Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ὁ Δαρεῖος
Συγγραφέας: Καβάφης Κωνσταντῖνος
Κατηγορία:Ποίηση
Θέμα: Διοίκηση, Ὑπερηφάνεια, Ποιητής, Ποίηση, Μέθη, Ὑπεροψία
Πηγή/Έκδοση:Ποιήματα, ἐκδόσεις Ἴκαρος
Χρ.Έκδοσης:1977
Ἐννόημα
! Ὅμως μὲς σ’ ὅλη του τὴν ταραχὴ καὶ τὸ κακό,/ἐπίμονα κ’ ἡ ποιητικὴ ἰδέα πάει κι ἔρχεται —/τὸ πιθανότερο εἶναι, βέβαια, ὑπεροψίαν καὶ μέθην•/ὑπεροψίαν καὶ μέθην θὰ εἶχεν ὁ Δαρεῖος.
 
Ὁ Δαρεῖος
Καβάφης ΚωνσταντῖνοςὉ ποιητὴς Φερνάζης τὸ σπουδαῖον μέρος

τοῦ ἐπικοῦ ποιήματός του κάμνει.

Τὸ πῶς τὴν βασιλεία τῶν Περσῶν

παρέλαβε ὁ Δαρεῖος Ὑστάσπου. (Ἀπὸ αὐτὸν

κατάγεται ὁ ἔνδοξός μας βασιλεύς,

ὁ Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Εὐπάτωρ). Ἀλλ’ ἐδῶ

χρειάζεται φιλοσοφία· πρέπει ν’ ἀναλύσει

τὰ αἰσθήματα ποὺ θὰ εἶχεν ὁ Δαρεῖος:

ἴσως ὑπεροψίαν καὶ μέθην· ὄχι ὅμως — μᾶλλον

σὰν κατανόησι τῆς ματαιότητος τῶν μεγαλείων.

Βαθέως σκέπτεται τὸ πρᾶγμα ὁ ποιητής.Ἀλλὰ τὸν διακόπτει ὁ ὑπηρέτης του ποὺ μπαίνει

τρέχοντας, καὶ τὴν βαρυσήμαντην εἴδησι ἀγγέλλει.

Ἄρχισε ὁ πόλεμος μὲ τοὺς Ρωμαίους.

Τὸ πλεῖστον τοῦ στρατοῦ μας πέρασε τὰ σύνορα.Ὁ ποιητὴς μένει ἐνεός. Τί συμφορά!

Ποῦ τώρα ὁ ἔνδοξός μας βασιλεύς,

ὁ Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Εὐπάτωρ,

μ’ ἑλληνικὰ ποιήματα ν’ ἀσχοληθεῖ.

Μέσα σὲ πόλεμο — φαντάσου, ἑλληνικὰ ποιήματα.Ἀδημονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία!

Ἐκεῖ ποὺ τὸ εἶχε θετικὸ μὲ τὸν «Δαρεῖο»

ν’ ἀναδειχθεῖ, καὶ τοὺς ἐπικριτάς του,

τοὺς φθονερούς, τελειωτικὰ ν’ ἀποστομώσει.

Τί ἀναβολή, τί ἀναβολὴ στὰ σχέδιά του.Καὶ νἆταν μόνο ἀναβολή, πάλι καλά.

Ἀλλὰ νὰ δοῦμε ἂν ἔχουμε κι ἀσφάλεια

στὴν Ἀμισό. Δὲν εἶναι πολιτεία ἐκτάκτως ὀχυρή.

Εἶναι φρικτότατοι ἐχθροὶ οἱ Ρωμαῖοι.

Μποροῦμε νὰ τὰ βγάλουμε μ’ αὐτούς,

οἱ Καππαδόκες; Γένεται ποτέ;

Εἶναι νὰ μετρηθοῦμε τώρα μὲ τὲς λεγεῶνες;

Θεοὶ μεγάλοι, τῆς Ἀσίας προστάται, βοηθῆστε μας.—Ὅμως μὲς σ’ ὅλη του τὴν ταραχὴ καὶ τὸ κακό,

ἐπίμονα κ’ ἡ ποιητικὴ ἰδέα πάει κι ἔρχεται —

τὸ πιθανότερο εἶναι, βέβαια, ὑπεροψίαν καὶ μέθην·

ὑπεροψίαν καὶ μέθην θὰ εἶχεν ὁ Δαρεῖος.
 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πῶς ἰσορροποῦμε;

(Ἁπλοποιημένη μορφὴ κειμένου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου περὶ τῶν βασικῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ καλύτερος καθρέφτης, ὁ καθρέφτης τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔρχονται τὰ προβλήματα, τὰ ψυχικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ, ἐκεῖ ρίχνουμε τὴν ματιά μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τὴν ἰσορροπία μας· τὶ μᾶς φταίει.)

Ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης