Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Μιὰ μοναδικὴ τοιχογραφία, συγκλονιστικὴ μαρτυρία
Συγγραφέας:
Κατηγορία:Τέχνη καί Ἀρχιτεκτονική
Θέμα: Ἅγιοι, Χριστός, Ἁγιογραφία, Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, Κομμουνισμός, Φυλακή
Πηγή/Έκδοση:vatopaidi.wordpress.com
Χρ.Έκδοσης:2009
Ἐννόημα
! Εἶναι μυστήριο πῶς γιὰ περισσότερο ἀπὸ 50 χρόνια κανεὶς δὲν εἶδε τὸ μοναδικὸ τῆς τοιχογραφίας «ἡ Παναγία μὲ τὸν Χριστὸ παιδί». Εἶναι ἡ πνευματικὴ δύναμη τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου ποὺ ἀποκαλύπτεται στὶς μέρες μας ὅλο καὶ περισσότερο. Καὶ εἶναι ὁ μόνος ποὺ θὰ τολμοῦσε νὰ ζωγραφίσει κάτι τέτοιο καὶ μάλιστα σ’ ἐκείνη τὴν περίοδο.
 
! «Ἐλᾶτε σὲ Μένα καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς ἀναπαύσω» σὰν νὰ λέει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν εἰκόνα, μὲ τὰ χέρια ἁπλωμένα. «Μαζί σας εἶμαι ὅλες τὶς ἡμέρες τὶς ζωῆς σας» καὶ να ἡ ἀπόδειξη, φοράει ἐνδυμασία τῶν φυλακισμένων. Τὸν ζωγράφισε σὰν φυλακισμένο!
 
! Ἤξερε ὅτι εἶναι καὶ ἐκεῖ μαζί τους, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος πέρασε ἀπὸ τὶς φυλακές. Ἀκόμα καὶ τὸ κούρεμα τῶν μαλλιῶν εἶναι ὅμοιο μὲ ἐκεῖνο τῶν φυλακισμένων. Ὁ Χριστὸς ἦταν μαζὶ μὲ τοὺς ταλαιπωρημένους καὶ ἄδικα φυλακισμένους. Οἱ κομμουνιστὲς στέρησαν στοὺς πιστοὺς τὴν ἐξωτερικὴ ἐλευθερία. Ὅμως ἡ ψυχὴ εἶναι ἐλεύθερη νὰ δέχεται τὸν Χριστὸ καὶ πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελα. Ὁ Κύριος πέρασε ἀπὸ τὰ κάγκελα μέσα στὶς φυλακὲς καὶ στὸ χιτώνα του ἔμειναν τὰ σημάδια τῶν φυλακισμένων.
 
Μιὰ μοναδικὴ τοιχογραφία, συγκλονιστικὴ μαρτυρία

 

Στὴν Ρουμανία, στὰ τέλη τῶν 50, ἡ κόκκινη κατάρα τοῦ κομμουνισμοῦ κυνηγοῦσε μὲ ἀγριότητα τὸ ἐλὶτ τῆς κοινωνίας – λόγιους, κληρικούς, φοιτητὲς – θεωρώντας ὅτι ἐναντιώνονται στὸ καθεστώς. Ἡ μεγαλύτερη πνευματικὴ μορφὴ τῆς ρουμανικῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἱερομόναχος Ἀρσένιος Μπόκα, πέρασε πολλὲς φορὲς τὶς ἔρευνες καὶ τὶς φυλακίσεις – δύο τρεῖς φορὲς γιὰ ἀρκετοὺς μῆνες – καὶ στὸ τέλος, ἐπειδὴ οἱ κομουνιστὲς τὸν φοβόντουσαν – οἱ χιλιάδες πιστοὶ τὸν θεωροῦσαν ἅγιο καὶ οἱ ἄπιστοι τρόμαζαν μπροστὰ στὰ θαύματα ποὺ ἔκανε – διώχθηκε ἀπὸ τὸ μοναστήρι καὶ ἔμεινε ἀργὸς ἀπὸ τὴν ἱεροσύνη γιὰ ὅλη του τὴν ζωή. Τοῦ ἔκλεισαν τὸ στόμα ἀλλὰ ὁ πάτερ Ἀρσένιος συνέχιζε τὸ κήρυγμά του μὲ ἄλλο χάρισμα ποὺ εἶχε: τὴν ἁγιογραφία.

