Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἀφήγηση
Συγγραφέας: Σεφέρης Γιῶργος
Κατηγορία:Ποίηση
Θέμα: Ἀπολογισμός, Ψυχή, Παρελθόν
Πηγή/Έκδοση:Ποιήματα, ἐκδ. Ἴκαρος
Χρ.Έκδοσης:1977
Ἐννόημα
! Τὸν συνηθίσαμε δὲν ἀντιπροσωπεύει τίποτα/σὰν ὅλα τὰ πράγματα ποὺ ἔχετε συνηθίσει/καὶ σᾶς μιλῶ γι᾿ αὐτὸν γιατὶ δὲ βρίσκω/τίποτε ποὺ νὰ μὴν τὸ συνηθίσατε·/προσκυνῶ.
 
Ἀφήγηση
Σεφέρης ΓιῶργοςΑὐτὸς ὁ ἄνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας

κανεὶς δὲν ξέρει νὰ πεῖ γιατί

κάποτε νομίζουν πὼς εἶναι οἱ χαμένες ἀγάπες

σὰν κι αὐτὲς ποὺ μᾶς βασανίζουνε τόσο

στὴν ἀκροθαλασσιὰ τὸ καλοκαίρι μὲ τὰ γραμμόφωναΟἱ ἄλλοι ἄνθρωποι φροντίζουν τὶς δουλειές τους

ἀτέλειωτα χαρτιὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν γυναῖκες

ποὺ γερνοῦνε δύσκολα

αὐτὸς ἔχει δυὸ μάτια σὰν παπαροῦνες

σὰν ἀνοιξιάτικες κομμένες παπαροῦνες

καὶ δυὸ βρυσοῦλες στὶς κόχες τῶν ματιῶν.Πηγαίνει μέσα στοὺς δρόμους ποτὲ δὲν πλαγιάζει

δρασκελώντας μικρὰ τετράγωνα στὴ ράχη τῆς γῆς

μηχανὴ μιᾶς ἀπέραντης ὀδύνης

ποὺ κατάντησε νὰ μὴν ἔχει σημασία.Ἄλλοι τὸν ἄκουσαν νὰ μιλᾶ

μοναχὸ καθὼς περνοῦσε

γιὰ σπασμένους καθρέφτες πρὶν ἀπὸ χρόνια

γιὰ σπασμένες μορφὲς μέσα στοὺς καθρέφτες

ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συναρμολογήσει πιὰ κανεὶς.

Ἄλλοι τὸν ἄκουσαν νὰ λέει γιὰ τὸν ὕπνο

εἰκόνες φρίκης στὸ κατώφλι τοῦ ὕπνου

τὰ πρόσωπα ἀνυπόφορα ἀπὸ τὴ στοργή.Τὸν συνηθίσαμε εἶναι καλοβαλμένος καὶ ἥσυχος

μονάχα ποὺ πηγαίνει κλαίγοντας ὁλοένα

σὰν τὶς ἰτιὲς στὴν ἀκροποταμιὰ ποὺ βλέπεις ἀπ᾿ τὸ τρένο

ξυπνώντας ἄσχημα κάποια συννεφιασμένη αὐγὴ.Τὸν συνηθίσαμε δὲν ἀντιπροσωπεύει τίποτα

σὰν ὅλα τὰ πράγματα ποὺ ἔχετε συνηθίσει

καὶ σᾶς μιλῶ γι᾿ αὐτὸν γιατὶ δὲ βρίσκω

τίποτε ποὺ νὰ μὴν τὸ συνηθίσατε·

προσκυνῶ. 

Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πῶς ἰσορροποῦμε;

(Ἁπλοποιημένη μορφὴ κειμένου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου περὶ τῶν βασικῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ καλύτερος καθρέφτης, ὁ καθρέφτης τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔρχονται τὰ προβλήματα, τὰ ψυχικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ, ἐκεῖ ρίχνουμε τὴν ματιά μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τὴν ἰσορροπία μας· τὶ μᾶς φταίει.)

Ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης