Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Εἴγε ἐτελεύτα
Συγγραφέας: Καβάφης Κωνσταντῖνος
Κατηγορία:Ποίηση
Θέμα: Θρησκεία, Ψυχή, Δειλία, Εἰδωλολατρεία
Πηγή/Έκδοση:Τὰ Ποιήματα, ἐκδ. Ἴκαρος
Χρ.Έκδοσης:1977
Ἐννόημα
! Ἔτσι ἐρέμβαζε στὴν πενιχρή του κατοικία—/μετὰ μιὰ ἀνάγνωσι τοῦ Φιλοστράτου/«Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον»—/ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους ἐθνικούς,/τοὺς πολὺ λίγους ποὺ εἶχαν μείνει. Ἄλλωστε —ἀσήμαντος/ἄνθρωπος καὶ δειλός— στὸ φανερὸν/ἔκανε τὸν Χριστιανὸ κι αὐτὸς κι ἐκκλησιάζονταν.
 
Εἴγε ἐτελεύτα
Καβάφης Κωνσταντῖνος«Ποῦ ἀπεσύρθηκε, ποῦ ἐχάθηκε ὁ Σοφός;

Ἒπειτ’ ἀπὸ τὰ θαύματά του τὰ πολλά,

τὴν φήμη τῆς διδασκαλίας του

ποὺ διεδόθηκεν εἰς τόσα ἔθνη

ἐκρύφθηκ' αἴφνης καὶ δὲν ἔμαθε κανεὶς

μὲ θετικότητα τί ἔγινε

(οὐδὲ κανεὶς ποτὲ εἶδε τάφον του).

Ἔβγαλαν μερικοὶ πὼς πέθανε στὴν Ἔφεσο.

Δὲν τὄγραψεν ὁ Δάμις ὅμως· τίποτε

γιὰ θάνατο τοῦ Ἀπολλωνίου δὲν ἔγραψεν ὁ Δάμις.

Ἄλλοι εἴπανε πὼς ἔγινε ἄφαντος στὴν Λίνδο.

Ἢ μήπως εἶν’ ἐκείν’ ἡ ἱστορία

ἀληθινή, ποὺ ἀνελήφθηκε στὴν Κρήτη,

στὸ ἀρχαῖο τῆς Δικτύννης ἱερόν.—

Ἀλλ’ ὅμως ἔχουμε τὴν θαυμασία,

τὴν ὑπερφυσικὴν ἐμφάνισί του

εἰς ἕναν νέον σπουδαστὴ στὰ Τύανα.—

Ἴσως δὲν ἦλθεν ὁ καιρὸς γιὰ νὰ ἐπιστρέψει,

γιὰ νὰ φανερωθεῖ στὸν κόσμο πάλι·

ἢ μεταμορφωμένος, ἴσως, μεταξύ μας

γυρίζει ἀγνώριστος.— Μὰ θὰ ξαναφανερωθεῖ

ὡς ἤτανε, διδάσκοντας τὰ ὀρθά· καὶ τότε βέβαια

θὰ ἐπαναφέρει τὴν λατρεία τῶν θεῶν μας,

καὶ τὲς καλαίσθητες ἑλληνικές μας τελετές.»Ἔτσι ἐρέμβαζε στὴν πενιχρή του κατοικία—

μετὰ μιὰ ἀνάγνωσι τοῦ Φιλοστράτου

«Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον»—

ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους ἐθνικούς,

τοὺς πολὺ λίγους ποὺ εἶχαν μείνει. Ἄλλωστε —ἀσήμαντος

ἄνθρωπος καὶ δειλός— στὸ φανερὸν

ἔκανε τὸν Χριστιανὸ κι αὐτὸς κι ἐκκλησιάζονταν.

Ἦταν ἡ ἐποχὴ καθ’ ἥν βασίλευεν,

ἐν ἄκρᾳ εὐλαβείᾳ, ὁ γέρων Ἰουστῖνος,

κ’ ἡ Ἀλεξάνδρεια, πόλις θεοσεβής,

ἀθλίους εἰδωλολάτρας ἀποστρέφονταν. 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.