Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἁγίου Βασιλείου, Ὁ Τόκος
Συγγραφέας: Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
Κατηγορία:Πατερικά Κείμενα
Θέμα:
Πηγή/Έκδοση:Εἰς τούς Ψαλμούς
Χρ.Έκδοσης:
Ἁγίου Βασιλείου, Ὁ Τόκος
Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
 
— Νομίζω ὅτι λέγεται τόκος γιὰ τὴ γονιμότητα τοῦ κακοῦ. Διότι ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ θὰ ἔπαιρνε αὐτὸ τὸ ὄνομα; Μήπως λέγεται ἔτσι γιὰ τὶς πίκρες καὶ τὶς λύπες, ποὺ προξενεῖ στὶς ψυχὲς τῶν δανειοληπτῶν. Διότι, ὅπως παρουσιάζεται ὁ πόνος σ' ἐκείνη, ποὺ πρόκειται νὰ γεννήσει, ἔτσι παρουσιάζεται κι ἡ προθεσμία στὸν χρεοφειλέτη.

Τόκος πάνω στὸν τόκο εἶναι τέκνο πονηρῶν γονέων. Αὐτὰ ἂς θεωροῦνται ὡς γεννήματα ἐχιδνῶν, τὰ (γεννήματα) τῶν τόκων. Λέγουν ὅτι οἱ ἔχιδνες γεννῶνται, ἀφοῦ καταφάγουν τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας τους. Κι οἱ τόκοι σταματοῦν νὰ γεννοῦν ἀφοῦ φᾶνε τὰ σπίτια τῶν ὀφειλετῶν.

Τὰ σπέρματα μὲ τὸν καιρὸ φυτρώνουν, καὶ τὰ ζῶα μὲ τὸ χρόνο γεννιῶνται ὁ τόκος σήμερα γεννιέται καὶ σήμερα ἀρχίζει νὰ γεννᾶ.

Ὅσα ἀπὸ τὰ ζῶα γεννοῦν γρήγορα, γρήγορα παύουν καὶ νὰ γεννοῦν. τὰ χρήματα, ὅμως, γρήγορα ἀρχίζουν νὰ πολλαπλασιάζονται κι ἔχουν ἀτέλειωτη τὴν αὔξηση.

Τὸ καθένα ἀπὸ τὰ ζῶα, ποὺ αὐξάνει, ὅταν φθάσει στὸ κανονικό του μέγεθος, σταματᾶ ν' ἀναπτύσσεται. Τὰ χρήματα ὅμως τῶν πλεονεκτῶν αὐξάνουν συνεχῶς μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου.

Τὰ ζῶα παύουν νὰ γεννοῦν, ὅταν τὰ παιδιὰ τους μποροῦν νὰ γεννοῦν.. Τὰ χρήματα, ὅμως, τῶν δανειστῶν καὶ τὰ νέα γεννοῦν καὶ τὰ παλαιὰ γίνονται νέα.

Ἐσὺ νὰ μὴ λάβεις πεῖρα αὐτοῦ τοῦ παράδοξου θηρίου.
Bookmark and Share

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.