Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:«Φυσική» ἡ συνείδηση καί ἡ ἠθική στόν ἄνθρωπο
Συγγραφέας:
Κατηγορία:Ἐπιστημονικά Θέματα
Θέμα: Συνείδηση, Ἠθική, Ἐγκέφαλος, Ἀλήθεια, Ψεῦδος
Πηγή/Έκδοση:'Εφημ. Καθημερινή 16-6-09
Χρ.Έκδοσης:2009
Ἐννόημα
! «Ὑπάρχει ἕνας μηχανισμός στόν ἐγκέφαλό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνημερώνει πώς ἔχουμε κάνει κάτι λάθος. Ὁ μηχανισμός αὐτός εἶναι πού προκαλεῖ τό φαινόμενο πού θά χαρακτηρίζαμε ὡς συμπόνια - τό ὁποῖο φαινόμενο καί εἶναι ὁ βασικός λόγος πού πολλοί ἄνθρωποι δέν βλέπουν εὐμενῶς τήν ὕπαρξη συνείδησης - γιά αὐτό καί εἶναι πολλοί αὐτοί πού προσπαθοῦν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτήν. Καί ὁ πιό δημοφιλής καί εὔκολος τρόπος νά ἀπαλλαγεῖ κάποιος ἀπό τή συνείδησή του εἶναι νά τό κάνει μέσω τῆς κατανάλωσης ἀλκοόλ».
 
«Φυσική» ἡ συνείδηση καί ἡ ἠθική στόν ἄνθρωποἘπιστήμονες τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐγκεφαλικῶν Ἐρευνῶν ἰσχυρίζονται πώς ἐπιβεβαίωσαν τήν ὕπαρξη τῆς ἠθικῆς συνείδησης στόν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο.


Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἠθική καί συνείδηση, σύμφωνα μέ ἔρευνα Ρώσων ἐπιστημόνων τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐγκεφαλικῶν Ἐρευνῶν, οἱ ὁποῖοι ὁδηγήθηκαν στό συμπέρασμα αὐτό ἐνῶ διεξήγαγαν ἔρευνα πάνω στήν ἐγκεφαλική διαδικασία τοῦ «ψεύδεσθαι». Ὅπως φάνηκε, ὁ ἐγκέφαλος «διαμαρτύρεται» ὅταν κάποιος λέει ψέματα, παρουσιάζοντας μιά ἀντίδραση ἡ ὁποία μπορεῖ νά φανεῖ στούς ὑπολογιστές καί τά μέσα τῶν παρατηρητῶν.

Κατά τή μελέτη, δέν ὑπάρχουν «ἀνήθικοι» ἄνθρωποι, καθώς ὅλοι ἔχουν αὐτό πού θά ἀποκαλούσαμε ὡς συνείδηση: τό νά πεῖ κάποιος ψέματα κάνει τόν ἐγκέφαλο νά ἀντιδράσει, ἑπομένως- συμπέραναν οἱ ἐρευνητές- ἡ ἐν λόγῳ διαδικασία εἶναι ἀφύσικη/ ἐξαναγκασμένη γιά τήν ἀνθρώπινη φύση.


 «Τό τέστ ἔχει ὡς ἑξῆς: κάποιος βλέπει βέλη πού δείχνουν πρός τά πάνω καί πρός τά κάτω σέ μιά ὀθόνη καί μετά καλεῖται νά παίξει ἕνα ἡλεκτρονικό παιχνίδι. Τό μόνο πρᾶγμα πού ἔχει νά κάνει εἶναι νά λέει ψέματα: νά λέει ὅτι ἕνα βελάκι δείχνει πρός τά κάτω ὅταν στήν πραγματικότητα δείχνει πρός τά πάνω καί τό ἀντίθετο…ἔχουμε τή δυνατότητα νά παρατηρήσουμε τίς ἐγκεφαλικές ἀντιδράσεις ὅταν κάποιος λέει τήν ἀλήθεια ἤ ὅταν λέει ψέματα. Ἀλλά μποροῦμε ἐπίσης νά συγκρίνουμε καί τίς προθέσεις τοῦ ὑπό ἐξέτασιν ἀτόμου, ἄν σκοπεύει νά πεῖ ψέματα ἤ νά πεῖ τήν ἀλήθεια. Ἀκόμα καί ἄν κάποιος ἁπλά προτίθεται νά πεῖ ψέματα, (χωρίς νά τό ἔχει κάνει ἀκόμα), ὁ ἐγκέφαλός του ἀρχίζει νά 'διαμαρτύρεται' πρίν τό κάνει. Ἐκείνη εἶναι ἡ στιγμή πού 'ξυπνάει' ἡ συνείδηση» εἶπε ὁ Μαξίμ Κιρέεφ, ἕνα ἀπό τά μέλη τῆς ὁμάδας πού διεξήγαγε τήν ἔρευνα.
 
Κατά τό Σβιατοσλάβ Μεντβέντεφ, διευθυντή τοῦ Κέντρου Ἐγκεφαλικῆς Ἔρευνας τῆς Ρωσικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν: «Ὑπάρχει ἕνας μηχανισμός στόν ἐγκέφαλό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνημερώνει πώς ἔχουμε κάνει κάτι λάθος. Ὁ μηχανισμός αὐτός εἶναι πού προκαλεῖ τό φαινόμενο πού θά χαρακτηρίζαμε ὡς συμπόνια - τό ὁποῖο φαινόμενο καί εἶναι ὁ βασικός λόγος πού πολλοί ἄνθρωποι δέν βλέπουν εὐμενῶς τήν ὕπαρξη συνείδησης - γιά αὐτό καί εἶναι πολλοί αὐτοί πού προσπαθοῦν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτήν. Καί ὁ πιό δημοφιλής καί εὔκολος τρόπος νά ἀπαλλαγεῖ κάποιος ἀπό τή συνείδησή του εἶναι νά τό κάνει μέσω τῆς κατανάλωσης ἀλκοόλ».
 
www.kathimerini.gr μέ πληροφορίες ἀπό www.pravda.ru

Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.