Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐπιστολή πρός τήν συνείδησή μου
Συγγραφέας:
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα:
Πηγή/Έκδοση:Περιοδικὸ Πολύτεκνη Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια
Χρ.Έκδοσης:2008
Ἐπιστολή πρός τήν συνείδησή μου

 

  
[Ἐπιστολὴ πολυτέκνου πρὸς τὸ περιοδικό τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.)]
 
 
 
Ἀγαπητοὶ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων,

σᾶς χαιρετῶ καὶ σᾶς εὔχομαι κάθε καλὸ ἀπὸ τὸ Θεό!... Ἡ οἰκογένειά μου εἶναι ὅλη καλά. Κανένα οἰκονομικὸ πρόβλημα δὲν ὑπάρχει. Ἔχω στὸ Βιβλιάριο 230 εὐρὼ καὶ νοιώθω πάμπλουτος! Τέλος τοῦ μήνα περιμένω 805 εὐρὼ καθυστερούμενα καί, ἂν ζήσω μέχρι τὰ Χριστούγεννα, θὰ πάρω δῶρο 1.100 εὐρὼ περίπου.

Φοβοῦμαι μὴ γίνω φιλάργυρος. Μὴ γένοιτο! Τὸ τρίτο κατὰ σειρὰν θανάσιμο ἁμάρτημα εἶναι ἡ φιλαργυρία, «ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία» (Κολασ. 3, 6). «Κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου (=τὶς Ἐντολές Σου) καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν» (Ψαλμ. 118, 36). Ποῦ εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη μας στὴν Πρόνοια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας; Μὲ ἕνα μισθὸ συντηρούμεθα τόσα ἄτομα (8) καὶ ἔχω καὶ καταθέσεις! Δὲν μᾶς λείπει τίποτε. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μισθό μου, κάνω καὶ μεροκάματα τὰ ἀπογεύματα καὶ τὰ Σάββατα. Κυριακὴ δὲν ἐργάζομαι ποτέ. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Κύριο.

Γι’ αὐτό, ἂν θέλετε, μὴν ξαναστείλετε ἐπιταγή. Δὲν ὑπάρχει οἰκονομικὸ πρόβλημα, ὅπως σᾶς ἐξήγησα. Ὑπάρχουν ἄλλοι ἐντελῶς ἄνεργοι, χῆρες, ἀνήμποροι γιὰ ἐργασία κλπ. Εἶναι ἁμαρτία ἐγώ, ποὺ ἔχω καὶ Βιβλιάριο, νὰ παίρνω ἐπιταγή. Τί λόγο θὰ δώσω στὸ Θεό; Ἂς κάμω καὶ καμμιὰ κατάθεση στὸν Οὐρανό.

Ἀρκετὰ ὅμως σᾶς κούρασα. Εὔχομαι ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός μας νὰ σᾶς ἔχει ὅλους πάντα καλά.
 
 

Μὲ σεβασμὸ καὶ πολλὴ ἀγάπη ἐν Χριστῷ
Ν. Καρδίτσας, Αὔγουστος 2008.

Σ. Ζ.
 
 
 
 
 
 
Bookmark and Share

Πῶς ἰσορροποῦμε;

(Ἁπλοποιημένη μορφὴ κειμένου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου περὶ τῶν βασικῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ καλύτερος καθρέφτης, ὁ καθρέφτης τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔρχονται τὰ προβλήματα, τὰ ψυχικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ, ἐκεῖ ρίχνουμε τὴν ματιά μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τὴν ἰσορροπία μας· τὶ μᾶς φταίει.)

Ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης