Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἐννόημα
! Δὲν ἔχω καμμιὰ ἀμφιβολία. Κανένας δὲν μπο­ρεῖ νὰ διαβάσει τὸ Εὐαγγέλιο δίχως νὰ νιώσει τὴν πραγματικὴ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσωπικότητα Τοῦ βρίσκεται μέσα σὲ κάθε λέξη. Καμμιὰ ἄλλη διήγηση δὲν εἶναι ἐμπλουτισμένη μὲ τόση ζωή, ὅσο οἱ ἱστορίες τῆς Καινῆς Διαθήκης. Εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἡ ἐντύπωση ποῦ μᾶς δημιουργοῦν οἱ διάφοροι ἥρωες -πρόσωπα μυθικὰ καὶ ἱστορικά- της ἀνθρωπότητας. Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχει τὴν αὐθεντικὴ ζωντάνια τοῦ Ἰησοῦ.
 
! Γιατί δὲν Τὸν γνωρίζουμε καλά. Δὲν φροντίσαμε νὰ καταλάβουμε ὅτι αὐτὸς εἶναι δημιουργός του συμπα­ντος. Καὶ σωτήρας μας. Καὶ γι' αὐτὸ καὶ λίγο τὸν ἀγαπᾶμε!
 
! Γιατί δὲν γνωρίζουμε καλὰ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι δήλ. ὁ Χριστὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν καὶ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθεια Τοῦ (=τὸ πρόσωπό Του!). Νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν δυστυχία τῆς ζωῆς μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ χωρὶς τὸν Χριστό.
 
! Γιατί, ὡς ἄνθρωποι, δελεαζόμα­στε ὑπερβολικὰ ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς παρούσης ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν μέριμνα γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους. Χάνουμε ἔτσι ἀπὸ τὸν πνευματικό μας ὁρίζοντα τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
 
Ποιὸς εἶναι;
Κουτσίδης Νίκων (Ἀρχιμανδρίτης)Ὁ μεγαλύτερος θεωρητικὸς φυσι­κὸς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ἴσως καὶ ὁ σπουδαιότερος τῶν δύο-τριῶν τελευ­ταίων αἰώνων, εἶναι ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊν­στάιν.

Στὴν ἐφημερίδα ΒΗΜΑ (24/2/2002) ἀναδημοσιεύθηκε συνέντευξη τοῦ διά­σημου αὐτοῦ ἐπιστήμονα, ποὺ εἶχε δοθεῖ τὸ 1930. Σ' αὐτήν, εἶπε ἀνάμεσα στὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ἑξῆς:

-Ἐρώτηση: Δέχεσθε τὴν ἱστορικὴ ὕπαρξη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;

-Ἀπάντηση: Ἀσφαλῶς. Δὲν ἔχω καμμιὰ ἀμφιβολία. Κανένας δὲν μπο­ρεῖ νὰ διαβάσει τὸ Εὐαγγέλιο δίχως νὰ νιώσει τὴν πραγματικὴ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσωπικότητά Του βρίσκεται μέσα σὲ κάθε λέξη. Καμμιὰ ἄλλη διήγηση δὲν εἶναι ἐμπλουτισμένη μὲ τόση ζωή, ὅσο οἱ ἱστορίες τῆς Καινῆς Διαθήκης. Εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἡ ἐντύπωση ποὺ μᾶς δημιουργοῦν οἱ διάφοροι ἥρωες -πρόσωπα μυθικὰ καὶ ἱστορικά- τῆς ἀνθρωπότητας. Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχει τὴν αὐθεντικὴ ζωντάνια τοῦ Ἰησοῦ.
 
* * *
 
Ὁ Ἀϊνστάιν ἦταν Ἑβραῖος. Ὁ ἴδιος δήλωνε ὅτι πίστευε στὸ Θεό. Καὶ γι' αὐτὸ ὁ τρόπος ποὺ μιλοῦσε γιὰ τὸν Χριστό, ἦταν πολὺ ἐντυπωσιακός.
 
* * *
 
Πόσοι, ὅμως, ἀπό μᾶς, τοὺς λεγό­μενους Χριστιανούς, θὰ μιλούσαμε γιὰ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, μὲ τέτοιο ἐνθουσιασμό;

Γιατί, ὅμως, νὰ μὴν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε;

1. Γιατί δὲν Τὸν γνωρίζουμε καλά. Δὲν φροντίσαμε νὰ καταλάβουμε ὅτι αὐτὸς εἶναι δημιουργός τοῦ σύμπα­ντος. Καὶ σωτήρας μας. Καὶ γι' αὐτὸ καὶ λίγο τὸν ἀγαπᾶμε!

2. Γιατί δὲν γνωρίζουμε καλὰ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι δηλ. ὁ Χριστὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν καὶ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθειά Του (=τὸ πρόσωπό Του!). Νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν δυστυχία τῆς ζωῆς μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ χωρὶς τὸν Χριστό.

3. Γιατί, ὡς ἄνθρωποι, δελεαζόμα­στε ὑπερβολικὰ ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς παρούσης ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν μέριμνα γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους. Χάνουμε ἔτσι ἀπὸ τὸν πνευματικό μας ὁρίζοντα τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
 
* * *
 
Συνεπῶς, εἶναι χρέος μας μὲ τὴν μελέτη καὶ τὴν προσευχὴ νὰ ἐφαρμό­σουμε τὰ λόγια του Κυρίου:

-Μάθετε ἀπὸ μένα ὅτι εἶμαι πράος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδιὰ καὶ θὰ βρεῖτε ψυχικὴ ἀνάπαυση (Ματθ. 11,29).


 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.