Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Παράκλησις (εἰς τὸν Ἅγ. Ἀνδρέα)
Συγγραφέας: Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
Κατηγορία:Ποίηση
Θέμα: Ἅγιοι, Παράκληση
Πηγή/Έκδοση:www.im-ka.gr
Χρ.Έκδοσης:
Ἐννόημα
! Κῆρυξ καὶ τῆς Θρᾴκης οὖν γεγονώς,/πάσης Θετταλίας/καὶ Ἑλλάδος, Μάκαρ Σοφέ,/καὶ Μακεδονίας,/ἐσχάτως ἐκδιδάσκεις, Ἀνδρέα Μυστολέκτα,/Τὴν Πελοπόννησον.
 
Παράκλησις (εἰς τὸν Ἅγ. Ἀνδρέα)
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης


Κῆρυξ Οἰκουμένης μέγας φανεῖς,

Πάλιν Βυζαντίδα

Σὺ φωτίζεις κατ' ἐξοχὴν

σὺν τῇ τοῦ Εὐξείνου,

Ἀνδρέα μάκαρ, Πόντου τῇ Ἀμισῷ καὶ ταύταις

σαφῶς ἐφώτισας.Λόγοις Σου φωτίζεις τὴν Λαζικὴν

καὶ τὴν Τραπεζούντα

σὺν Νικαίᾳ τῇ θαυμαστῇ

καὶ Νικομήδεια,

συνάμα Χαλκηδόνι, ὡς μύστης καὶ αὐτόπτης

Χριστοῦ, Ἀπόστολε.Τὴν Πόντου Ἡρακλείαν, ὡς εἰκός,

λόγοις ἐκδιδάξας,

ὢ Ἀνδρέα Καθηγητά,

καὶ τὴν Προποντίδα

ὡσαύτως ἐκδιδάσκεις καὶ πόλιν τοῦ Εὐξείνου

σὺν τε Ἀμάστριδα.Θαύμασι φωτίζεις τοὺς Σινωπεῖς,

Μῦστα τοῦ Δεσπότου,

Σαμοσάτας τε τοὺς σοφούς,

Νεοκαισαρεῖς τε,

τοὺς πρώην ἀπειθεῖς μέν, πιστοὺς δὲ διὰ λόγων

Σοῦ εἰς τὸ ὕστερον.Κῆρυξ καὶ τῆς Θρᾴκης οὖν γεγονώς,

πάσης Θετταλίας

καὶ Ἑλλάδος, Μάκαρ Σοφέ,

καὶ Μακεδονίας,

ἐσχάτως ἐκδιδάσκεις, Ἀνδρέα Μυστολέκτα,

Τὴν Πελοπόννησον.
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πῶς ἰσορροποῦμε;

(Ἁπλοποιημένη μορφὴ κειμένου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου περὶ τῶν βασικῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ καλύτερος καθρέφτης, ὁ καθρέφτης τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔρχονται τὰ προβλήματα, τὰ ψυχικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ, ἐκεῖ ρίχνουμε τὴν ματιά μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τὴν ἰσορροπία μας· τὶ μᾶς φταίει.)

Ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης