν ἔχουμε καὶ τὶς 2 ὑπογραφές, γιὰ τὸν χρόνο ποὺ εἴσαστε ἀπὼν θὰ ὑπάρχουν κρατήσεις, μεταβιβαζόμενες στοὺς κληρονόμους σας.Ἐγχειρήσεις

Ἀπαγορεύονται. Σᾶς ἔχουμε προσλάβει ἀκέραιους. Ἀφαίρεση ἢ ἀλλοίωση ὁποιουδήποτε ὀργάνου παραβιάζει τὸ συμβόλαιο ἐργασίας.Ἀργυρὴ ἢ χρυσὴ ἐπέτειος γάμου

Δὲν δίνεται ρεπό. Ἂν εἶστε παντρεμένοι 25 ἢ 50 χρόνια μὲ τὸν ἴδιο ἄνθρωπο, τότε εἶστε πολὺ εὐτυχεῖς νὰ ἔρχεστε στὴν δουλειά.Γενέθλια

Ἡ γέννησή σας δὲν εἶναι δικό σας κατόρθωμα. Γι' αὐτὸ δὲν βλέπουμε τὸν λόγο νὰ σᾶς δώσουμε ρεπό.Ὀνομαστικὴ ἑορτὴ

Ἡ ἐταιρία ὑποστηρίζει τὸ ἀπόρρητο τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Ἄρα ἡ ὀνομαστικὴ ἑορτή, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ κοινοποίηση τοῦ μικροῦ σας ὀνόματος σὲ τρίτους, ἀπαγορεύεται νὰ ἑορτάζεται.Γέννηση παιδιοῦ

Γιὰ τέτοια λάθη δὲν δίνεται ρεπό. Ἡ σύντομη ἡδονὴ ποὺ νιώσατε κατὰ τὴν σύλληψη εἶναι παροχὴ τῆς ἐταιρίας. 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Ἡ Θεία Λειτουργία

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἑπομένως ἡ θεία Λειτουργία, σὰν δημόσιο ἔργο, γίνεται γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ λαό. Γιατί δὲν λειτουργοῦν μόνοι τους οὔτε μυστικὰ οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κάθε φορὰ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ἱερεῖς του τελοῦν τὴ θεία Λειτουργία. Ὅταν λέμε λαὸς τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐννοοοῦμε χωριστά τοὺς λαϊκοὺς ἀπὸ τοὺς κληρικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς λαϊκοὺς καὶ τοὺς κληρικοὺς· ὅλοι μαζὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ εἴμαστε ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.