Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἀνακοίνωση τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου
Συγγραφέας:
Κατηγορία: Ἐκκλησιαστικό Ἦθος
Θέμα: Ἐκκλησιαστικό ἦθος, Μοναχισμός, Δίωξη, Μοναχός, Μαρτύριο, Ἡγέτης, Ἡγούμενος
Πηγή/Έκδοση:Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου
Χρ.Έκδοσης:2011
Ἐννόημα
! Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ ὅτι ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θυσιάζονται στὴν διακονία τοῦ πλησίον, ποὺ ζοῦν ἀνιδιοτελῶς μὲ ἐφ΄ ὅρου ζωῆς ὑπακοή, νηστεία καὶ προσευχή, νὰ μεταχειρίζονται ὡς κοινοὶ ἐγκληματίες καὶ γι’ αὐτὸ νὰ φυλακίζονται;
 
! Ποιὸς θὰ φανταζόταν ἕναν φορέα τῆς θείας Χάριτος, ἐργάτη καὶ δάσκαλο τῆς ἀρετῆς, νὰ τὸν προπηλακίζουν, νὰ τὸν φυλακίζουν, ἐπειδὴ κάποιοι νομίζουν ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπηρετοῦν τοὺς νόμους τῆς Δικαιοσύνης;
 
! Θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζουν οἱ ὑπεύθυνοι ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντός μας Ἐφραὶμ φυλακίζουν καὶ ὅλη τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατὸν εἴκοσι μοναχούς.
 
Ἀνακοίνωση τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Ἡ ἄδικη προφυλάκιση τοῦ Γέροντά μας Ἐφραὶμ συγκλόνισε τὶς καρδιὲς τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς, τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὴν Ἐκκλησία καὶ κάθε πνευματικὸ καὶ σκεπτόμενο ἄνθρωπο.

Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ ὅτι ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θυσιάζονται στὴν διακονία τοῦ πλησίον, ποὺ ζοῦν ἀνιδιοτελῶς μὲ ἐφ΄ ὅρου ζωῆς ὑπακοή, νηστεία καὶ προσευχή, νὰ μεταχειρίζονται ὡς κοινοὶ ἐγκληματίες καὶ γι’ αὐτὸ νὰ φυλακίζονται;

Ποιὸς θὰ φανταζόταν ἕναν φορέα τῆς θείας Χάριτος, ἐργάτη καὶ δάσκαλο τῆς ἀρετῆς, νὰ τὸν προπηλακίζουν, νὰ τὸν φυλακίζουν, ἐπειδὴ κάποιοι νομίζουν ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπηρετοῦν τοὺς νόμους τῆς Δικαιοσύνης;

Ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ Γέροντα εἶχαν τὴν ἔγκριση, ἀποδοχὴ καὶ ὑποστήριξη ὅλης τῆς Ἀδελφότητάς μας.

Πληροφοροῦμε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ὅτι ὅλη ἡ Ἀδελφότητα εἶναι ἑνωμένη καὶ ἀγαπημένη, συμπαρίσταται στὸ Γέροντά της καὶ σηκώνει μαζί του τὸν σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα.

Μᾶς δίνει δύναμη ἡ σύσσωμη συμπαράσταση ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῶν Ἐπισκόπων ὅλης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας καὶ τοῦ λαοῦ τοὺς ὁποίους εὐχαριστοῦμε βαθύτατα.

Θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζουν οἱ ὑπεύθυνοι ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντός μας Ἐφραὶμ φυλακίζουν καὶ ὅλη τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατὸν εἴκοσι μοναχούς. 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.