 
 


Στὸ Βουκουρέστι, στὸ καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τοῦ Νέου, ἡ τοιχογραφία στὴν μεγάλη ἁψίδα πάνω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα εἶναι ζωγραφισμένη ἀπὸ τὸν πάτερ Ἀρσένιο. Δούλευε ἐκεῖ ὡς βοηθὸς τοῦ ζωγράφου τοῦ ναοῦ, μαζὶ μὲ ἄλλους βοηθούς. Ἡ μυστικὴ ἀστυνομία τὸν παρακολουθοῦσε συνέχεια γιὰ νὰ βρεῖ ἀφορμὲς νὰ τὸν φυλακίσουν πάλι. Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Ἀληθείας ὅμως δὲν φοβόταν καὶ, ὅπως ὁ Χριστὸς ἐνεργοῦσε θαύματα, ἀλλὰ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐκείνων ἦταν κρατημένοι νὰ μὴν καταλαβαίνουν αὐτὰ ποὺ ἔβλεπαν, ἔτσι καὶ αὐτὸς ζωγράφισε ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὸ κατάλαβε, μέχρι τὶς ἡμέρες μας. Εἶναι μυστήριο πῶς γιὰ περισσότερο ἀπὸ 50 χρόνια κανεὶς δὲν εἶδε τὸ μοναδικὸ τῆς τοιχογραφίας «ἡ Παναγία μὲ τὸν Χριστὸ παιδί». Εἶναι ἡ πνευματικὴ δύναμη τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου ποὺ ἀποκαλύπτεται στὶς μέρες μας ὅλο καὶ περισσότερο. Καὶ εἶναι ὁ μόνος ποὺ θὰ τολμοῦσε νὰ ζωγραφίσει κάτι τέτοιο καὶ μάλιστα σ’ ἐκείνη τὴν περίοδο.

«Ἐλᾶτε σὲ Μένα καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς ἀναπαύσω» σὰν νὰ λέει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν εἰκόνα, μὲ τὰ χέρια ἁπλωμένα. «Μαζί σας εἶμαι ὅλες τὶς ἡμέρες τὶς ζωῆς σας» καὶ να ἡ ἀπόδειξη, φοράει ἐνδυμασία τῶν φυλακισμένων. Τὸν ζωγράφισε σὰν φυλακισμένο!

 


Ἤξερε ὅτι εἶναι καὶ ἐκεῖ μαζί τους, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος πέρασε ἀπὸ τὶς φυλακές. Ἀκόμα καὶ τὸ κούρεμα τῶν μαλλιῶν εἶναι ὅμοιο μὲ ἐκεῖνο τῶν φυλακισμένων. Ὁ Χριστὸς ἦταν μαζὶ μὲ τοὺς ταλαιπωρημένους καὶ ἄδικα φυλακισμένους. Οἱ κομμουνιστὲς στέρησαν στοὺς πιστοὺς τὴν ἐξωτερικὴ ἐλευθερία. Ὅμως ἡ ψυχὴ εἶναι ἐλεύθερη νὰ δέχεται τὸν Χριστὸ καὶ πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελα. Ὁ Κύριος πέρασε ἀπὸ τὰ κάγκελα μέσα στὶς φυλακὲς καὶ στὸ χιτώνα του ἔμειναν τὰ σημάδια τῶν φυλακισμένων.

 
 Ἱερομ. Ἀρσένιος Μπόκα (1910-1989)
 

 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.