Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἐννόημα
! The death, the falling asleep of the Mother of God, and also, as we believe according to Orthodox Tradition, Her bodily resurrection, show us that all things are truly fulfilled by Christ - truly: She fell asleep, the sleep of all those who live on earth and come to a time when they can no longer reach out into eternity without breaking the bonds of the earth. But She, Who in Her purity, Her faith, Her total gift of self to God have made the Incarnation possible, could not be held, even bodily in the bonds of death; She rose again by the power of the Only Begotten Son Whom She had made the Son of Man.
 
! So it is not only that we are promised eternal life in the resurrection; it is not only that we see it enacted in Christ, - we might say: yes, what is true for Christ, can it be true for us? - but we see it happening in one of us, in the Holiest of us perhaps, certainly - but in one of us, The Mother of God fell asleep - and rose again.
 
! And this ‘handing-over' of the event to God is, as it were, a promise to us. It happened on earth, it was with us all the time; but we cannot yet live in a full communion with this wonderful event of eternal life breaking the fetters of our human, earthly existence. It is handed over to God as a promise: what happened to Her, we can look at it with the certainty that it is also our destiny in the future. And so, we are not simply ‘taking leave’ of a wonderful event: it is put into the eternity of God for us to meet in it’s own time.
 
! Let us reflect on it, and let us wait with hope for the time when we can say not only in faith, but in experience as Paul said it, that death is not divesting ourselves from life temporal: it is clothing ourselves with eternity
 
Take-leaving
Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))In the Name of the Father, the Son and the Holy Ghost.

We are still in the light of the Feast of the Falling asleep of the Mother of God. On Wednesday we are keeping the last day of this Feast which in the calendar is called the ‘Take-leaving’ and which, if we translate the words properly from the Slavonic mean the ‘Handing-over’.

This feast, the event occurred on earth. The Mother of God died, She fell asleep. In the Old Testament, the death of the person was something frightening because all mankind that had been separated from God through the sin of man, in death found itself also in a certain separation from God. It was not the glorious union for which we long, it was a time when the righteous enjoyed peace, rest, and the evil were separated from God, but there was no union between man and God. It is only the death of Christ upon the Gross, in an act of perfect Divine love, but also in an act of human acceptance of the Divine Will, readiness, and indeed actual fulfilling of our salvation in the tragedy of His bodily human death and His soul's descent into hell and finally His resurrection that broke this tragic separation.

Now, after His Resurrection, those who die, by the power of His resurrection, in the glory of His love could enter into that communion with God which will be fulfilled at the end of times, as expressed by Saint Peter, as our partakers of the very Divine nature.

And the death, the falling asleep of the Mother of God, and also, as we believe according to Orthodox Tradition, Her bodily resurrection, show us that all things are truly fulfilled by Christ - truly: She fell asleep, the sleep of all those who live on earth and come to a time when they can no longer reach out into eternity without breaking the bonds of the earth. But She, Who in Her purity, Her faith, Her total gift of self to God have made the Incarnation possible, could not be held, even bodily in the bonds of death; She rose again by the power of the Only Begotten Son Whom She had made the Son of Man.

So it is not only that we are promised eternal life in the resurrection; it is not only that we see it enacted in Christ, - we might say: yes, what is true for Christ, can it be true for us? - but we see it happening in one of us, in the Holiest of us perhaps, certainly - but in one of us, The Mother of God fell asleep - and rose again.

And this ‘handing-over' of the event to God is, as it were, a promise to us. It happened on earth, it was with us all the time; but we cannot yet live in a full communion with this wonderful event of eternal life breaking the fetters of our human, earthly existence. It is handed over to God as a promise: what happened to Her, we can look at it with the certainty that it is also our destiny in the future. And so, we are not simply ‘taking leave’ of a wonderful event: it is put into the eternity of God for us to meet in it’s own time.

But the parable which was read today warns us that we must to watchful, that we must be faithful, that we must be truly human in order to become truly partakers of the Divine nature. In times past the prophets came, the witnesses of God came - they were rejected, murdered, stoned. We don't murder, we don’t stone, but we turn a deaf ear to Christ speaking in the Gospel, to the testimony of Saints; or we accept them with joy for one moment, but then, we do not carry it across long enough, determinably enough. And when we hear Christ speak, we don't murder Him as the Jews did in the days of His flesh; but we turn away, and we are on our own ways. Unless we turn back to God, unless we learn like the Mother of God live in God, and allow God to live in us, we remain strangers to the mystery of the Assumption of the Mother of God, both Her death in purity, in total, final surrender to God, and Her resurrection which is a return to the fullness which She possessed in Him.

Let us reflect on it, and let us wait with hope for the time when we can say not only in faith, but in experience as Paul said it, that death is not divesting ourselves from life temporal: it is clothing ourselves with eternity. Amen.


 Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.