Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ὁ Ἰησοῦς δωδεκαετής εἰς τὸν Ναόν
Συγγραφέας: Νικηφόρος Κομπότης (Ἀρχιμανδρίτης)
Κατηγορία:Βιβλικές Σπουδές
Θέμα: Ταπείνωση, Ὅραμα
Πηγή/Έκδοση:Περιοδικό Λυχνία, Ἱ Μητρ. Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης
Χρ.Έκδοσης:2007
Ἐννόημα
! Νά... πλένω πόδια θέλω!
 
! Τοῦ Εὐλογητοῦ;! Γιά τόν Κύριο μᾶς λέει ἡ Γραφή, ὅτι Τόν εἶδε ὁ Ἡσαΐας, νά κάθεται σέ θρόνο δόξης ὑψηλό· καί γύρω Του τά Χερουβείμ· νά Τόν ὑμνοῦν! Τί εἶναι αὐτά πού λές; Μᾶς γκρέμισες τά ὄνειρα πού κάναμε γιά Σένα! Εἶναι, νά μή σοῦ φύγει τό μυαλό! Ὁ «ΩΝ», Αὐτός πού ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, νά σκύβει τόσο χαμηλά! Νά ζώνεται ποδιά! Νά πλένει λασπωμένα πόδια! Ποτέ!
 
Ὁ Ἰησοῦς δωδεκαετής εἰς τὸν Ναόν
Νικηφόρος Κομπότης (Ἀρχιμανδρίτης)


-Εἶσαι φαινόμενο, Μικρέ! Τόση σοφία ποῦ τή βρῆκες; Μᾶς θάμπωσες. Μπροστά Σου σβήνει ὁ Σαμουήλ! Κι ὁ μέγας Σολομών βουβαίνεται, σάν μαθητούδι!


Ἀλλά, ἐμπιστεύσου μας τά ὄνειρά Σου. Γιατί, σύντομα φτάνεις στό σταυροδρόμι τῆς ζωῆς. Ποῦ θά στραφεῖς; Τί λαχταράει ἡ ψυχή Σου;


Ὅλοι ἐμεῖς, οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ, τό βλέπομε: Εἶσαι πανέξυπνος. Ὅπου κι ἄν πᾶς, θά διακριθεῖς. Σέ γοητεύουν μήπως οἱ σπουδές σέ κάποια Ἀνώτατη Σχολή; Σέ φημισμένα Ἰνστιτοῦτα; Στό πιό λαμπρό Πανεπιστήμιο τῆς Γῆς;


Τό προφητεύομε μέ σιγουριά: Ἔχεις τό «Ἄριστα» στήν τσέπη. Καί τέλειος θά βγεῖς. Σέ ὅ,τι καί ἄν θελήσεις νά ἀκολουθήσεις.


-Νά... πλένω πόδια θέλω!


-Ἀκούσαμε καλά; Γεράσαμε καί βαρυακοῦμε. Πές το πάλι!


-Νά πλένω πόδια θέλω!


-Ἔχεις χιοῦμορ, παιδί μας! Μά δέν τό σκέφτηκες καλά. Σέ τέτοιο ξεπεσμό Ἐσύ, μέ τόσα τάλαντα παιδί; Ἔτσι τό βλέπομε ἐμεῖς. Μέ τήν πεῖρα πού ἔχομε! Λοιπόν: Ἀπάντησέ μας σοβαρά.


-Δέν λέω ἀνέκδοτα· γιά γέλια. Θέλω νά πλένω πόδια.


-Ἀδύνατο!


-Ὑπάρχει «ἀδύνατο» γιά τόν Θεό;


-Μά... αὐτό δέν εἶναι καρριέρα. Εἶναι δουλειά γιά ἄτομα περιθωριακά!..


-Καί τοῦ Θεοῦ δουλειά!


-Τοῦ Εὐλογητοῦ;! Γιά τόν Κύριο μᾶς λέει ἡ Γραφή, ὅτι Τόν εἶδε ὁ Ἡσαΐας, νά κάθεται σέ θρόνο δόξης ὑψηλό· καί γύρω Του τά Χερουβείμ· νά Τόν ὑμνοῦν! Τί εἶναι αὐτά πού λές; Μᾶς γκρέμισες τά ὄνειρα πού κάναμε γιά Σένα! Εἶναι, νά μή σοῦ φύγει τό μυαλό! Ὁ «ΩΝ», Αὐτός πού ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, νά σκύβει τόσο χαμηλά! Νά ζώνεται ποδιά! Νά πλένει λασπωμένα πόδια! Ποτέ!


***


Καί ὅμως, ἦταν δυνατόν!


Λάθος δέν ἦταν ὁ Χριστός!


Οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν λάθος!...


(Ἀπό τό Panorama, Μάιος 2007, Διασκευή)
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πῶς ἰσορροποῦμε;

(Ἁπλοποιημένη μορφὴ κειμένου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου περὶ τῶν βασικῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ καλύτερος καθρέφτης, ὁ καθρέφτης τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔρχονται τὰ προβλήματα, τὰ ψυχικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ, ἐκεῖ ρίχνουμε τὴν ματιά μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τὴν ἰσορροπία μας· τὶ μᾶς φταίει.)

Ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης