Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος
Συγγραφέας:
Κατηγορία:Τέχνη καί Ἀρχιτεκτονική
Θέμα: Ἅγιοι, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος
Πηγή/Έκδοση:www.ics.forth.gr
Χρ.Έκδοσης:
Ἐννόημα
! Οἱ εἰκόνα αὐτή, εἶναι ζωγραφισμένη μέ τήν ἐγκαυστική τεχνική, δηλαδή μέ χρώματα στά ὁποῖα ὡς κολλητικό μέσο ἐχρησιμοποιεῖτο τό κερί καί τά ὁποία ἐτοποθετοῦντο ἐπάνω στή ζωγραφική ἐπιφάνεια μέ θερμό ἐργαλεῖο. Οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς ὀνομάζουν τίς εἰκόνες αὐτές "Κηροχύτους γραφάς".
 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος


 

6ος αἰώνας. Προέλευση: Μονή Ἄγ. Αἰκατερίνης Σινᾶ. Κίεβο Οὐκρανίας. Δημοτικό Μουσεῖο Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Τέχνης. Διαστ.: 46,8χ25,1 ἐκ.

Στή σπάνια αὐτή εἰκόνα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος παριστάνεται ὁλόσωμος, ὄρθιος σέ στάση μετωπική καί μέ ζωηρή ἀντικίνηση νά στρέφει πρός τά δεξιά του καί νά ἁπλώνει τό δεξί χέρι, ἐνῶ στό ἀριστερό νά κρατεῖ ἀνοικτό πρός τά κάτω εἰλητάριο μέ τήν ἡμικατεστραμμένη μεγαλογράμματη ἐπιγραφή: Ε[ΙΔΕ] Ο ΑΜ[ΝΟ]C ΤΟΥ [ΘΕΟ]Ὑ ὁ [ΑΙΡΩ]Ν [ΤΗΝ] Α[ΜΑ]ΡΤΙ[ΑΝ] ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ἰωάννης Ἰ,29).

Ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἶναι ἐγκαυστική παλαιοχριστιανική καί ἀπόκειται τώρα στό Δημοτικό Μουσεῖο τοῦ Κιέβου.

Οἱ εἰκόνα αὐτή, εἶναι ζωγραφισμένη μέ τήν ἐγκαυστική τεχνική, δηλαδή μέ χρώματα στά ὁποῖα ὡς κολλητικό μέσο ἐχρησιμοποιεῖτο τό κερί καί τά ὁποία ἐτοποθετοῦντο ἐπάνω στή ζωγραφική ἐπιφάνεια μέ θερμό ἐργαλεῖο.

Οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς ὀνομάζουν τίς εἰκόνες αὐτές "Κηροχύτους γραφάς".

Στίς εἰκόνες αὐτές εἶναι ἐμφανῆ τά χαρακτηριστικά του πορτραίτου, δηλαδή ἡ "ἱστορική" παρουσία τῆς μορφῆς πού εἰκονίζεται, γεγονός πού τίς συνδέει μέ τήν τέχνη τῶν νεκρικῶν προσωπογραφιῶν.

Παράλληλα ὅμως ἀναφαίνονται καί οἱ νέες θεωρητικές ἀρχές κατά τίς ὁποῖες κάθε παράσταση θείας μορφῆς πρέπει νά περιέχει στοιχεῖα ὁμοιότητας καί διαφορᾶς ἀπό τήν πραγματικότητα, σέ τρόπο ὥστε μέ τή θέα τους νά ὁδηγούμεθα στόν ὑπεραισθητό κόσμο τόν ὁποῖο ἀναπαριστοῦν.

 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Ἡ Θεία Λειτουργία

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἑπομένως ἡ θεία Λειτουργία, σὰν δημόσιο ἔργο, γίνεται γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ λαό. Γιατί δὲν λειτουργοῦν μόνοι τους οὔτε μυστικὰ οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κάθε φορὰ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ἱερεῖς του τελοῦν τὴ θεία Λειτουργία. Ὅταν λέμε λαὸς τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐννοοοῦμε χωριστά τοὺς λαϊκοὺς ἀπὸ τοὺς κληρικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς λαϊκοὺς καὶ τοὺς κληρικοὺς· ὅλοι μαζὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ εἴμαστε ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.